8:00 - 10:00, November 19, 2020 at street No. 7 - Nong Lam Uni. of Ho Chi Minh City:

- Enterprise introduction

? Jobs opportunity by direct interview!


? Check in flower garden!

? Other interesting activites !

? ? ? YOU ARE WARMLY WELCOME ? ? ? 

#KhoaNonghoc

 

 

 

Page count: 428
Last modify: 16-11-2020

Web links

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu một chín tám

Xem trả lời của bạn !