Số lần xem trang: 1407
Điều chỉnh lần cuối: 03-06-2021

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp lần III, năm 2023 (29-08-2023)

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ III, năm 2023 (14-08-2023)

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ đề cương, nộp khóa luận tốt nghiệp và điểm thi học phần (21-07-2023)

Thông báo về việc đăng ký học phần trong học kỳ I, năm học 2023 - 2024 (21-07-2023)

Thông báo và quy trình đè nghị hoãn thi học kỳ 2, năm học 2022 - 2023 (15-06-2023)

Phân công giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp lần II, năm 2023 (20-05-2023)

Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lần 2 năm 2023 (10-05-2023)

Tổ chức bảo vệ đề cương và nộp khóa luận tốt nghiệp đợt II, năm học 2022-2023 (25-04-2023)

Lịch đăng ký môn học - học kỳ III năm học 2022-2023 (17-04-2023)

Xét công nhận tốt nghiệp đợt 1, tháng 03, năm 2023 (01-03-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một không ba sáu

Xem trả lời của bạn !