Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên đã nộp khóa luận vào ngày 05/6/2021 (chưa đăng ký bảo vệ ngày 09/9/2021) và 07/9/2021 (theo Thông báo số 25/TB-NH ngày 25/8/2021) về thời gian, cách thức đăng ký và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây.

 

Khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên có nhu cầu đăng ký bổ sung học phần.

Thời gian và cách thức đăng ký xin xem nội dung chi tiết của thông báo tại đây.

Trưởng Khoa Nông học thông báo đến các anh/chị sinh viên đã thực hiện khoá luận tốt nghiệp kế hoạch báo cáo tốt nghiệp và nộp khoá luận tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Các anh/chị sinh viên đã thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 08/2020 và đợt tháng 11/2020 đăng kí để báo cáo tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến. Nội dung cụ thể của thông báo xin xem tại đây.

2. Các anh/chị sinh viên đã thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 11/2020 (xin gia hạn) và đợt tháng 02/2021 nộp khoá luận theo hình thức trực tuyến. Nội dung cụ thể của thông báo xin xem tại đây.

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo đến sinh viên về việc đăng ký môn học của học kỳ I, năm học 2021 - 2022. 

Nội dung cụ thể của thông báo xin xem tại đây.

Xem tiếp...

Trang liên kết

 

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : tám không bốn tám năm

Xem trả lời của bạn !