Công ty BAT tuyển dụng các bạn sinh viên có năng lực vượt trội hơn (về Tiếng Anh và kiến thức ngành) cho vị trí LEAF Global Graduate.

Vị trí LEAF Global Graduate, các bạn sẽ trãi qua các vòng thi khó hơn các bạn LEAF Trainee như sau:

  1. Vòng 1: Scan CV
  2. Vòng 2: Online Tests
  3. Vòng 3: Phỏng vấn qua điện thoại
  4. Vòng 4: Phỏng vấn trực tiếp
  5. Vòng 5: Assessment Center
  6. Vòng 6: Phỏng vấn với Trưởng Bộ phận

Chi tiết xin tham khảo link: https://careers.bat.com/job/TP-Ho-Chi-Minh-Global-Graduate/525735401/

 1. Sự cần thiết tổ chức

Hiện nay, Khoa Nông học – trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đã và đang định hướng giáo dục theo hướng nghề nghiệp. Vì vậy, việc hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp và công ty thuộc lĩnh vực Nông nghiệp trong và ngoài nước là việc quan trọng hàng đầu.

Với mong muốn tăng cường các mối quan hệ hợp tác giữa khoa Nông học, Trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh với các cơ quan, doanh nghiệp và công ty, Khoa Nông học tổ chức “Lễ kí kết bản ghi nhớ (MoU) với các cơ quan, doanh nghiệp, công ty”.

 Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương thông báo tuyển dụng. Thông tin cụ thể xin theo dõi đường link: Thông báo tuyển dụng của công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương

Phòng Quản lý NCKH, Đại học Nông Lâm TP. HCM tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp. Quý độc giả, các anh chị sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh quan tâm xin xem thông tin chi tiết ở hai liên kết dưới:

1. Thông báo về tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp Nông nghiệp"

2. Thông tin cuộc thi "Khởi nghiệp Nông nghiệp 2019"

 Công ty cổ phần nông nghiệp HP tuyển dụng. Xin truy cập đường link để xem thông tin chi tiết.

Trang liên kết

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : chín chín chín tám bảy

Xem trả lời của bạn !