Các loại hình đào tạo bao gồm: 

 

Đại học:  

 

 

          Đào tạo ngành Nông học thuộc hai hệ chính quy và tại chức. Từ năm 1990 đến nay, đã đào tạo trên 960 kỹ sư Nông học. Số sinh viên đại học hiện đang đào tạo là 550.

 

 

 

 

         Ngoài ra, Khoa còn tham gia đào tạo tại chức cho 6 Trung tâm giáo dục thường xuyên trên các địa bàn miền Trung, miền Đông và miền Tây Nam Bộ.  

 

Sau đại học: 

 

           Thạc sĩ: Đào tạo 3 ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật và Nông hóa thổ nhưỡng. Từ năm 1993 đến nay đã đào tạo 24 thạc sĩ. Số sinh viên cao học hiện  đang đào tạo là 59

 

            Tiến sĩ: Đào tạo 3 ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật và Nông hoá thổ nhưỡng. Từ năm 1987 đến nay đã đào tạo 9 tiến sĩ. Hiện nay còn 2 nghiên cứu sinh đang chuẩn bị bảo vệ. 

 

 

 

   Ngoài ra, khoa còn đào tạo chương trình cao học chuyên ngành: Kỹ  thuật canh tác, Bảo vệ đất và phân bón cho các nghiên cứu sinh của Viện khoa học kỹ thuật Miền Nam.

 

 

Chương trình đào tạo đại học:

 

 

Khung chương trình đào tạo ngành Nông học (từ 2014 trở đi)

 

Khung chương trình đào tạo ngành BVTV (từ 2014 trở đi)

Cây chương trình ngành Nông học và Bảo vệ thực vật (từ 2014 trở đi)

Chương trình đào tạo đại học ngành Nông Học theo hệ tín chỉ (Bsc)

Chương trình đào tạo đại học ngành BVTV theo hệ tín chỉ (Bsc) 

Khung chương trình đào tạo ngành Nông học theo hệ tín chỉ (Bsc) 

Khung chương trình đào tạo ngành Bảo vệ Thực vật theo hệ tín chỉ (Bsc) 

Khung chương trình đào tạo ngành Nông học vừa học vừa làm theo hệ tín chỉ (Bsc) 

Khung chương trình đào tạo ngành Nông học (áp dụng từ năm học 2007 - 2008, cho tất cả các hệ đào tạo) (Bsc) 

Khung chương trình đào tạo ngành Bảo vệ Thực vật (áp dụng từ năm học 2007 - 2008, cho tất cả các hệ đào tạo) (Bsc) 

 

 

Chương trình đào tạo Cao học:

 

 

 

         Khung chương trình đào tạo Cao học Trồng Trọt (Msc) 

         Khung chương trình đào tạo Cao học Bảo Vệ Thực Vật (Msc)  

 

 

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo:

 

 

Tất cả các bộ môn trong Khoa đều có từ 1 đến 2 phòng thực tập và nghiên cứu thí nghiệm. Tùy theo đặc điểm các môn học ở các bộ môn mà phòng thí nghiệm được trang bị các dụng cụ thiết bị khác nhau để phân tích đất, nước, cây trồng, nuôi cấy mô, giám định sâu bệnh… 

 

 

Để phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học, khoa có những phương tiện phục vụ như: máy projector, máy vi tính, máy overhead, máy chiếu slides, vidéo, máy scan, máy fax… Ngoài ra khoa còn có một Trại thực nghiệm rộng 100.000 m2 để phục vụ cho rèn nghề thực hành thực tập và một Văn phòng tư vấn kỹ thuật và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp. 

 

Số lần xem trang : :15867
Nhập ngày : 16-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :04-12-2014

Cây chương trình ngành Nông học và Bảo vệ thực vật (từ 2014 trờ đi)(26-09-2014)

Khung chương trình cho Ngành Nông học và BVTV (Áp dụng từ khóa 2014)(26-09-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một năm chín một

Xem trả lời của bạn !