CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHKT TRUNG HẢI có nhu cầu tuyển dụng 01 Trưởng bộ phận tư vấn, ứng dụng kỹ thuật trong Nông nghiệp 

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn tám ba tám