CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHKT TRUNG HẢI có nhu cầu tuyển dụng 01 Trưởng bộ phận tư vấn, ứng dụng kỹ thuật trong Nông nghiệp 

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : tám hai hai tám bốn