Kích gửi các anh/chị sinh viên của Khoa Nông học. Các anh chị có tên trong danh sách mượn dụng cụ thí nghiệm dưới đây, nhanh chóng hoàn trả lại cho ban quản lý Trại Thực nghiệm Khoa.

Chân thành cảm ơn các anh chị. 

STT

Họ và tên

Lớp

Dụng cụ nợ

Ngày mượn

1

Đô Danh Việt

DH12NHC

1 bình phun

16/03/2018

2

Bùi Hoài Sơn

DH17BVA

2 cuốc

15/11/2018

3

Nguyễn Hoàng Huy

DH17BVB

2 cuốc

15/11/2018

4

Nguyễn Trung Đức

DH16NHA

1 cuốc, 1 cào

21/02/2019

5

Bùi Thị Hoài Thương

DH16NHA

2 cuốc

14/03/2019

6

Đặng Trương Anh Duy

DH17NHC

2 cuốc, 1 cào

23/03/2019

7

Lê Thanh Đạt

DH18BV

2 cuốc, 1 cào

06/04/2019

8

Long Văn Tân

DH16NHA

2 cuốc

22/04/2019

9

Điểu Trung Tiến

DH17NHA

1 cuốc

24/04/2019

10

Trần Trí Thức

DH15NHNT

2 cuốc, 1 cào

05/09/2019

11

Nguyễn Thị Thúy Liễu

DH16NHGL

6 cuốc

19/09/2019

12

Lê Thanh Quí

DH17BV

11 cuốc, 03 cào

23/09/2019

13

Hoàng Trọng Gia Huy

DH17NHC

03 cuốc

04/10/2019

14

Lộ Ngọc Đang

DH14BV

02 cuốc

07/11/2019

15

Nguyễn Xuân Kỳ

DH18NHA

02 cào

27/11/2019

16

Nguyễn Linh Đô

DH16BV

01 máy bơm chìm 1.5 HP

21/11/2019

 ĐỀ NGHỊ CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRÊN DANH SÁCH NHANH CHÓNG KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU THÔNG TIN VỚI ANH NGUYỄN TIẾN DŨNG ĐT: 0349067777 TẠI VĂN PHÒNG TRẠI THỰC NGHIỆM VÀ TRẢ DỤNG CỤ                                               

                                                                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 3 năm 2020

TRƯỞNG TRẠI THỰC NGHIỆM

 PHẠM HỮU NGUYÊN

 

Vừa qua, đoàn đại biểu đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học cấp khu vực Đông Nam Á – Asean University Network – Quality Asssurance (AUN-QA) đã đến Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM để tiến hành phiên đánh giá ngoài cho 4 chương trình đào tạo ngành: Cơ khí – Chế biến bảo quản nông sản, Kinh tế Nông nghiệp, Công nghệ sinh học và Nông học. Phiên đánh giá ngoài diễn ra từ ngày 10 – 12/12/2019. Các chuyên gia đã phỏng vấn các bên liên quan về quá trình xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo của các ngành, tham quan cơ sở vật chất và trang thiết bị của các khoa phục vụ cho quá trình đào tạo.

Mời quý vị xem nội dung chi tiết bài viết và hình ảnh các phiên đánh giá theo links tương ứng:

- Nội dung chi tiết bài viết

- Hình ảnh các phiên đánh giá

 

Quyết định phân công chính thức 81 sinh viên các lớp TC11NHGL (01 sinh viên), TC12NHBD (01 sinh viên), DH14NHA (02 sinh viên), DH14BV (01 sinh viên), TC14NHBL (02 sinh viên), DH15NHB (02 sinh viên), DH15NHGL (01 sinh viên), DH15NHNT (02 sinh viên), TC15NHBL (02 sinh viên), DH16NHA (14 sinh viên), DH16NHB (27 sinh viên), DH16NHNH (01 sinh viên) DH16BV (24 sinh viên) và DH17NHB (01 sinh viên) thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ tháng 11/2019 (vụ Đông Xuân 2019-2020) theo tên, nội dung và đề cương đề tài đã được bộ môn thông qua dưới sự hướng dẫn của các giảng viên như danh sách kèm theo.

-  Thời gian thực hiện thí nghiệm, thu thập số liệu: 04 tháng, từ 01/11/2019 – 15/03/2020 (đã trừ thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2020)

-  Thời gian nộp KLTN về văn phòng khoa (hai cuốn): 17/04/2020.

-  Dự kiến thời gian bảo vệ: 15/05/2020

 

Nội dung chi tiết các văn bản liên quan, xin tham khảo theo đường links tương ứng:

1. Quyết định phân công sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp

2. Thông báo về việc thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 11/2019 – 03/2020

3. Danh sách đăng kí thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 11/2019 – 03/2020

 

TẬP THỂ CÁN BỘ VIÊN CHỨC, GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHOA NÔNG HỌC TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
Quý Thầy/Cô cựu Giảng viên, Cán bộ viên chức và các Anh/Chị cựu Sinh viên/Học viên/Nghiên cứu sinh các thế hệ tham dự Họp mặt truyền thống Khoa năm 2019 - Kỷ niệm 64 năm thành lập Khoa (19.11.1955 – 19.11.2019) và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Trang liên kết

 

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : ba hai tám bốn không

Xem trả lời của bạn !