Trưởng khoa Nông học ra quyết định về đề tài nghiên cứu và cử giảng viên hướng dẫn thực hiện khoá luận đợt I, năm 2023 cho sinh viên ngành Nông học và Bảo vệ thực vật.

Nội dung chi tiết của quyết định, danh sách sinh viên, tên đề tài và thời gian thực hiện xin xem tại đây.    

 Khoa Nông học tổ chức Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho các anh/chị sinh viên đã nộp báo cáo KLTN vào ngày 07/02/2023.

Các thông tin cụ thể về danh sách sinh viên, hội đồng, thời gian và địa điểm tổ chức báo cáo xin xem thông báo số 03/TB-NH tại đây

Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên về kế hoạch bảo vệ Đề cương khoá luận tốt nghiệp đợt I năm 2023 và bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp lần I năm 2023.

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo đến các anh/chị sinh viên về thời gian đăng ký môn học - Học kỳ II, năm học 2022 - 2023.

Các hướng dẫn và thời gian đăng ký cụ thể cho từng khóa xin xem tại đây. 

Xem tiếp...

Trang liên kết

 

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : tám một hai bốn không

Xem trả lời của bạn !