1. Căn cứ danh sách sinh viên Khoa Nông học đã bảo vệ thành công đề cương khóa luận tốt nghiệp tại Phân hiệu Gia Lai và tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Khoa Nông học công bố danh sách phân công 58 sinh viên ở các lớp DH16NHGL (1 sinh viên), DH17NHGL (19 sinh viên), DH15NHA (01 sinh viên), DH15NHA (01 sinh viên), DH17BVA (06 sinh viên), DH17BVB (05 sinh viên), DH17NHA (07 sinh viên), DH17NHB (12 sinh viên), DH17NHC (04 sinh viên), và DH18NHB (02 sinh viên) thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ tháng 05/2021 theo danh sách đính kèm.

2. Thời gian thực hiện luận văn cuối khóa của sinh viên các lớp cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện thí nghiệm, thu thập số liệu: 04 tháng (từ ngày 14/05/2021 đến 14/09/2021).

- Hạn chót nộp khóa luận tốt nghiệp cho Văn phòng Khoa hoặc BQL Đào tạo tại PH Gia Lai: 15/10/2021.

- Số lượng: 02 cuốn.

- Dự kiến thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 12/11/2021.

3. Mọi sự thay đổi liên quan đến đề tài, sinh viên có trách nhiệm thông báo cho Trưởng khoa Nông học trước ngày 11/06/2021. Sau ngày này, mọi sự thay đổi liên quan đến đề tài đều không được chấp nhận. Các trường hợp cá biệt (do tác động của thiên tai, dịch hại, …) sẽ được xem xét cụ thể trên cơ sở tường trình của sinh viên và đề xuất của giảng viên hướng dẫn.

4. Khi thực hiện đề tài, các sinh viên phải lưu ý ghi chép nhật ký thí nghiệm đầy đủ (theo mẫu), có xác nhận của giảng viên hướng dẫn. Sinh viên phải thường xuyên giử liên lạc với giảng viên hướng dẫn để báo cáo hoặc trao đổi các vấn đề liên quan đến đề tài. Sau khi hoàn tất đề tài, sinh viên phải nộp lại cho bộ môn nhật ký thực hiện đề tài.

5. Các sinh viên chủ động liên hệ với các Phòng/Ban chức năng để đăng ký và hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi thực hiện đề tài.

TRƯỞNG KHOA

 

TS. Nguyễn Duy Năng

 

Thông báo về quyết định phân công sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ tháng 02/2021 theo tên, nội dung và đề cương đề tài đã được bộ môn thông qua dưới sự hướng dẫn của các giảng viên như danh sách kèm theo.

- Thời gian nộp KLTN về văn phòng khoa: 06/08/2021

- Dự kiến thời gian bảo vệ: 28/08/2021

Danh sách đăng kí thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 2.2020 – 08.2021 xin xem tại đây.

 

Chương trình GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP vào lúc 8h00 ngày 19/11/2020 tại đường số 7 – Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM với nhiều hoạt động thú vị:
 Chụp hình check in vườn hoa Nông học!

  Cơ hội việc làm, phỏng vấn tại chỗ!

👍 Nhiều hoạt động, trải nghiệm thú vị!

🌸 🌸 🌸 RẤT MONG ĐƯỢC ĐÓN TIẾP 🌸 🌸 🌸 

TRÂN TRỌNG

#KhoaNonghoc

 

 

Quyết định phân công sinh viên k thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ tháng 05/2020 (vụ Hè Thu 2020) theo tên, nội dung và đề cương đề tài đã được bộ môn thông qua dưới sự hướng dẫn của các giảng viên như danh sách kèm theo.

- Thời gian nộp KLTN về văn phòng khoa: 07/05/2021

- Dự kiến thời gian bảo vệ: 05/06/2021

Danh sách đăng kí thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 11.2020 – 05.2021 xin xem tại đây.

 

Xem tiếp...

Trang liên kết

 

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : bốn một một hai một

Xem trả lời của bạn !