Trưởng Khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên đã nộp báo cáo KLTN vào ngày 03/11/2023 về các chuẩn bị và lịch báo cáo. Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây.

 

 Trường Đại học Nông Lâm thông báo quyết định xét công nhận điểm học phần tương đương theo quyết định số 2500/QĐ-ĐHNL-ĐT.

Các anh chị sinh viên rà soát các học phần đã công bố điểm trước tháng 9. 2021 để đề nghị xét điểm (nếu có). Nội dung và hướng dẫn thực hiện xin xem thông báo số 4143 tại đây.  

Trưởng Khoa Nông học thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên về kế hoạch bảo vệ đề cương khoá luận tốt nghiệp và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ 4, năm 2023.

Hướng dẫn và thời gian thực hiện xin xem tại đây.

Xem tiếp...

Trang liên kết

 

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín bốn không bảy

Xem trả lời của bạn !