Trưởng Khoa Nông học thông báo đến toàn thể anh/chị sinh viên đã nộp báo cáo KLTN vào ngày 07/8/2023 về kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ III, năm 2023. Các công việc cần chuẩn bị trước khi bảo vệ khoá luận xin mời xem chi tiết tại đây. 

Trưởng khoa Nông học xin thông báo đến anh/chị sinh viên về kế hoạch bảo vệ đề cương và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ 3, năm 2023. Thông báo đến giảng viên của khoa về kế hoạch nộp điểm thi của học kỳ II, năm học 2022 - 2023. Các hướng dẫn chi tiết và thời gian thực hiện xin xem thông báo đầy đủ tại đây.

Nhà trường thông báo đến các anh/chị sinh viên thời gian đăng ký học phần trong học kỳ I, năm học 2023 - 2024.

Các hướng dẫn cụ thể đến các khoá, thời gian, trang web và các thông tin liên quan xin xem cụ thể trong thông báo tại đây.

Phòng Quản lý chất lượng thông báo đến khoa và sinh viên về việc đăng ký và hướng dẫn thực hiện hoãn thi học kỳ 2, năm học 2022 - 2023. Các nội dung cụ thể được dẫn theo các đường link tương ứng:

1. Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 2, năm học 2022 - 2023

2. Quy trình thực hiện

3. Mẫu giấy đề nghị hoãn thi

Xem tiếp...

Trang liên kết

 

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu tám ba bảy

Xem trả lời của bạn !