Trưởng Khoa Nông học ra quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đợt II, năm 2022 đối với sinh viên ngành Nông học và Bảo vệ thực vật.

Nội dung chi tiết của quyết định xin xem tại đây! 

Khoa Nông học sẽ tổ chức báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho các anh/chị sinh viên đã nộp báo cáo KLTN vào ngày 06/5/2022.

- Thời gian và địa điểm tổ chức: từ 7h30 đến 17h00, ngày 20/5/2022 tại nhà Phượng Vỹ, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các anh chị sinh viên rà soát các thông tin (MSSV, họ và tên, tên lớp, tên đề tài, GVHD) trong danh sách đính kèm (xin xem thông tin chi tiết theo đường link bên dưới).

- Sinh viên bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp. Thời gian trình bày tóm tắt nội dung khóa luận trước hội đồng cho mỗi sinh viên tối đa là 15 phút. Sinh viên KHÔNG cần in báo cáo tóm tắt nội dung KLTN để trình cho hội đồng.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây!

Căn cứ kế hoạch đào tạo bậc đại học năm học 2021 - 2022 của khoa Nông học, Trưởng khoa Nông học thông báo đến tất cả sinh viên đã thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp (KLTN) về thời gian nộp và bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp.

 Áp dụng cho:

- Tất cả sinh viên đã gia hạn thời gian nộp KLTN trong năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

- Riêng trường hợp sinh viên đã nộp KLTN trực tuyến nhưng hoãn bảo vệ KLTN theo hình thức trực tuyến (kể cả sinh viên tại Phân hiệu Gia Lai), sinh viên phải nộp lại 3 cuốn báo cáo KLTN có xác nhận của giảng viên hướng dẫn (GVHD).

Lưu ý:

  • Sinh viên định dạng hình thức khóa luận theo mẫu 1.7 - Quy định về hình thức khóa luận tốt nghiệp tại mục Biểu mẫu!
  • 03 cuốn KLTN nộp cho hội đồng chấm điểm KHÔNG được phép đóng bìa nhựa!

Thời gian nộp KLTN: Sinh viên nộp 3 cuốn KLTN có xác nhận của GVHD cho Trợ lý giáo vụ khoa tại Văn phòng khoa Nông học trước 16h00 ngày 06/5/2022.

Thời gian bảo vệ KLTN: Dự kiến là 2 ngày (20 và 21/5/2022)

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây!

Quyết định Quy định thực hiện khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đối với sinh viên được Khoa Nông học ban hành ngày 15/04/2022.

Kèm theo quyết định là Quy định thực hiện hiện KLTN của sinh viên Khoa Nông học và Danh mục các biểu mẫu thực hiện và đánh giá KLTN. Nội dung chi tiết xin xem ở các link tương ứng:

1. Quyết định ban hành quy định thực KLTN của sinh viên Khoa Nông học

2. Danh mục các biểu mẫu - Độc giả có thể download các biểu mẫu tại đây! 

Xem tiếp...

Trang liên kết

 

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : tám hai tám tám sáu

Xem trả lời của bạn !