Trường Đại học Nông Lâm thông báo đến các anh chị sinh viên về việc đăng ký môn học trong học kỳ I, năm học 2022 - 2023.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây!

Trưởng khoa Nông học thông báo đến tất cả sinh viên đã thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp (KLTN) về thời gian nộp và bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp.

Nội dung cụ thể của thông báo xin xem tại đây.

Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên về kết quả xét cảnh báo học tập, buộc thôi học năm học 2021 - 2022.

Nội dung của thông báo xin xem tại đây.

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học năm học 2021-2022 tại đây.

Để hoàn thành quy trình bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN), Trưởng khoa Nông học thông báo đến các anh/chị sinh viên đã bảo vệ KLTN ngày 20/5/2022 nộp lại khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem ở đây!

Xem tiếp...

Trang liên kết

 

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu ba sáu không

Xem trả lời của bạn !