Để bảo đảm tiến độ học tập của sinh viên, Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên thực hiện khóa luận đợt tháng 5/2021 và các trường hợp gia hạn về thời gian và quy trình nộp khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến.

Nội dung chi tiết và quy trình nộp khoá luận xin xem tại đây.

Trưởng khoa Nông học công bố danh sách sinh viên đăng ký bảo vệ KLTN theo hình thức trực tuyến lần 2 năm 2021 (danh sách đính kèm).

Thời gian và hình thức bảo vệ KLTN xin xem chi tiết tại đây.

Để đảm bảo an toàn và quyền lợi của sinh viên, Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp vào ngày 09/9/2021 một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây.

Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên đã nộp khóa luận vào ngày 05/6/2021 (chưa đăng ký bảo vệ ngày 09/9/2021) và 07/9/2021 (theo Thông báo số 25/TB-NH ngày 25/8/2021) về thời gian, cách thức đăng ký và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây.

 

Xem tiếp...

Trang liên kết

 

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba tám bốn ba

Xem trả lời của bạn !