Trưởng khoa Nông học công bố danh sách sinh viên đăng ký bảo vệ KLTN theo hình thức trực tuyến lần 1 năm 2022 (danh sách đính kèm), thời gian và hình thức bảo vệ KLTN theo hình thức trực tuyến xin xem tại đây.

Trưởng khoa Nông học thông báo về việc tổ chức thi trực tuyến đối với các môn học đã hoàn thành nội dung giảng dạy trong học kỳ II năm học 2020 - 2021.

Nội dung thông báo xin xem tại đây!

Để bảo đảm tiến độ học tập của sinh viên không bị gián đoạn, Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên đã nộp khóa luận vào ngày 15/10/2021 (Thông báo số 31/TB-NH ngày 04/10/2021) và 24/12/2021 (Thông báo số 33/TB-NH ngày 13/12/2021) về thời gian, cách thức đăng ký và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN) theo hình thức trực tuyến.

Nội dung thông báo và các hướng dẫn đăng ký xin xem tại đây!

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo kế hoạch tổ chức thi các môn học thuộc học kỳ II, năm học 2020 - 2021. Nội dung cụ thể của từng thông báo như sau:

1. Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020 - 2021 thi trực tuyến - đợt 2

2. Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020 - 2021 thi trực tuyến

Xem tiếp...

Trang liên kết

 

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai sáu ba không

Xem trả lời của bạn !