Trưởng khoa Nông học xin thông tin đến quý thầy cô và các anh/chị sinh viên về kế hoạch bảo vệ đề cương và nộp khoá luận tốt nghiệp lần 2, năm 2024.

Thông tin cụ thể và các hướng dẫn chi tiết xin xem trong thông báo số 04/TB-NH tại đây. Chúc quý thầy cô và các anh/chị sinh viên có những ngày nghỉ vui vẻ. 

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo tuyển sinh đại học năm 2024 - chương trình tuyển sinh văn bằng đại thứ hai tại Trường cao đẳng công nghiệp cao su.

Các thông tin về điều kiện dự tuyển, tổ chức đào tạo, hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ và các thông tin liên quan đến chương trình đào tạo xin xem tại đây.

Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo đến Ban chủ nhiệm các khoa và các anh chị học viên cao học, nghiên cứu sinh về thời gian xét tốt nghiệp và trao văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Thông tin chi tiết về thời gian xét tốt nghiệp và trao bằng xin xem tại đây.

Trưởng khoa Nông học thông báo đến quý anh/chị sinh viên và quý thầy cô quyết định đề tài và danh sách sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt I, năm 2024.
 
Danh sách sinh viên thực hiện, nội dung đề tài, giảng viên hướng dẫn thực hiện khoá luận tốt nghiệp và các hướng dẫn liên quan xin xem tại đây.

Xem tiếp...

Trang liên kết

 

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn bốn chín không

Xem trả lời của bạn !