Khoa Nông học thông tin đến anh chị sinh viên về Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lần 2 năm 2024 cho 52 sinh viên các lớp Đại học đào tạo theo hình thức chính quy ngành Nông học và Bảo vệ thực vật, Khoa Nông học.

Danh sách đề tài và các hướng dẫn thực hiện xin xem chi tiết trong quyết định tại đây. 

Số lần xem trang: 191
Điều chỉnh lần cuối: 13-06-2024

Thông báo tuyển sinh chương trình liên thông, văn bằng 2, ĐH vừa học vừa làm năm 2024 (19-07-2024)

Thông tin học bổng học tập và nghiên cứu tại Đức (11-07-2024)

Thông báo về việc đăng ký môn học, học kỳ I, năm học 2024-2025 (09-07-2024)

Thông tin về buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần 2, năm 2024 (20-05-2024)

Thông tin về việc Bảo vệ đề cương và Nộp khoá luận tốt nghiệp (26-04-2024)

Tuyển sinh đại học 2024: Văn bằng đại học thứ 2 tại Trường cao đẳng công nghiệp cao su (17-04-2024)

Kế hoạch xét tốt nghiệp và trao văn bằng chương trình sau đại học - năm 2024 (17-04-2024)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đợt I năm 2024 (21-03-2024)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp lần IV, năm 2023 (11-01-2024)

Kế hoạch đăng ký học phần - học kỳ II, năm học 2023 - 2024 (04-12-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một hai hai tám

Xem trả lời của bạn !

logolink