* Nhân sự Bộ môn hiện nay 

TS. Lê Khắc Hoàng (trưởng bộ môn)

Lĩnh vực nghiên cứu: Côn trùng, thuốc BVTV, Kiểm soát sâu hại bằng biện pháp sinh học

Địa chỉ liên hệ: Phòng 242, Giảng đường Phượng Vĩ, Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Email: lkhoang75@gmail.com

TS. Võ Thị Ngọc Hà

Lĩnh vực nghiên cứu: Bệnh cây

Địa chỉ liên hệ: Phòng 104, Giảng đường Phượng Vĩ, Đại học Nông Lâm TP.HCM.

 

Email: ha.vothingoc@hcmuaf.edu.vn

TS. Trần Thị Ngọc Bích

Lĩnh vực nghiên cứu: Bệnh cây, Nấm cộng sinh

ThS. Nguyễn Tuấn Đạt (NCS tại Nhật Bản)

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Côn trùng, nhện hại hại cây trồng nông nghiệp và biện pháp phòng trừ.

- Thiên địch ăn mồi, nhện nhỏ ăn mồi họ Phytoseidae

KS. Nguyễn Thị Phụng Kiều

Lĩnh vực nghiên cứu: Côn trùng, Côn trùng có ích (thiên địch ký sinh và ăn mồi).

Địa chỉ liên hệ: Phòng 104, Giảng đường Phượng Vỹ, Đại học Nông Lâm TP.HCM

 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao về Bảo vệ Thực vật, tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại, phục vụ cho công tác giảng dạy đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học.

 Đảm nhiệm giảng dạy các môn học có liên quan đến Bảo vệ thực vật như Bệnh cây đại cương, Bệnh cây chuyên khoa, Côn trùng đại cương, Côn trùng chuyên khoa, Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật, Khoa học cỏ dại, Dịch hại kho, Côn trùng có ích, Dịch bệnh côn trùng, Dịch học Bệnh cây, Kiểm dịch thực vật, Công nghệ sinh học trong BVTV, Môi trường Nông nghiệp cho các chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật, Nông học, Công Nghệ Sinh Học, Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp, Sư Phạm Kỹ Thuật Công Nông Nghiệp, Cảnh Quan và Kỹ Thuật Hoa Viên.

Làm công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về bảo vệ thực vật, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, thực hiện các dự án khoa học trong và ngoài nước phục vụ sản xuất cây trồng.  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Các hoạt động nghiên cứu khoa học tập trung chủ yếu vào nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại theo hướng IPM trên các loại cây trồng: rau, màu, lúa, cây ăn quả, cây hoa, kiểng, thuốc lá, tiêu, cà phê,... phục vụ sản xuất cây trồng với các vấn đề trọng tâm như:

  • Thực hiện các nghiên cứu về côn trùng nông nghiệp, ứng dụng biện pháp sinh thái, nhân nuôi và bảo tồn thiên địch của sâu hại (ăn mồi, ký sinh, nấm gây bệnh côn trùng) để quản lý sâu hại ngoài đồng, sâu hại sau thu hoạch. 
  • Sử dụng côn trùng để xử lý chất thải hữu cơ, nghiên cứu các dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, về mức độ nhiễm khuẩn trên nông sản. 
  • Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh hại cây trồng bằng các giải pháp sinh học (nấm, vi khuẩn, tuyến trùng đối kháng) theo hướng thân thiện với môi trường. 
  • Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến phòng trị sâu hại trên cây có dầu ngắn ngày (cây lạc, đậu tương và cây mè).

 

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU

 

Tham gia phối hợp nghiên cứu với nhiều cơ quan và các viện nghiên cứu: các chi cục BVTV, khuyến nông, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Viện KHKT Nông Nghiệp Miền Nam, Viện cây ăn quả miền Nam, Viện lúa Đồng Bằng sông Cửu Long về xây dựng qui trình trồng rau an toàn, qui trình phòng trừ sâu bệnh hại trên cây ăn trái, cây dứa Cayeen, qui trình phòng trừ sâu bệnh hại trên cây hoa, kiểng, cây tiêu và cà phê.

Các dự án, chương trình hợp tác quốc tế: dự án Bọ dừa (FAO), dự án IPM trên rau (Na Uy). 

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT

Bộ môn Bảo vệ thực vật đã chuyển giao nhiều tiến bộ kỹ thuật về quy trình sản xuất rau an toàn cho tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, phòng trừ sâu bệnh hại trên ăn quả, cây hoa, kiểng, cây dứa Cayeen vùng ngoại thành TP. HCM, tập huấn phòng trừ sâu, bệnh hại cây tiêu, cao su, cà phê tại tỉnh Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Lai, Daklak, Komtum, Quảng Trị, Quảng Nam. Tập huấn ngắn hạn để nâng cao trình độ, kiến thức về bảo vệ thực vật cho các cán bộ khuyến nông địa phương, cán bộ trạm bảo vệ thực vật và Công ty Hạt giống CP Việt Nam.

TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2012 - 2017

I. Nhân lực tham gia hoạt động đào tạo và NCKH

TS. Lê Khắc Hoàng

TS. Võ Thị Ngọc Hà

ThS. Nguyễn Tuấn Đạt

ThS. Trần Thị Ngọc Bích

KS. Nguyễn Thị Phụng Kiều

 II. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và NCKH

 

STT

Địa điểm

Mục đích phục vụ

Lĩnh vực phục vụ

01

Phòng  P105

Thực tập tốt nghiệp

Nghiên cứu khoa học

Bệnh cây

02

Phòng P107

Thực tập tốt nghiệp

Nghiên cứu khoa học

Côn trùng

03

Phòng P113

Thực hành, thực tập môn học

Bệnh cây

04

Phòng P215

Thực hành, thực tập môn học

Côn trùng

05

Trại thực nghiệm

Thực hành, thực tập môn học

Thực tập tốt nghiệp

Nghiên cứu khoa học

Bảo vệ thực vật

 III. Danh mục các đề tài đã và đang thực hiện: (viết theo thứ tự từ xa đến gần)

STT

Tên đề tài

Mã số - Hợp đồng

Loại đề tài

(Cơ sở/Địa phương)

Thành viên thực hiện

Thời gian thực hiện

01

Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh và biện pháp phòng trừ bệnh đốm trắng hại thanh long (Hylocereus undatus)

01/2013/HĐ-ĐTKHCN

Địa phương

(tỉnh Bình Thuận)

Võ Thị Thu Oanh (chủ nhiệm)

Nguyễn Tuấn Đạt (thực hiện)

2013 - 2015

02

Nghiên cứu kiểm soát lục bình (Eichornia crassipes) trên hệ thống kênh rạch tại TP.HCM bằng Neocheina eichorinia (Coleoptera: Curculionidae)

239/2014/HĐ-SKHCN

Địa phương

(TP.HCM)

Lê Khắc Hoàng (chủ nhiệm)

Nguyễn Tuấn Đạt (thực hiện)

2014 - 2016

03

Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ muỗi (Contarinia maculipennis) hại nụ hoa lan Dendrobium trên vườn lan sản xuất tại TP.HCM

192/2014/HĐ-SKHCN

Địa phương

(TP.HCM)

Võ Thị Thu Oanh, Nguyễn Tuấn Đạt, Nguyễn Thị Phụng Kiều, Nguyễn Hữu Trúc, Lê Cao Lượng

2014 - 2018

04

The project for Development and Dissemination of Sustainable Production System Based on Invasive Pest Management of Cassava in the Greater Mekong Subregion”

 

Dự án quốc tế

Trần Thị Ngọc Bích, Lê Khắc Hoàng, Nguyễn Tuấn Đạt

2016 - 2020

05

Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp phòng trừ bệnh nấm hồng hại trên cây chanh tại Long An

508/HĐ-SKHCN

Địa phương

(tỉnh Long An)

Võ Thị Thu Oanh (chủ nhiệm)

Trần Thị Ngọc Bích (thực hiện)

2016 - 2018

06

Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh lở cổ rễ trên cây khoai mì tại tỉnh Tây Ninh

CS-CB16-NH-02

Cơ sở

Võ Thị Thu Oanh (chủ nhiệm)

Trần Thị Ngọc Bích (thực hiện)

2017

07

Nghiên cứu quy trình nhân nuôi và thả ong ký sinh Cotesia vestalis quản lý sâu tơ Plutella xylostella hại rau tại Thành phố Hồ Chí Minh

B2017 – MBS - 03

Đề tài cấp Bộ

Nguyễn Thị Phụng Kiều (thực hiện)

2017

 IV. Danh mục các sách, tài liệu tham khảo đã xuất bản: (viết theo thứ tự từ xa đến gần)

STT

Tên sách

NXB - Năm xuất bản

Lĩnh vực

Tác giả

Số trang

01

Giáo trình Tuyến trùng hại cây trồng

Nhà xuất bản Nông nghiệp - 2013

Nông nghiệp

PGS.TS. Bùi Cách Tuyến, TS. Võ Thị Thu Oanh, TS. Từ Thị Mỹ Thuận, PGS.TS. Lê Đình Đôn

151

 V. Danh mục các bài báo đã công bố: (viết theo thứ tự từ xa đến gần)

a. Trong nước

STT

Tên bài báo

Năm công bố

Tên tạp chí

Tác giả

Trang

01

Khảo sát khả năng trừ rệp muội (Aphis spp.) hại cải ngọt và bọ xít muỗi (Helopeltis sp.) hại cacao của dung dịch chiết xuất từ hạt bình bát (Annona glabra)

2013

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ISSN 1859 – 4581

 

Bùi Cách Tuyến, Lê Cao Lượng

3 – 9

 

02

Đánh giá hiệu quả kiểm soát bệnh đạo ôn lá và cổ bông của hỗn hợp một số hoạt chất hóa học trên vụ lúa xuân hè tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

2013

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ISSN 1859 – 4581

Bùi Cách Tuyến, Lê Cao Lượng

7 – 13

 

03

Nghiên cứu định danh và khảo sát đặc điểm sinh học của tác nhân gây bệnh đốm trắng hại thanh long (Hylocereus undatus)

2014

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 13

ISBN 978-604-60-1313-6

Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Huyền, Đinh Thị Ánh Tuyết, Võ Thị Ngọc Liễu, Cao Thị Mỹ Loan, Võ Thị Thu Oanh, Lê Đình Đôn

181 - 190

04

Xác định tác nhân gây bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) trên cây thanh long dựa vào trình tự vùng ITS - RADN

2014

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

ISSN 1859 – 4581

Võ Thị Thu Oanh, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Phan Thành, Lê Đình Đôn, Phan Thị Thu Hiền.

17 – 23

05

Đặc điểm hình thái và sinh học của bọ Neochetina eichhornia (Coleoptera – Curculionidae) – Thiên địch tiềm năng để kiểm soát lục bình

2015

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

ISSN 1859 – 4581

Lê Khắc Hoàng, Dương Đức Trọng, Đặng Thiên Ân

 

06

Một số đặc điểm hình thái và sinh học của ong Encarsia transvena (Hymenoptera: Aphelinidae) ký sinh sâu non bọ phấn trắng Bemisia tabaci(Homoptera: Aleyrodidae) tại TP.HCM

2015

Tạp chí Bảo vệ thực vật (số 2)

ISSN: 2354 - 0710

Nguyễn Thị Phụng Kiều, Nguyễn Văn Đức Tiến, Trần Thị Thiên An

27 – 32

07

Nghiên cứu chọn lọc các chủng Bacillus spp. Có khả năng đối kháng hiệu quả Phomopsis vexans và Fusarium solani gây bệnh lở cổ rễ ở cà tím tại TP.HCM

2015

Tạp chí Bảo vệ thực vật (Số 3)

ISSN: 2354 - 0710

Lê Thị Mai Châm, Võ Thị Thu Oanh, Phạm Hữu Nhượng

17 – 24

08

Xác định ký chủ của nấm Neoscytalidium dimidiatum(Penz.) Crous & Slippers) gây bệnh đốm nâu trên cây thanh long

2015

Tạp chí Bảo vệ thực vật (Số 5)

ISSN: 2354 - 0710

Võ Thị Thu Oanh, Lê Đình Đôn và Phan Thị Thu Hiền

34 – 39

 

09

Thành phần nhện nhỏ bắt mồi họ Phytoseiidae trên cây họ bầu bí và ảnh hưởng của một số loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đến loài Amblyseius longispinosus(Acari: Phytoseiidae) tại Thành phố Hồ Chí Minh

2015

Tạp chí Bảo vệ thực vật (Số 5)

ISSN: 2354 - 0710

Nguyễn Tuấn Đạtvà Trần Thị Thiên An

28 – 34

10

Khảo sát hiệu lực của thuốc trừ bệnh và phân bón lá đến bệnh tím lá trên rau cần nước (Oemanthe javanice (Blume) DC tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

2016

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp (Số 4)

ISSN: 1859 – 1523

Võ Thị Thu Oanh và Phạm Thị Minh Tâm

39 – 45

11

Đánh giá hiệu lực của một số thuốc hóa học đối với bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) gây hại trên cây thanh long tại Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

2016

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp (Số 5)

ISSN: 1859 – 1523

Võ Thị Thu Oanh

29 – 36

 

12

Đặc điểm sinh học và khả năng phát triển quần thể của nhện nhỏ bắt mồi Amblyseius longispinosus (Acari: Phytoseiidae) tại thành phố Hồ Chí Minh

2016

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp (Số 5)

ISSN: 1859 – 1523

Nguyễn Tuấn Đạtvà Trần Thị Thiên An

75 – 84

 

13

Nghiên cứu định danh tác nhân gây bệnh lở cổ rễ cây khoai mì tại Tây Ninh

2017

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 16

ISBN 978-604-60-2558-0

Võ Thị Thu Oanh

189 - 196

14

Khảo sát khả năng ăn mồi của bọ rùa sáu vệt đen Menochilus sexmaculatusFabricius (Coleoptera: Coccinellidae) kiểm soát rệp mềm Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) và bọ trĩ Thrips palmi Karny (Thysanoptera: Thripidae) trong phòng thí nghiệm

2017

Tạp chí Bảo vệ thực vật (số 6)

ISSN: 2354 - 0710

Nguyễn Văn Đức Tiến, Nguyễn Minh Nguyên và Nguyễn Thị Phụng Kiều

5 – 10

 

15

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của sâu đục trái Tirathaba sp. (Lepidoptera: Pyralidae) gây hại trên chôm chôm tại tỉnh Tiền Giang

2017

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp (số 1)

ISSN: 1859 – 1523

 

Trần Thị Mỹ Hạnh, Lê Thị Tuyến Băng, Lê Cao Lượng

 

16

Đánh giá khả năng đối kháng của một số dòng Trichoderma đối với Phytopythium helicoidestrong điều kiện phòng thí nghiệm

2017

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp (số 5)

ISSN: 1859 – 1523

 

Võ Thị Thu Oanh, Lưu Từ Đoan Trang

1 – 8

 

17

Xác định loài nấm Fusariumsp. gây bệnh vàng lá lan hồ điệp (Phalaenopsis sp.)

2018

Tạp chí Bảo vệ thực vật (số 1)

ISSN: 2354 - 0710

Trần Quang Đại, Phan Thị Thu Hiền, Thái Thoại An, Lê Phương Dung và Võ Thị Thu Oanh

3 – 8

 

18

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của muỗi đục nụ Contarinia maculipennis Felt hại lan Dendrobium tại TP.HCM

2018

Tạp chí Bảo vệ thực vật (số 2)

ISSN: 2354 - 0710

Nguyễn Thị Phụng Kiều, Lê Cao Lượng, Nguyễn Văn Đức Tiến và Võ Thị Thu Oanh

7 – 12

 

19

Đánh giá khả năng đối kháng của nấm Trichoderma sp. Và hiệu lực của một số thuốc sinh học đối với nấm Corticium salmonicolor gây bệnh nấm hồng trên cây chanh

2018

Tạp chí Bảo vệ thực vật (số 2)

ISSN: 2354 - 0710

Võ Thị Thu Oanh, Trần Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Phong, Huỳnh Hữu Tín và Nguyễn Thị Thúy Liễu

13 – 17

 

 20

Xác định loài nấm Collectotrichum spp. gây bệnh thán thư trên lá hồ tiêu ở tỉnh Bình Phước và Đắk Nông

2018

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 17

ISBN 978-604-60-2796-6

Võ Thị Thu Oanh, Trần Thị Ngọc Bích,Nguyễn Thanh Phong, Phạm Hoàng Liên

79 – 84

21

Báo cáo đầu tiên về tuyến trùng Meloidogyne javanicaký sinh hồ tiêu ở Việt Nam

2018

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 17

ISBN 978-604-60-2796-6

Nguyễn Thanh Phong, Lại Thành Giang, Võ Thị Thu Oanh, Nguyễn Vũ Phong

105 – 106

22

Nghiên cứu hoạt chất thay thế Carbendazim trong phòng trị bệnh héo đen đầu lá (Collectotrichum gloeosporiodes) trên cây cao su (Hevea brasiliensis)

2018

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 17

ISBN 978-604-60-2796-6

Nguyễn Anh Nghĩa, Vũ Thị Quỳnh Chi, Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Thị Kim Uyên, Nguyễn Thị Thanh Trang, Đoàn Nhân Luân, Võ Thị Thu Oanh, Phạm Thị Cúc

127 – 134

 b. Quốc tế

STT

Tên bài báo

Năm công bố

Tên tạp chí

Tác giả

Trang

01

Growth of Cocoa Production in Vietnam

2013

Manufacturing Confectioner

Le Cao Luong

50 – 58

 

02

An acquired distaste: sugar discrimination by the larval parasitoid Microplitis croceipes (Hymenoptera: Braconidae) is affected by prior sugar exposure

2014

The Journal of Experimental Biology

J.K.Makatiani,H.K. Le, D.M.Olson, F.L. Wackers and K.Takasu

1692 – 1700

doi: 10.1242/jeb.091843

 

03

(Abstract) Isolation and characterization of a canker disease causing pathogen from lime tree and evaluation of its activities agaisnt of stem Euphorbia tirucalli extract

2018

1st INDO – ASEAN Conference on Innovative  Approaches in Apllied Sciences and Technologies

Nguyen Thi My Le, Tran Thi Le Minh and Vo Thi Thu Oanh

14

04

(Abstract) Effects of flower nutritional resources on the longevity of Cotesia vestalis(Hymenoptera: Braconidae), a solitary parasitoid of Plutella xylostella

2018

1st INDO – ASEAN Conference on Innovative  Approaches in Apllied Sciences and Technologies

Tran Hong Quyen, Dang Thi Anh Kieu, Nguyen Thi Phung Kieuand Nguyen Ngoc Bao Chau

15

05

(Abstract) First report of Phytopythium helicoides infecting cassava and effecting of Trichoderma strains to control this disease in Vietnam

2018

1st INDO – ASEAN Conference on Innovative  Approaches in Apllied Sciences and Technologies

Oanh Vo, Bich Tran, Phong Nguyen

16 – 17

06

(Abstract) Study on the pathogen causing basal rot and rot root of Chrysanthemum in Da Lat City, Vietnam

2018

1st INDO – ASEAN Conference on Innovative  Approaches in Apllied Sciences and Technologies

Oanh Vo, Bich Tran, Phong Nguyen

17

 

 

 

 

Số lần xem trang: 3331
Điều chỉnh lần cuối: 26-08-2023

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám tám một bốn

Xem trả lời của bạn !