BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

NH01-Hồ sơ xét, phân công và thực hiện KLTN

Mẫu 1.1-Định hướng nghiên cứu, tên đề tài, dự án của giảng viên

Mẫu 1.2-Biên bản họp bộ môn đánh giá đề cương KLTN

Mẫu 1.3-Giải trình chỉnh sửa đề cương KLTN

Mẫu 1.4-Danh sách sinh viên bảo vệ thành công đề cương KLTN

Mẫu 1.5-Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn KLTN

Mẫu 1.6-Đơn xin thay đổi tên đề tài (GVHD) KLTN

Mẫu 1.7-Quy định về hình thức KLTN

Mẫu 1.8-Đơn xin gia hạn nộp KLTN

Mẫu 1.9-Tổng hợp SV gia hạn nộp KLTN (dành cho GVHD)

 

NH02-Hồ sơ đánh giá KLTN

Mẫu 2.1-Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá KLTN

Mẫu 2.2-Phiếu nhận xét KLTN - UVPB

Mẫu 2.3a-Rubric đánh giá KLTN - GVHD

Mẫu 2.3b-Phiếu nhận xét và đánh giá KLTN - GVHD

Mẫu 2.4a-Rubric đánh giá khóa luận - TVHĐ

Mẫu 2.4b-Phiếu đánh giá khóa luận - TVHĐ

Mẫu 2.5-Biên bản họp Hội đồng đánh giá khóa luận (Thư ký)

Mẫu 2.6-Tổng hợp kết quả đánh giá khóa luận của Hội đồng (Thư ký)

Mẫu 2.7-Tổng hợp kết quả đánh giá KLTN (Trợ lý GVK)

Mẫu 2.8-Giải trình chỉnh sửa KLTN

----------------------------------------------------------------------------------------------------

BIỂU MẪU DÀNH CHO HỌC VIÊN

Sổ tay học viên (2021)

Hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ

 

Số lần xem trang: 2357
Điều chỉnh lần cuối: 03-03-2024

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy hai bảy sáu

Xem trả lời của bạn !