Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ 

 - Giảng dạy các môn: Khoa học đất, Độ phì nhiêu đất đai và phân bón, Bảo tồn đất và nước, Sử dụng đất, GAP và nông nghiệp hữu cơ, Đồng cỏ và cây thức ăn gia súc, Quản lý đất và nước trong sản xuất cây trồng cho bậc Đại học, môn dinh dưỡng cây trồng cho bậc thạc sỹ.

- Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến đất, môi trường đất, đánh giá đất phục vụ cho quy hoạch nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng; nghiên cứu về xói mòn đất, hóa học đất, hiệu quả sử dụng các loại phân bón; phân tích đất, nước, phân bón và cây trồng; nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ; nghiên cứu sản xuất các giá thề hữu cơ trồng và gieo ươm cây con; thiết lập các quy trình sản xuất các loại phân bón, chế phẩm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

- Chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào sản xuất: Từ các kết quả nghiên cứu có hiệu quả đã chuyển giao cho các địa phương.

Cơ cấu tổ chức

1. PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng, Trưởng bộ môn, Quyền Hiệu trưởng ĐHNL, Giảng viên chính

Kỹ sư Nông học tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

Tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành Nông hóa tại Cộng Hòa Liên Bang Nga

 

2. TS. Trần Văn Thịnh, Phó trưởng khoa, Giảng viên

Kỹ sư Nông học tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

Thạc sĩ Nông nghiệp tại Úc

Tiến sĩ Nông nghiệp tại Úc

Email: tranvanthinh@hcmuaf.edu.vn

 

3. TS. Nguyễn Thanh BìnhGiảng viên

Kỹ sư Nông học tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

Thạc sĩ hoa học Môi trường, chuyên ngành Sinh thái môi trường đất tại Nhật Bản

Tiến sĩ hoa học Môi trường, chuyên ngành Sinh thái môi trường đất tại Nhật Bản

Email: binhnguyen0804@gmail.com

 

4. ThS. Lê Trọng Hiếu, Giảng viên

Kỹ sư Nông học tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

Thạc sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành Trồng trọt tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

Email: ronghieu252002@yahoo.com

 

5. ThS. Phạm Thị Thuỳ Dương

Thạc sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành Trồng trọt tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

Email: phamthuyduong102@gmail.com

Sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản 

Bài giảng khoa học đất, ThS Lê Văn Dũ, 1998 (Tài liệu lưu hành nội bộ)

            Bài giảng Độ phì đất đai và phân bón, ThS Lê Văn Dũ, 1998 (Tài liệu lưu hành nội bộ)

            Giáo trình Cây Thuốc Lá, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, 2002 , NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.

            Bài giảng Nông học Đại cương, PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng, ThS. Trần Công Thiện, 1997 (Tài liệu lưu hành nội bộ).

            Bài giảng Đất và phân bón, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, 2007 (Tài liệu lưu hành nội bộ)

            Bài giảng Đất và suy thoái đất, PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng, năm 2006 (Tài liệu lưu hành nội bộ).

            Bài giảng GAP và canh tác hữu cơ, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, 2009 (Tài liệu lưu hành nội bộ).

 

Chiến lược phát triển của bộ môn 

  • Về nhân sự: tiếp tục bồi dưỡng và đào tạo để nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên của bộ môn.

  • Nâng cao năng lực thực hành, phân tích của phòng thí nghiệm để phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy của Bộ môn cũng như của Khoa.

  • Tập trung nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đất phân để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

  • Xây dựng và phát triển ngành học Hóa nông trong thời gian tới.

Số lần xem trang: 2364
Điều chỉnh lần cuối: 02-06-2021

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không không bốn một

Xem trả lời của bạn !