Họ tên:ông linh đan(11-03-2013)

Câu hỏi:

vậy ngành nông học,la học về những gì??

Trả lời

Xin chào,

Sinh viên nganh Nông học được trang bị những kiến thức cơ sở và chuyên ngành để có thể công tác trong các lĩnh vực lien quan đến sản xuất cây trồng.

Kỹ sư tốt nghiệp ngành Nông học có thể làm các công việc liên quan đến sản xuất cây trồng. Tuy nhiên, có thể chia thành ba hướng công tác chính:

1. Giảng dạy, nghiên cứu: công tác tại các trường Đại học, Cao đẳng nông nghiệp; các Viện nghiên cứu (như Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam; Viện Cây ăn quả, Viện Mía Đường, Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long…)

2. Quản lý nhà nước về sản xuất cây trồng: công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về sản xuất cây trồng (nông nghiệp, khuyến nông, bảo vệ thực vật…) cấp xã, huyện, tỉnh hay Trung ương

3. Kinh doanh, dịch vụ: công tác tại các tập đoàn, công ty cung cấp vật tư nông nghiệp (Giống, phân bón, thuốc BVTV, vật tư khác) hay các công ty sản xuất cây trồng (cao su, thuốc lá, mía đường, cà phê, ca cao…)

Ngoài ra có thể tham gia các hoạt động tư vấn về SXCT, các hoạt động phi chính phủ…

Chúc thành công! Võ Thái Dân


Số lần xem:1683(Đơn vị nhận câu hỏi:Trang Tuyển sinh- Đơn vị trả lời:Khoa Nông Học)


Các câu hỏi liên quan

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn bốn năm bốn

Xem trả lời của bạn !