Các trang mẫu

Quy định về hình thức

Số lần xem trang: 2213
Điều chỉnh lần cuối: 11-08-2015

Mẫu phiếu chấm phản biện (20-08-2014)

Quy định về thực hiện khóa luận sớm (19-08-2014)

Mẫu thang điểm chấm báo cáo tốt nghiệp (19-08-2014)

Mẫu theo dõi tiến độ thực hiện đề tài tốt nghiệp (19-08-2014)

Mẫu đăng kí danh sách hướng dẫn khóa luận (19-08-2014)

Mẫu phiếu chấm của giảng viên hướng dẫn (19-08-2014)

Mẫu đăng kí đề tài tốt nghiệp (19-08-2014)

Mẫu đề xuất thay đổi đề tài (19-08-2014)

Qui trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp (04-01-2011)

Các qui định liên quan đến việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp (04-01-2011)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba hai không hai

Xem trả lời của bạn !