Trưởng Khoa Nông học thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên về kế hoạch bảo vệ đề cương khoá luận tốt nghiệp và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ 4, năm 2023.

Hướng dẫn và thời gian thực hiện xin xem tại đây.

Số lần xem trang: 423
Điều chỉnh lần cuối: 17-10-2023

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín sáu sáu bảy

Xem trả lời của bạn !