Trưởng khoa Nông học thông báo đến quý anh/chị sinh viên và quý thầy cô về danh sách sinh viên, nội dung nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn thực hiện khoá luận tốt nghiệp lần thứ III, năm 2023. Nội dung chi tiết xin xem tại đây.

Số lần xem trang: 1148
Điều chỉnh lần cuối: 29-08-2023

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ III, năm 2023 (14-08-2023)

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ đề cương, nộp khóa luận tốt nghiệp và điểm thi học phần (21-07-2023)

Thông báo về việc đăng ký học phần trong học kỳ I, năm học 2023 - 2024 (21-07-2023)

Thông báo và quy trình đè nghị hoãn thi học kỳ 2, năm học 2022 - 2023 (15-06-2023)

Phân công giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp lần II, năm 2023 (20-05-2023)

Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lần 2 năm 2023 (10-05-2023)

Tổ chức bảo vệ đề cương và nộp khóa luận tốt nghiệp đợt II, năm học 2022-2023 (25-04-2023)

Lịch đăng ký môn học - học kỳ III năm học 2022-2023 (17-04-2023)

Xét công nhận tốt nghiệp đợt 1, tháng 03, năm 2023 (01-03-2023)

Danh sách sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp lần I-2023 (27-02-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín ba sáu sáu

Xem trả lời của bạn !