Trưởng Khoa Nông học thông báo đến toàn thể anh/chị sinh viên đã nộp báo cáo KLTN vào ngày 07/8/2023 về kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ III, năm 2023. Các công việc cần chuẩn bị trước khi bảo vệ khoá luận xin mời xem chi tiết tại đây. 

Số lần xem trang: 1301
Điều chỉnh lần cuối: 14-08-2023

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp lần III, năm 2023 (29-08-2023)

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ đề cương, nộp khóa luận tốt nghiệp và điểm thi học phần (21-07-2023)

Thông báo về việc đăng ký học phần trong học kỳ I, năm học 2023 - 2024 (21-07-2023)

Thông báo và quy trình đè nghị hoãn thi học kỳ 2, năm học 2022 - 2023 (15-06-2023)

Phân công giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp lần II, năm 2023 (20-05-2023)

Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lần 2 năm 2023 (10-05-2023)

Tổ chức bảo vệ đề cương và nộp khóa luận tốt nghiệp đợt II, năm học 2022-2023 (25-04-2023)

Lịch đăng ký môn học - học kỳ III năm học 2022-2023 (17-04-2023)

Xét công nhận tốt nghiệp đợt 1, tháng 03, năm 2023 (01-03-2023)

Danh sách sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp lần I-2023 (27-02-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không bảy bốn sáu

Xem trả lời của bạn !