Trưởng khoa Nông học xin thông báo đến anh/chị sinh viên về kế hoạch bảo vệ đề cương và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ 3, năm 2023. Thông báo đến giảng viên của khoa về kế hoạch nộp điểm thi của học kỳ II, năm học 2022 - 2023. Các hướng dẫn chi tiết và thời gian thực hiện xin xem thông báo đầy đủ tại đây.

Số lần xem trang: 1525
Điều chỉnh lần cuối: 21-07-2023

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp lần III, năm 2023 (29-08-2023)

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ III, năm 2023 (14-08-2023)

Thông báo về việc đăng ký học phần trong học kỳ I, năm học 2023 - 2024 (21-07-2023)

Thông báo và quy trình đè nghị hoãn thi học kỳ 2, năm học 2022 - 2023 (15-06-2023)

Phân công giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp lần II, năm 2023 (20-05-2023)

Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lần 2 năm 2023 (10-05-2023)

Tổ chức bảo vệ đề cương và nộp khóa luận tốt nghiệp đợt II, năm học 2022-2023 (25-04-2023)

Lịch đăng ký môn học - học kỳ III năm học 2022-2023 (17-04-2023)

Xét công nhận tốt nghiệp đợt 1, tháng 03, năm 2023 (01-03-2023)

Danh sách sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp lần I-2023 (27-02-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không một năm bốn

Xem trả lời của bạn !