Nhà trường thông báo đến các anh/chị sinh viên thời gian đăng ký học phần trong học kỳ I, năm học 2023 - 2024.

Các hướng dẫn cụ thể đến các khoá, thời gian, trang web và các thông tin liên quan xin xem cụ thể trong thông báo tại đây.

Số lần xem trang: 1014
Điều chỉnh lần cuối: 21-07-2023

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp lần III, năm 2023 (29-08-2023)

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ III, năm 2023 (14-08-2023)

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ đề cương, nộp khóa luận tốt nghiệp và điểm thi học phần (21-07-2023)

Thông báo và quy trình đè nghị hoãn thi học kỳ 2, năm học 2022 - 2023 (15-06-2023)

Phân công giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp lần II, năm 2023 (20-05-2023)

Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lần 2 năm 2023 (10-05-2023)

Tổ chức bảo vệ đề cương và nộp khóa luận tốt nghiệp đợt II, năm học 2022-2023 (25-04-2023)

Lịch đăng ký môn học - học kỳ III năm học 2022-2023 (17-04-2023)

Xét công nhận tốt nghiệp đợt 1, tháng 03, năm 2023 (01-03-2023)

Danh sách sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp lần I-2023 (27-02-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba năm bốn hai

Xem trả lời của bạn !