Trưởng khoa Nông học thông báo đến tất cả sinh viên đã thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp (KLTN) về thời gian nộp và bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp như sau:

- Tất cả sinh viên được phân công thực hiện đề tài KLTN đợt 2 năm 2022 (theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHNL-NH ngày 13/5/2022).

- Tất cả sinh viên đã gia hạn thời gian nộp KLTN trong năm 2022.
 
- Hình thức và thời gian nộp KLTN: Sinh viên nộp 3 cuốn KLTN có xác nhận của giảng viên hướng dẫn (GVHD) cho Trợ lý giáo vụ khoa tại Văn phòng khoa Nông học từ 13h00 đến 16h00 ngày 04/11/2022 (thứ sáu).
 
- Thời gian bảo vệ KLTN: Dự kiến là 2 ngày (24 và 25/11/2022).
 
Lưu ý: Các trường hợp gia hạn, sinh viên phải làm đơn xin gia hạn (Mẫu 1.8) và nộp cho GVHD; GVHD lập danh sách sinh viên đề nghị gia hạn (Mẫu 1.9) và nộp cho Trợ lý giáo vụ khoa trước 16h00 ngày 04/11/2022.
 
Sinh viên phải đóng lại học phí khi gia hạn đề tài khóa luận theo quy định của nhà trường.
 

Số lần xem trang: 349
Điều chỉnh lần cuối: 07-11-2022

Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp (KLTN) lần thứ IV, năm 2023 (14-11-2023)

Thư mời họp mặt truyền thống Khoa Nông học (09-11-2023)

Thông báo về việc rà soát, xét điểm tương đối với các học phần đã có điểm thi trước tháng 9.2021 (03.11.2023) (03-11-2023)

Thông báo về việc báo cáo đề cương khoá luận tốt nghiệp và nộp khoá luận tốt nghiệp (17.10.2023) (17-10-2023)

Thông tin về việc thanh toán tài sản cho các anh chị sinh viên tốt nghiệp đợt III, tháng 09.2023 (11-10-2023)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp lần III, năm 2023 (29-08-2023)

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ III, năm 2023 (14-08-2023)

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ đề cương, nộp khóa luận tốt nghiệp và điểm thi học phần (21-07-2023)

Thông báo về việc đăng ký học phần trong học kỳ I, năm học 2023 - 2024 (21-07-2023)

Thông báo và quy trình đè nghị hoãn thi học kỳ 2, năm học 2022 - 2023 (15-06-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không năm chín sáu

Xem trả lời của bạn !