Trưởng khoa Nông học thông báo đến tất cả sinh viên đã thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp (KLTN) về thời gian nộp và bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp như sau:

- Tất cả sinh viên được phân công thực hiện đề tài KLTN đợt 2 năm 2022 (theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHNL-NH ngày 13/5/2022).

- Tất cả sinh viên đã gia hạn thời gian nộp KLTN trong năm 2022.
 
- Hình thức và thời gian nộp KLTN: Sinh viên nộp 3 cuốn KLTN có xác nhận của giảng viên hướng dẫn (GVHD) cho Trợ lý giáo vụ khoa tại Văn phòng khoa Nông học từ 13h00 đến 16h00 ngày 04/11/2022 (thứ sáu).
 
- Thời gian bảo vệ KLTN: Dự kiến là 2 ngày (24 và 25/11/2022).
 
Lưu ý: Các trường hợp gia hạn, sinh viên phải làm đơn xin gia hạn (Mẫu 1.8) và nộp cho GVHD; GVHD lập danh sách sinh viên đề nghị gia hạn (Mẫu 1.9) và nộp cho Trợ lý giáo vụ khoa trước 16h00 ngày 04/11/2022.
 
Sinh viên phải đóng lại học phí khi gia hạn đề tài khóa luận theo quy định của nhà trường.
 

Số lần xem trang: 396
Điều chỉnh lần cuối: 07-11-2022

Xét công nhận tốt nghiệp đợt 1, tháng 03, năm 2023 (01-03-2023)

Danh sách sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp lần I-2023 (27-02-2023)

Khoa Nông học tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần 1 năm 2023 (16-02-2023)

Thông báo bảo vệ đề cương và nộp khóa luận tốt nghiệp lần 1 năm 2023 (14-01-2023)

Kế hoạch đăng ký môn học - Học kỳ II, năm học 2022 - 2023 (12-12-2022)

Thông báo về việc nộp lại Khoá luận tốt nghiệp hoàn chỉnh (07-12-2022)

Thông báo về việc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ 4 năm 2022 (21-11-2022)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp đợt 4 năm 2022 (17-11-2022)

Thư mời tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày NGVN và 67 năm ngày Thành lập Khoa Nông học (07-11-2022)

Thông báo: Về việc rà soát và tiếp nhận đề nghị điều chỉnh của sinh viên về cảnh báo học vụ, buộc thôi học năm học 2021 - 2022 (26-10-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín không bảy chín

Xem trả lời của bạn !