Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ, buộc thôi học trong năm học 2021 - 2022 do vi phạm quy chế học vụ. Các anh/chị sinh viên có tên trong danh sách rà soát, điều chỉnh nếu có sai sót trong kết quả xét cảnh báo học vụ. Trường hợp thay đổi điểm trung bình chung do cập nhật điểm các học phần còn thiếu, Các anh/chị sinh viên có thể đối chiếu kết quả học tập trên website. Các anh/chị sinh viên bị xét buộc thôi học sẽ không được đăng ký học phần học kỳ II năm học 2022 - 2023 và các chuẩn đầu ra.

Nếu có thắc mắc, các anh/chị sinh viên vui lòng gửi phản hồi (sử dụng email nội bộ tên miền hcmuaf.edu.vn để đăng nhập) cho Phòng Đào tạo qua đường link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2JEzqd_6luJhWmnOqZfk8UNqsA4nNaU6OzQjeyXP8i3m_lA/viewform. trước ngày 30/10/2022 (Chủ nhật). Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ chốt danh sách và ra quyết định cảnh báo học vụ, buộc thôi học; các thông tin điều chỉnh sau khi ra quyết định sẽ không được giải quyết nếu không có ý kiến của Ban Giám Hiệu.

Các anh/chị sinh viên có thể xem đầy đủ nội dung của thông báo và danh sách cảnh báo học vụ theo đường link tương ứng:

- Thông báo rà soát và tiếp nhận đề nghị điều chỉnh

- Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ

Số lần xem trang: 253
Điều chỉnh lần cuối: 26-10-2022

Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp (KLTN) lần thứ IV, năm 2023 (14-11-2023)

Thư mời họp mặt truyền thống Khoa Nông học (09-11-2023)

Thông báo về việc rà soát, xét điểm tương đối với các học phần đã có điểm thi trước tháng 9.2021 (03.11.2023) (03-11-2023)

Thông báo về việc báo cáo đề cương khoá luận tốt nghiệp và nộp khoá luận tốt nghiệp (17.10.2023) (17-10-2023)

Thông tin về việc thanh toán tài sản cho các anh chị sinh viên tốt nghiệp đợt III, tháng 09.2023 (11-10-2023)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp lần III, năm 2023 (29-08-2023)

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ III, năm 2023 (14-08-2023)

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ đề cương, nộp khóa luận tốt nghiệp và điểm thi học phần (21-07-2023)

Thông báo về việc đăng ký học phần trong học kỳ I, năm học 2023 - 2024 (21-07-2023)

Thông báo và quy trình đè nghị hoãn thi học kỳ 2, năm học 2022 - 2023 (15-06-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba bảy sáu một

Xem trả lời của bạn !