Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ, buộc thôi học trong năm học 2021 - 2022 do vi phạm quy chế học vụ. Các anh/chị sinh viên có tên trong danh sách rà soát, điều chỉnh nếu có sai sót trong kết quả xét cảnh báo học vụ. Trường hợp thay đổi điểm trung bình chung do cập nhật điểm các học phần còn thiếu, Các anh/chị sinh viên có thể đối chiếu kết quả học tập trên website. Các anh/chị sinh viên bị xét buộc thôi học sẽ không được đăng ký học phần học kỳ II năm học 2022 - 2023 và các chuẩn đầu ra.

Nếu có thắc mắc, các anh/chị sinh viên vui lòng gửi phản hồi (sử dụng email nội bộ tên miền hcmuaf.edu.vn để đăng nhập) cho Phòng Đào tạo qua đường link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2JEzqd_6luJhWmnOqZfk8UNqsA4nNaU6OzQjeyXP8i3m_lA/viewform. trước ngày 30/10/2022 (Chủ nhật). Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ chốt danh sách và ra quyết định cảnh báo học vụ, buộc thôi học; các thông tin điều chỉnh sau khi ra quyết định sẽ không được giải quyết nếu không có ý kiến của Ban Giám Hiệu.

Các anh/chị sinh viên có thể xem đầy đủ nội dung của thông báo và danh sách cảnh báo học vụ theo đường link tương ứng:

- Thông báo rà soát và tiếp nhận đề nghị điều chỉnh

- Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ

Số lần xem trang: 128
Điều chỉnh lần cuối: 26-10-2022

Xét công nhận tốt nghiệp đợt 1, tháng 03, năm 2023 (01-03-2023)

Danh sách sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp lần I-2023 (27-02-2023)

Khoa Nông học tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần 1 năm 2023 (16-02-2023)

Thông báo bảo vệ đề cương và nộp khóa luận tốt nghiệp lần 1 năm 2023 (14-01-2023)

Kế hoạch đăng ký môn học - Học kỳ II, năm học 2022 - 2023 (12-12-2022)

Thông báo về việc nộp lại Khoá luận tốt nghiệp hoàn chỉnh (07-12-2022)

Thông báo về việc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ 4 năm 2022 (21-11-2022)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp đợt 4 năm 2022 (17-11-2022)

Thư mời tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày NGVN và 67 năm ngày Thành lập Khoa Nông học (07-11-2022)

Thông báo về thời gian nộp và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ 4, năm 2022 (27-10-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy không một không

Xem trả lời của bạn !