Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ, buộc thôi học trong năm học 2021 - 2022 do vi phạm quy chế học vụ. Các anh/chị sinh viên có tên trong danh sách rà soát, điều chỉnh nếu có sai sót trong kết quả xét cảnh báo học vụ. Trường hợp thay đổi điểm trung bình chung do cập nhật điểm các học phần còn thiếu, Các anh/chị sinh viên có thể đối chiếu kết quả học tập trên website. Các anh/chị sinh viên bị xét buộc thôi học sẽ không được đăng ký học phần học kỳ II năm học 2022 - 2023 và các chuẩn đầu ra.

Nếu có thắc mắc, các anh/chị sinh viên vui lòng gửi phản hồi (sử dụng email nội bộ tên miền hcmuaf.edu.vn để đăng nhập) cho Phòng Đào tạo qua đường link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2JEzqd_6luJhWmnOqZfk8UNqsA4nNaU6OzQjeyXP8i3m_lA/viewform. trước ngày 30/10/2022 (Chủ nhật). Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ chốt danh sách và ra quyết định cảnh báo học vụ, buộc thôi học; các thông tin điều chỉnh sau khi ra quyết định sẽ không được giải quyết nếu không có ý kiến của Ban Giám Hiệu.

Các anh/chị sinh viên có thể xem đầy đủ nội dung của thông báo và danh sách cảnh báo học vụ theo đường link tương ứng:

- Thông báo rà soát và tiếp nhận đề nghị điều chỉnh

- Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ

Số lần xem trang: 71
Điều chỉnh lần cuối: 26-10-2022

Thông báo về việc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ 4 năm 2022 (21-11-2022)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp đợt 4 năm 2022 (17-11-2022)

Thư mời tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày NGVN và 67 năm ngày Thành lập Khoa Nông học (07-11-2022)

Thông báo về thời gian nộp và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ 4, năm 2022 (27-10-2022)

Quyết định cảnh báo học tập và buộc thôi học sinh viên Khoa Nông học (09-09-2022)

Thông báo đến Anh/Chị sinh viên bảo vệ khoá luận ngày 25/8/2022 về việc nộp khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh (26-08-2022)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 (23-08-2022)

Thông báo về việc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ 3 năm 2022 (15-08-2022)

Khoá học mùa hè: Biến đổi khí hậu và các giải pháp cho sản xuất cây trồng (02-08-2022)

Thông báo đăng ký môn học, học kỳ I năm học 2022 - 2023 (02-08-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba năm tám bảy

Xem trả lời của bạn !