Khoa Nông học sẽ tổ chức báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho các anh/chị sinh viên đã nộp báo cáo KLTN vào ngày 06/5/2022.

- Thời gian và địa điểm tổ chức: từ 7h30 đến 17h00, ngày 20/5/2022 tại nhà Phượng Vỹ, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các anh chị sinh viên rà soát các thông tin (MSSV, họ và tên, tên lớp, tên đề tài, GVHD) trong danh sách đính kèm (xin xem thông tin chi tiết theo đường link bên dưới).

- Sinh viên bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp. Thời gian trình bày tóm tắt nội dung khóa luận trước hội đồng cho mỗi sinh viên tối đa là 15 phút. Sinh viên KHÔNG cần in báo cáo tóm tắt nội dung KLTN để trình cho hội đồng.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây!

Số lần xem trang: 282
Điều chỉnh lần cuối: 15-05-2022

Kế hoạch đăng ký học phần - học kỳ II, năm học 2023 - 2024 (04-12-2023)

Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp (KLTN) lần thứ IV, năm 2023 (14-11-2023)

Thư mời họp mặt truyền thống Khoa Nông học (09-11-2023)

Thông báo về việc rà soát, xét điểm tương đối với các học phần đã có điểm thi trước tháng 9.2021 (03.11.2023) (03-11-2023)

Thông báo về việc báo cáo đề cương khoá luận tốt nghiệp và nộp khoá luận tốt nghiệp (17.10.2023) (17-10-2023)

Thông tin về việc thanh toán tài sản cho các anh chị sinh viên tốt nghiệp đợt III, tháng 09.2023 (11-10-2023)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp lần III, năm 2023 (29-08-2023)

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ III, năm 2023 (14-08-2023)

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ đề cương, nộp khóa luận tốt nghiệp và điểm thi học phần (21-07-2023)

Thông báo về việc đăng ký học phần trong học kỳ I, năm học 2023 - 2024 (21-07-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín năm sáu tám

Xem trả lời của bạn !