Khoa Nông học sẽ tổ chức báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho các anh/chị sinh viên đã nộp báo cáo KLTN vào ngày 06/5/2022.

- Thời gian và địa điểm tổ chức: từ 7h30 đến 17h00, ngày 20/5/2022 tại nhà Phượng Vỹ, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các anh chị sinh viên rà soát các thông tin (MSSV, họ và tên, tên lớp, tên đề tài, GVHD) trong danh sách đính kèm (xin xem thông tin chi tiết theo đường link bên dưới).

- Sinh viên bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp. Thời gian trình bày tóm tắt nội dung khóa luận trước hội đồng cho mỗi sinh viên tối đa là 15 phút. Sinh viên KHÔNG cần in báo cáo tóm tắt nội dung KLTN để trình cho hội đồng.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây!

Số lần xem trang: 95
Điều chỉnh lần cuối: 15-05-2022

Thông báo đến các anh/chị sinh viên bảo vệ khóa luận ngày 20/05/2022 (24-05-2022)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp (16-05-2022)

Thông báo: Nộp khóa luận tốt nghiệp lần 2 năm 2022 (20-04-2022)

Ban hành quy định thực hiện KLTN của sinh viên Khoa Nông học (18-04-2022)

Thông báo V/v nộp khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đã bảo vệ ngày 9/9, 15/10 năm 2021 và 14/01 năm 2022 (22-02-2022)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp (19-02-2022)

Điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc đại học năm học 2021-2022 (10-02-2022)

Thông báo mức thu học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 (06-01-2022)

Công bố danh sách sinh viên đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến lần 1 năm 2022 (04-01-2022)

Thông báo số 35: tổ chức thi kết thúc môn học, học kỳ II năm học 2020 - 2021 (30-12-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn bốn sáu bảy

Xem trả lời của bạn !