Căn cứ kế hoạch đào tạo bậc đại học năm học 2021 - 2022 của khoa Nông học, Trưởng khoa Nông học thông báo đến tất cả sinh viên đã thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp (KLTN) về thời gian nộp và bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp.

 Áp dụng cho:

- Tất cả sinh viên đã gia hạn thời gian nộp KLTN trong năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

- Riêng trường hợp sinh viên đã nộp KLTN trực tuyến nhưng hoãn bảo vệ KLTN theo hình thức trực tuyến (kể cả sinh viên tại Phân hiệu Gia Lai), sinh viên phải nộp lại 3 cuốn báo cáo KLTN có xác nhận của giảng viên hướng dẫn (GVHD).

Lưu ý:

  • Sinh viên định dạng hình thức khóa luận theo mẫu 1.7 - Quy định về hình thức khóa luận tốt nghiệp tại mục Biểu mẫu!
  • 03 cuốn KLTN nộp cho hội đồng chấm điểm KHÔNG được phép đóng bìa nhựa!

Thời gian nộp KLTN: Sinh viên nộp 3 cuốn KLTN có xác nhận của GVHD cho Trợ lý giáo vụ khoa tại Văn phòng khoa Nông học trước 16h00 ngày 06/5/2022.

Thời gian bảo vệ KLTN: Dự kiến là 2 ngày (20 và 21/5/2022)

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây!

Số lần xem trang: 108
Điều chỉnh lần cuối: 20-04-2022

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp (16-05-2022)

Khoa Nông học tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lần II, năm 2022 (15-05-2022)

Ban hành quy định thực hiện KLTN của sinh viên Khoa Nông học (18-04-2022)

Thông báo V/v nộp khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đã bảo vệ ngày 9/9, 15/10 năm 2021 và 14/01 năm 2022 (22-02-2022)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp (19-02-2022)

Điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc đại học năm học 2021-2022 (10-02-2022)

Thông báo mức thu học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 (06-01-2022)

Công bố danh sách sinh viên đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến lần 1 năm 2022 (04-01-2022)

Thông báo số 35: tổ chức thi kết thúc môn học, học kỳ II năm học 2020 - 2021 (30-12-2021)

Thông báo số 34: đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến lần 1 năm 2022 (28-12-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín một bốn một

Xem trả lời của bạn !