Căn cứ kế hoạch đào tạo bậc đại học năm học 2021 - 2022 của khoa Nông học, Trưởng khoa Nông học thông báo đến tất cả sinh viên đã thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp (KLTN) về thời gian nộp và bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp.

 Áp dụng cho:

- Tất cả sinh viên đã gia hạn thời gian nộp KLTN trong năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

- Riêng trường hợp sinh viên đã nộp KLTN trực tuyến nhưng hoãn bảo vệ KLTN theo hình thức trực tuyến (kể cả sinh viên tại Phân hiệu Gia Lai), sinh viên phải nộp lại 3 cuốn báo cáo KLTN có xác nhận của giảng viên hướng dẫn (GVHD).

Lưu ý:

  • Sinh viên định dạng hình thức khóa luận theo mẫu 1.7 - Quy định về hình thức khóa luận tốt nghiệp tại mục Biểu mẫu!
  • 03 cuốn KLTN nộp cho hội đồng chấm điểm KHÔNG được phép đóng bìa nhựa!

Thời gian nộp KLTN: Sinh viên nộp 3 cuốn KLTN có xác nhận của GVHD cho Trợ lý giáo vụ khoa tại Văn phòng khoa Nông học trước 16h00 ngày 06/5/2022.

Thời gian bảo vệ KLTN: Dự kiến là 2 ngày (20 và 21/5/2022)

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây!

Số lần xem trang: 272
Điều chỉnh lần cuối: 20-04-2022

Kế hoạch đăng ký học phần - học kỳ II, năm học 2023 - 2024 (04-12-2023)

Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp (KLTN) lần thứ IV, năm 2023 (14-11-2023)

Thư mời họp mặt truyền thống Khoa Nông học (09-11-2023)

Thông báo về việc rà soát, xét điểm tương đối với các học phần đã có điểm thi trước tháng 9.2021 (03.11.2023) (03-11-2023)

Thông báo về việc báo cáo đề cương khoá luận tốt nghiệp và nộp khoá luận tốt nghiệp (17.10.2023) (17-10-2023)

Thông tin về việc thanh toán tài sản cho các anh chị sinh viên tốt nghiệp đợt III, tháng 09.2023 (11-10-2023)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp lần III, năm 2023 (29-08-2023)

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ III, năm 2023 (14-08-2023)

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ đề cương, nộp khóa luận tốt nghiệp và điểm thi học phần (21-07-2023)

Thông báo về việc đăng ký học phần trong học kỳ I, năm học 2023 - 2024 (21-07-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không ba bảy chín

Xem trả lời của bạn !