Quyết định Quy định thực hiện khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đối với sinh viên được Khoa Nông học ban hành ngày 15/04/2022.

Kèm theo quyết định là Quy định thực hiện hiện KLTN của sinh viên Khoa Nông học và Danh mục các biểu mẫu thực hiện và đánh giá KLTN. Nội dung chi tiết xin xem ở các link tương ứng:

1. Quyết định ban hành quy định thực KLTN của sinh viên Khoa Nông học

2. Danh mục các biểu mẫu - Độc giả có thể download các biểu mẫu tại đây! 

Số lần xem trang: 598
Điều chỉnh lần cuối: 18-04-2022

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp (16-05-2022)

Khoa Nông học tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lần II, năm 2022 (15-05-2022)

Thông báo: Nộp khóa luận tốt nghiệp lần 2 năm 2022 (20-04-2022)

Thông báo V/v nộp khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đã bảo vệ ngày 9/9, 15/10 năm 2021 và 14/01 năm 2022 (22-02-2022)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp (19-02-2022)

Điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc đại học năm học 2021-2022 (10-02-2022)

Thông báo mức thu học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 (06-01-2022)

Công bố danh sách sinh viên đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến lần 1 năm 2022 (04-01-2022)

Thông báo số 35: tổ chức thi kết thúc môn học, học kỳ II năm học 2020 - 2021 (30-12-2021)

Thông báo số 34: đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến lần 1 năm 2022 (28-12-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu chín tám tám

Xem trả lời của bạn !