Để bảo đảm tiến độ học tập của sinh viên không bị gián đoạn, Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên đã nộp khóa luận vào ngày 15/10/2021 (Thông báo số 31/TB-NH ngày 04/10/2021) và 24/12/2021 (Thông báo số 33/TB-NH ngày 13/12/2021) về thời gian, cách thức đăng ký và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN) theo hình thức trực tuyến.

Nội dung thông báo và các hướng dẫn đăng ký xin xem tại đây!

Số lần xem trang: 89
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo mức thu học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 (06-01-2022)

Công bố danh sách sinh viên đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến lần 1 năm 2022 (04-01-2022)

Thông báo số 35: tổ chức thi kết thúc môn học, học kỳ II năm học 2020 - 2021 (30-12-2021)

Kế hoạch và thông báo tổ chức thi kết thúc môn học - học kỳ II năm học 2020-2021 (20-12-2021)

Đăng ký môn học - học kỳ II năm học 2021 - 2022 (19-12-2021)

Thông báo nộp khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến đối với sinh viên đã gia hạn khóa luận tốt nghiệp (17-12-2021)

Thông báo: Điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc đại học năm học 2021-2022 (15.12.2021) (15-12-2021)

Công nhận môn học tương đương cho cho các chương trình đào tạo ngành Nông học và Bảo vệ thực vật (08-12-2021)

Thư Tri ân Quý thầy cô và các thế hệ học viên, sinh viên (19-11-2021)

Mời tham dự Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và 66 năm ngày thành lập trường (19-11-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín chín bảy bảy

Xem trả lời của bạn !