Để bảo đảm tiến độ học tập của sinh viên không bị gián đoạn, Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên đã nộp khóa luận vào ngày 15/10/2021 (Thông báo số 31/TB-NH ngày 04/10/2021) và 24/12/2021 (Thông báo số 33/TB-NH ngày 13/12/2021) về thời gian, cách thức đăng ký và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN) theo hình thức trực tuyến.

Nội dung thông báo và các hướng dẫn đăng ký xin xem tại đây!

Số lần xem trang: 352
Điều chỉnh lần cuối:

Khoá học mùa hè: Biến đổi khí hậu và các giải pháp cho sản xuất cây trồng (02-08-2022)

Thông báo đăng ký môn học, học kỳ I năm học 2022 - 2023 (02-08-2022)

Thông báo nộp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lần 3 năm 2022 (21-07-2022)

Thông báo về việc cảnh báo học tập, buộc thôi học năm học 2021 - 2022 (12-07-2022)

Thông báo đến các anh/chị sinh viên bảo vệ khóa luận ngày 20/05/2022 (24-05-2022)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp (16-05-2022)

Khoa Nông học tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lần II, năm 2022 (15-05-2022)

Thông báo: Nộp khóa luận tốt nghiệp lần 2 năm 2022 (20-04-2022)

Ban hành quy định thực hiện KLTN của sinh viên Khoa Nông học (18-04-2022)

Thông báo V/v nộp khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đã bảo vệ ngày 9/9, 15/10 năm 2021 và 14/01 năm 2022 (22-02-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu bảy năm sáu

Xem trả lời của bạn !