Trưởng Khoa Nông học thông báo đến các anh/chị sinh viên đã thực hiện khoá luận tốt nghiệp kế hoạch báo cáo tốt nghiệp và nộp khoá luận tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Các anh/chị sinh viên đã thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 08/2020 và đợt tháng 11/2020 đăng kí để báo cáo tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến. Nội dung cụ thể của thông báo xin xem tại đây.

2. Các anh/chị sinh viên đã thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 11/2020 (xin gia hạn) và đợt tháng 02/2021 nộp khoá luận theo hình thức trực tuyến. Nội dung cụ thể của thông báo xin xem tại đây.

Số lần xem trang: 139
Điều chỉnh lần cuối: 25-08-2021

Thông báo tạm hoãn nộp khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh đối với sinh viên bảo vệ ngày 09/9/2021 (23-09-2021)

Thông báo đăng ký bảo vệ khoá luận theo hình thức trực tuyến (20.09.2021) (21-09-2021)

Thông báo đăng ký bổ sung học phần trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (14-09-2021)

Thông báo đăng ký môn học - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 (09-08-2021)

Thông báo về việc tạm hoãn nộp khoá luận tốt nghiệp của sinh viên (02-08-2021)

Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 (12-07-2021)

Thông báo: Thay đổi kế hoạch đào tạo bậc đại học trong thời gian tạm hoãn để phòng, chống dịch Covid-19 (06-07-2021)

Thông báo: Về việc cảnh báo buộc thôi học đối với sinh viên khóa 2013 (06-07-2021)

Thông báo: Thay đổi kế hoạch học tập (04-07-2021)

Chứng nhận AUN-QA (07-08-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không sáu một không

Xem trả lời của bạn !