Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên một số công việc cần thực hiện trong thời gian tới như sau:
1. Kế hoạch đào tạo học kỳ 3 năm học 2020 - 2021
2. Kế hoạch bảo vệ đề cương khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 8/2021
3. Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
4. Kế hoạch bảo vệ đề cương KLTN và bảo vệ KLTN đối với sinh viên học tập tại Phân hiệu Gia Lai
 

Số lần xem trang: 271
Điều chỉnh lần cuối: 07-07-2021

Kế hoạch đăng ký học phần - học kỳ II, năm học 2023 - 2024 (04-12-2023)

Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp (KLTN) lần thứ IV, năm 2023 (14-11-2023)

Thư mời họp mặt truyền thống Khoa Nông học (09-11-2023)

Thông báo về việc rà soát, xét điểm tương đối với các học phần đã có điểm thi trước tháng 9.2021 (03.11.2023) (03-11-2023)

Thông báo về việc báo cáo đề cương khoá luận tốt nghiệp và nộp khoá luận tốt nghiệp (17.10.2023) (17-10-2023)

Thông tin về việc thanh toán tài sản cho các anh chị sinh viên tốt nghiệp đợt III, tháng 09.2023 (11-10-2023)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp lần III, năm 2023 (29-08-2023)

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ III, năm 2023 (14-08-2023)

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ đề cương, nộp khóa luận tốt nghiệp và điểm thi học phần (21-07-2023)

Thông báo về việc đăng ký học phần trong học kỳ I, năm học 2023 - 2024 (21-07-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không không năm ba

Xem trả lời của bạn !