Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên một số công việc cần thực hiện trong thời gian tới như sau:
1. Kế hoạch đào tạo học kỳ 3 năm học 2020 - 2021
2. Kế hoạch bảo vệ đề cương khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 8/2021
3. Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
4. Kế hoạch bảo vệ đề cương KLTN và bảo vệ KLTN đối với sinh viên học tập tại Phân hiệu Gia Lai
 

Số lần xem trang: 12095
Điều chỉnh lần cuối: 07-07-2021

Đường link Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến ngày 15.10.2021 (13-10-2021)

Thông báo nộp khóa luận tốt nghiệp trực tuyến đối với sinh viên thực hiện khoá luận tháng 05/2021 (04-10-2021)

Công bố danh sách sinh viên đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến lần 2 năm 2021 (28-09-2021)

Thông báo tạm hoãn nộp khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh đối với sinh viên bảo vệ ngày 09/9/2021 (23-09-2021)

Thông báo đăng ký bảo vệ khoá luận theo hình thức trực tuyến (20.09.2021) (21-09-2021)

Thông báo đăng ký bổ sung học phần trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (14-09-2021)

Thông báo kế hoạch báo cáo tốt nghiệp và nộp khoá luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến (25-08-2021)

Thông báo đăng ký môn học - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 (09-08-2021)

Thông báo về việc tạm hoãn nộp khoá luận tốt nghiệp của sinh viên (02-08-2021)

Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 (12-07-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu một chín chín

Xem trả lời của bạn !