1. Căn cứ danh sách sinh viên Khoa Nông học đã bảo vệ thành công đề cương khóa luận tốt nghiệp tại Phân hiệu Gia Lai và tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Khoa Nông học công bố danh sách phân công 58 sinh viên ở các lớp DH16NHGL (1 sinh viên), DH17NHGL (19 sinh viên), DH15NHA (01 sinh viên), DH15NHA (01 sinh viên), DH17BVA (06 sinh viên), DH17BVB (05 sinh viên), DH17NHA (07 sinh viên), DH17NHB (12 sinh viên), DH17NHC (04 sinh viên), và DH18NHB (02 sinh viên) thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ tháng 05/2021 theo danh sách đính kèm.

2. Thời gian thực hiện luận văn cuối khóa của sinh viên các lớp cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện thí nghiệm, thu thập số liệu: 04 tháng (từ ngày 14/05/2021 đến 14/09/2021).

- Hạn chót nộp khóa luận tốt nghiệp cho Văn phòng Khoa hoặc BQL Đào tạo tại PH Gia Lai: 15/10/2021.

- Số lượng: 02 cuốn.

- Dự kiến thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 12/11/2021.

3. Mọi sự thay đổi liên quan đến đề tài, sinh viên có trách nhiệm thông báo cho Trưởng khoa Nông học trước ngày 11/06/2021. Sau ngày này, mọi sự thay đổi liên quan đến đề tài đều không được chấp nhận. Các trường hợp cá biệt (do tác động của thiên tai, dịch hại, …) sẽ được xem xét cụ thể trên cơ sở tường trình của sinh viên và đề xuất của giảng viên hướng dẫn.

4. Khi thực hiện đề tài, các sinh viên phải lưu ý ghi chép nhật ký thí nghiệm đầy đủ (theo mẫu), có xác nhận của giảng viên hướng dẫn. Sinh viên phải thường xuyên giử liên lạc với giảng viên hướng dẫn để báo cáo hoặc trao đổi các vấn đề liên quan đến đề tài. Sau khi hoàn tất đề tài, sinh viên phải nộp lại cho bộ môn nhật ký thực hiện đề tài.

5. Các sinh viên chủ động liên hệ với các Phòng/Ban chức năng để đăng ký và hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi thực hiện đề tài.

TRƯỞNG KHOA

 

TS. Nguyễn Duy Năng

 

Danh sách sinh viên thực hiện KLTN đợt 2, tháng 5.2021 tại PHGL

LỚP DH16NHGL      
           
STT MSSV Họ  Tên Tên đề tài Người hướng dẫn
1 16113192 DƯƠNG LỆ NGỌC Đánh giá hiệu quả kinh tế và xác định các yếu tố ảnh hưởng mô hình sản xuất Nông Lâm kết hợp tại Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang TS. Nguyễn Châu Niên 
           
LỚP DH17NHGL    
           
STT MSSV Họ  Tên Tên đề tài Người hướng dẫn
1 17125449 NGUYỄN THÀNH AN Đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất của 6 dòng đậu xanh trên đất phù sa vụ hè thu 2021 tại An Nhơn - Bình Định ThS.Nguyễn Thị Huyền Trang      KS. Đường Minh Mạnh
2 17113266 NGUYỄN THỊ THU CẨM Ảnh hưởng của lượng phân đạm đến sinh trưởng và phát triển của cây sen thơm (Plectranthus hadiensis)trồng chậu tại TP Pleiku TS.Trần Văn Thịnh
3 17113268 ĐOÀN DUY  ĐẠT Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng và thời điểm xử lý đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây đậu phụng (Arachis hypogaea L) trên nền đất đỏ bazan tại tỉnh Gia Lai ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu
4 17113300 TRẦN NHƯ  KIÊN Ảnh hưởng của lượng phân đạm và phân lân đến sinh trưởng và năng suất của cây đậu xanh (Vygna radiata L.) trên vùng đất đỏ bazan tại Gia Lai ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
5 17113272 LÊ THỊ THÚY NGÂN Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến đặc tính của đất và sinh trưởng, năng suất của 3 giống đậu cove lùn (Phaseolis vulgaris L.) tại tỉnh Gia Lai TS. Nguyễn Duy Năng
6 17125457 NGUYỄN HOÀNG PHÚC Ảnh hưởng của nồng độ Salicylic Acid và thời điểm xử lý đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây đậu phụng (Arachis hypogaea L) trên nền đất đỏ bazan tại Gia Lai ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu
7 17113301 TIÊU CÔNG QUYỀN Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng và thời điểm xử lý đến sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu nành (Glycinemax (L) Merril.)trên nền đất đỏ bazan tại tỉnh Gia Lai ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu
8 17113274 NGUYỄN NGỌC SƠN Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây đậu xanh (Vigna radiata L.)trên nền đất đỏ bazan vụ hè thu 2021 tại tỉnh Gia Lai ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
9 17125458 LÊ QUANG TẤN Ảnh hưởng của liều lượng dinh dưỡng đến sinh trưởng, năng suất của 5 giống dưa lưới (Cucumis melo L.) tại Gia Lai TS. Nguyễn Duy Năng               ThS. Trần Thị Hoàng Nguyên
10 17123144 LÊ THỊ KIM TIẾN Ảnh hưởng của công thức dinh dưỡng và giá thể đến sinh trưởng phát triển của cà chua (Lycopersicon esculentum Mill.) tại tỉnh Gia Lai TS. Nguyễn Duy Năng
11 17113303 NGUYỄN CÔNG TIẾN Ảnh hưởng của nồng độ Cycocel và thời điểm xử lý đến sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu nành (Glycinemax (L) Merril.) trên nền đất đỏ bazan tại tỉnh Gia Lai ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu
12 17113276 LÊ VĂN THANH Ảnh hưởng của lượng phân bón hữu cơ sinh học đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây đậu xanh (Vigna radiata L.) trên nền đất đỏ bazan vụ hè thu 2021 tại tỉnh Gia Lai ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
13 17113275 NGUYỄN VĂN THẮNG Ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống đậu xanh TX05 trên nền đất đỏ bazan vụ hè thu 2021 tại tỉnh Gia Lai ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
14 17113277 NGUYỄN NGỌC  THÔNG Khảo sát hiện trạng canh tác và cơ cấu giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai ThS. Trần Văn Bình
15 17113278 NGUYỄN NGỌC THU Ảnh hưởng của phân bón lá Viusid - Agro đến sinh trưởng và năng suất dưa leo (Cucumis sativus L.) trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Phạm Hữu Nguyên
16 17125461 PHẠM THỊ MỸ THUẬT Ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn cám gạo và bột bắp đến sinh trưởng và năng suất của nấm mối đen (Xerula radicata) tại Gia Lai PGS.TS. Phạm Thị Minh Tâm     ThS. Thiều Thảo Minh
17 17113280 TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN  Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ và phân bón lá đến sinh trưởng phát triển, năng suất và khả năng chịu hạn của cây ngô rau (Zea may L.) trồng trên đất xám bạc màu tại TP HCM TS. Nguyễn Duy Năng
18 17123146 NGÔ THỊ THANH VÂN Ảnh hưởng của các tỷ lệ phối trộn giá thể hữu cơ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây dư leo baby đơn tính cái (Cucumis sativus L.) trong nhà màng tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai TS. Trần Văn Thịnh
19 17113281 NGUYỄN THỊ Ý VY Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và phân kali đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và tính chịu hạn của cây ngô rau (Zea may L.) trồng trên đất xám bạc màu tại Thủ Đức TS. Nguyễn Duy Năng

Danh sách sinh viên thực hiện KLTN đợt 2, tháng 5.2021 tại ĐHNL

LỚP DH15NHA      
           
STT MSSV Họ  Tên Tên đề tài Người hướng dẫn
1 15113229 Nông Ngọc Trung Khảo nghiệm sáu giống đậu phụng (Arachis hypogaea L.) trong vụ Xuân Hè 2021 tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
ThS. Trần Thị Phương Nhung
           
LỚP DH15NHB      
           
STT MSSV Họ  Tên Tên đề tài Người hướng dẫn
1 15113066 Trần Thị Hồng  Minh Ảnh hưởng của liều lượng phân trung lượng đến năng suất và phẩm chất cây thanh long LĐ1 (Hylocereus undatus)tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang ThS. Thái Nguyễn Diễm Hương
           
LỚP DH17BVA      
           
STT MSSV Họ  Tên Tên đề tài Người hướng dẫn
1 17145003 La Quốc   Anh Đánh giá ảnh hưởng của ba loại chất kích kháng đối với khả năng chống chịu bệnh sương mai (Peronospora belbahrii) trên cây húng quế (Ocimum basilicum) TS. Bùi Minh Trí
2 17145112 H’Bé Loan  Adrơng Đánh giá đa dạng di truyền cỏ cú (Cyperus rotundus L.) tại tỉnh Lâm Đồng TS. Võ Thái Dân
KS. Nông Hồng Quân
3 17145077 Cao Thị Minh  Thảo Đánh giá đa dạng di truyền cỏ chỉ (Cynodon dactylon (L.) Pers) tại tỉnh Lâm Đồng TS. Võ Thái Dân
KS. Nguyễn Duy Phúc
4 17145915 Nguyễn Thị Ngọc  Hân Định danh và nghiên cứu đặc điểm sinh hóa của một số vi khuẩn vùng rễ cây trồng ngập mặn có khả năng tăng chống chịu mặn cho cây trồng TS. Võ Thị Ngọc Hà
5 17145062 Nguyễn Văn  Nhiều Khảo nghiệm hiệu lực của một số thuốc hóa học trừ bệnh thán thư (Colletotrichum spp.) hại cây ớt (Capsicum annuum) trồng tại thành phố Hồ Chí Minh ThS. Phạm Hữu Nguyên
TS. Phùng Minh Lộc
6 17145102 Lương Văn  Việt Đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc hóa học phòng trừ bệnh phấn trắng (Erysiphe cichoracerum) hại cây dưa chuột trồng tại thành phố Hồ Chí Minh ThS. Phạm Hữu Nguyên
TS. Phùng Minh Lộc
           
LỚP DH17BVB    
           
STT MSSV Họ  Tên Tên đề tài Người hướng dẫn
1 17145029 Nguyễn Thế  Hiếu Khảo nghiệm hiệu lực trừ cỏ của một số hoạt chất trên vườn bắp (Zeamays L.) tại Gia Lai PGS.TS. Phạm Thị Minh Tâm
2 17145066 Nguyễn Phú  Quốc Đánh giá khả năng đối kháng của một số chủng Bacillus sp. đối với nấm Fusariumoxysporum f.sp. cubense gây bệnh héo vàng trên cây chuối PGS.TS. Nguyễn Bảo Quốc
3 17145118 Bá Nữ Phú  Phước Phân lập  nấm Collectotrichum spp. gây bệnh thán thư trên ớt vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và các vi sinh vật đối kháng TS. Võ Thị Ngọc Hà
4 17145041 Nguyễn Thị  Kiều Khảo sát tình hình sử dụng hóa chất nông nghiệp trên cây dưa hấu (Citrullus lanatus) vụ Hè Thu tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An ThS. Phạm Hữu Nguyên
5 17145071 Nguyễn Thị Thu  Sương Khảo sát tình hình sử dụng hóa chất nông nghiệp trên cây bưởi (Citrus maxima) giai đoạn kinh doanh tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai ThS. Thái Nguyễn Diễm Hương
           
LỚP DH17NHA      
           
STT MSSV Họ  Tên Tên đề tài Người hướng dẫn
1 17113113 Đặng Xuân Mộng Ảnh hưởng của giống và quy cách hom giống đến sinh trưởng và tỷ lệ xuất vườn của cà gai leo (Solanum hainanense Hance)  ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu
2 17113128 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của 06 tổ hợp lai bắp ngọt (Zea mays var. saccharata) tại Thủ Đức, Tp. HCM TS. Nguyễn Phương
3 17113040 Đỗ Thị Thúy  Hằng Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và phát triển của cây cúc huân chương (Gazania rigens) trồng chậu tại Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Phạm Thị Thùy Dương
4 17113111 Lô Thị Hiền  Mai Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và phát triển của cây hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii Bolus) trồng chậu tại Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Phạm Thị Thùy Dương
5 17113146 Trần Thị Mộng  Phàn Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và phát triển của cây cúc thạch thảo trắng (Asteramellus L.) trồng chậu tại Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Phạm Thị Thùy Dương
6 17113157 Phạm Minh Quý Ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ đến sinh trưởng, phát triển của lan Dendrobium sp. tại Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Lê Trọng Hiếu
7 17113175 Nguyễn Thị Ngọc Tài Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất của cây nha đam (Aloe vera L.) trồng trên nền đất xám bạc màu tại Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Phạm Thị Thùy Dương
           
LỚP DH17NHB    
           
STT MSSV Họ  Tên Tên đề tài Người hướng dẫn
1 17113903 Nguyễn Văn  Linh  Ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và năng suất cây kim tiền thảo (Desmodium styracifolium) (Osbeck) Merr.) trên vùng đất xám bạc màu Thành phố Hồ Chí Minh  ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
2 17113103 Đặng Đình Hoàng Long Ảnh hưởng của giống và thời điểm thu hoạch đến năng suất và hàm lượng Glycoalkaloid  của cà gai leo (Solanum hainanense Hance) trên nền đất xám bạc màu Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu
3 17113021 Nguyễn Trọng Dũng Ảnh hưởng liều lượng khoáng Azomite đến sinh trưởng phát triển của cây dưa lưới (Cucumis melo L.) ThS. Trần Hoài Thanh
4 17113130 Nguyễn Trung  Nghĩa Ảnh hưởng của giá thể và lượng phân bón lá Canxi-Bo đến sinh trưởng, phát triển của cây dưa lưới (Cucumis melo L.) ThS. Trần Hoài Thanh
5 17113047 Lê Thanh  Hậu Xác định nồng độ kinetin và colchicine phù hợp cho quá trình nhân chồi và tạo đa bội cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha & Grushv) ThS. Phạm Văn Hiểu
6 17113051 Nguyễn Thị Ngọc  Hiền Ảnh hưởng của nồng độ HB - 101 và chế độ tỉa cành đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng chanh dây (Passiflora edulis) tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang TS. Bùi Minh Trí
7 17113037 Hàng Ngọc Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và phát triển của cây hướng dương lùn (Helianthus annuss L.) trồng chậu tại Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Phạm Thị Thùy Dương
8 17113147 Hồ Tiến Phú Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và phát triển của cây cúc magic (Callistephus chinensis L.) trồng chậu tại Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Phạm Thị Thùy Dương
9 17113221 Nguyễn Thị Trà Ảnh hưởng của nồng độ dịch trích cá đến sinh trưởng, phát triển của lan Dendrobium sp. tại Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Lê Trọng Hiếu
10 17113251 Võ Thị Bích Tuyền Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Canxi Bo đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ớt hiểm (Capsicum frutescens L.) tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ThS. Phạm Thị Thùy Dương
11 17113045 Vi Ngọc Mai Hạnh Ảnh hưởng của 5 nồng độ phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây đậu bắp (Abelmoschus esculentus L.) trồng trên vùng đất xám thành phố Hồ Chí Minh ThS. Phạm Hữu Nguyên
12 17113232 Trương Thị Thu Trang Ảnh hưởng của số lần bôi kích thích Ethephon 2,5% với nhịp độ cạo D3 đến năng suất của dòng vô tính cao su RRIV 3 tại Nộng trường cao su Thuận Đức, tỉnh Bình Thuận TS. Trần Văn Lợt
           
LỚP DH17NHC      
           
STT MSSV Họ  Tên Tên đề tài Người hướng dẫn
1 17113255 Nguyễn Thị Thu Vân Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của 06 tổ hợp lai bắp ngọt (Zea mays var. saccharata) tại Thủ Đức, Tp. HCM TS. Nguyễn Phương
2 17113209 Hoàng Thị Huyền  Thư Ảnh hưởng của kỹ thuật tạo màng bao hạt giống đến khả năng sinh trưởng của cây cải xanh (Brassica juncea (L.) Czern. et Coss). TS. Bùi Minh Trí
3 17113049 Nguyễn Phước Hiền Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và phát triển của cây hoa cát tường (Eustoma grandiflorum) trồng chậu tại Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Phạm Thị Thùy Dương
4 17113243 Võ Thị Cẩm Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và phát triển của cây cúc vàng (Chrysanthemum sp.) trồng chậu tại Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Phạm Thị Thùy Dương
           
LỚP DH18NHB      
           
STT MSSV Họ  Tên Tên đề tài Người hướng dẫn
1 18113051 Võ Thị Kim Hương Khảo sát sinh trưởng, phát triển và năng suất của bảy giống dưa leo (Cucumis sativus L.) trồng tại thành phố Hồ Chí Minh ThS. Phạm Hữu Nguyên
2 18113066 Lê Nguyên  Khôi So sánh sinh trưởng, phát triển và năng suất của bảy giống dưa leo (Cucumis sativus L.) trồng tại thành phố Hồ Chí Minh ThS. Phạm Hữu Nguyên

Số lần xem trang: 567
Điều chỉnh lần cuối: 03-06-2021

Kế hoạch đăng ký học phần - học kỳ II, năm học 2023 - 2024 (04-12-2023)

Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp (KLTN) lần thứ IV, năm 2023 (14-11-2023)

Thư mời họp mặt truyền thống Khoa Nông học (09-11-2023)

Thông báo về việc rà soát, xét điểm tương đối với các học phần đã có điểm thi trước tháng 9.2021 (03.11.2023) (03-11-2023)

Thông báo về việc báo cáo đề cương khoá luận tốt nghiệp và nộp khoá luận tốt nghiệp (17.10.2023) (17-10-2023)

Thông tin về việc thanh toán tài sản cho các anh chị sinh viên tốt nghiệp đợt III, tháng 09.2023 (11-10-2023)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp lần III, năm 2023 (29-08-2023)

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ III, năm 2023 (14-08-2023)

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ đề cương, nộp khóa luận tốt nghiệp và điểm thi học phần (21-07-2023)

Thông báo về việc đăng ký học phần trong học kỳ I, năm học 2023 - 2024 (21-07-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba một ba

Xem trả lời của bạn !