Chương trình GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP vào lúc 8h00 ngày 19/11/2020 tại đường số 7 – Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM với nhiều hoạt động thú vị:
 Chụp hình check in vườn hoa Nông học!

  Cơ hội việc làm, phỏng vấn tại chỗ!

👍 Nhiều hoạt động, trải nghiệm thú vị!

🌸 🌸 🌸 RẤT MONG ĐƯỢC ĐÓN TIẾP 🌸 🌸 🌸 

TRÂN TRỌNG

#KhoaNonghoc

 

 

Số lần xem trang: 429
Điều chỉnh lần cuối: 16-11-2020

Kế hoạch đăng ký học phần - học kỳ II, năm học 2023 - 2024 (04-12-2023)

Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp (KLTN) lần thứ IV, năm 2023 (14-11-2023)

Thư mời họp mặt truyền thống Khoa Nông học (09-11-2023)

Thông báo về việc rà soát, xét điểm tương đối với các học phần đã có điểm thi trước tháng 9.2021 (03.11.2023) (03-11-2023)

Thông báo về việc báo cáo đề cương khoá luận tốt nghiệp và nộp khoá luận tốt nghiệp (17.10.2023) (17-10-2023)

Thông tin về việc thanh toán tài sản cho các anh chị sinh viên tốt nghiệp đợt III, tháng 09.2023 (11-10-2023)

Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp lần III, năm 2023 (29-08-2023)

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ III, năm 2023 (14-08-2023)

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ đề cương, nộp khóa luận tốt nghiệp và điểm thi học phần (21-07-2023)

Thông báo về việc đăng ký học phần trong học kỳ I, năm học 2023 - 2024 (21-07-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu bốn bảy tám

Xem trả lời của bạn !