BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2019.

THƯ NGỎ

(V/v phối hợp thực hiện đề tài)

Kính gởi: Lãnh đạo Doanh nghiệp/Đơn vị

Hàng năm Khoa Nông học tổ chức thực hiện khoảng 250 đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên (ngành Nông học và Bảo vệ Thực vật) và khoảng 50 đề tài Luận văn Thạc sĩ (chuyên ngành Khoa học Cây trồng và Bảo vệ Thực vật). Các đề tài được phân công bốn (04) đợt/năm theo các mùa vụ phổ biến ở miền Nam: Đông Xuân (thực hiện từ tháng 11), Xuân Hè (tháng 2), Hè Thu (tháng 5) và Thu Đông (tháng 8). Thời gian thực hiện mỗi đề tài Khóa luận tốt nghiệp là 04 tháng (tương ứng 01 vụ), thời gian thực hiện mỗi đề tài Luận văn Thạc sĩ từ 06 – 12 tháng.

Nhằm nâng cao tính ứng dụng của các đề tài, giúp sinh viên thực hiện nghiên cứu gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề kỹ thuật, Khoa Nông học xin thông báo đến các Doanh nghiệp về việc phối hợp thực hiện các đề tài giữa Khoa và các Doanh nghiệp. Doanh nghiệp nếu có các đề tài/vấn đề cần nghiên cứu xin vui lòng gởi giúp thông tin đến Khoa Nông học trễ nhất là 03 tháng trước khi triển khai thực hiện.

Thông tin tối thiểu: tên đề tài/công việc, mục tiêu thực hiện, thời gian thực hiện (bắt đầu khi nào? Kéo dài bao lâu?), địa điểm thực hiện, tên người hướng dẫn ở đơn vị (nếu có), các điều kiện hỗ trợ (kinh phí, trang thiết bị, điều kiện thí nghiệm…) (nếu có)

Thông tin liên lạc: Võ Thái Dân, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc email: vothaidan@hcmuaf.edu.vn hoặc điện thoại: 0919 074 386.

Vì sự phát triển chung, rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp.

Trân trọng.

        TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA NÔNG HỌC

 

                     (đã ký)

             TS. Võ Thái Dân

 

 

Số lần xem trang: 2753
Điều chỉnh lần cuối: 25-10-2019

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn hai không không

Xem trả lời của bạn !