B

Ban Chủ Nhiệm Khoa Nông học

14/12/2007

BẢO VỆ TỔNG QUAN VÀ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU SINH 

26/01/2013

Biên bản xét tốt nghiệp bổ sung tháng 12/2014

26/12/2014

Biểu mẫu và quy định

27/08/2018

BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT

16/01/2008

Bộ môn Cây Công Nghiệp

27/11/2008

BỘ MÔN CÂY LƯƠNG THỰC - RAU - HOA - QUẢ

18/01/2008

BỘ MÔN DI TRUYỀN - GIỐNG

21/01/2008

BỘ MÔN NÔNG HÓA - THỔ NHƯỠNG

18/03/2009

BỘ MÔN SINH LÍ - SINH HÓA

18/03/2009

BỘ MÔN THUỶ NÔNG

18/01/2008

C

Các đề tài nghiên cứu khoa học

27/09/2011

Các hoạt động trong chương trình đón tân sinh viên khoá 44

17/09/2018

Các qui định liên quan đến việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

04/01/2011

Cập nhật thông tin trên website của Khoa!

13/07/2018

CÂY CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH BVTV (ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2014)

07/09/2014

CÂY CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH NÔNG HỌC (ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2014)

07/09/2014

Cây chương trình ngành Nông học và Bảo vệ thực vật (từ 2014 trờ đi)

26/09/2014

Cây chương trình ngành Nông học và Bảo vệ thực vật (2014)

CHUẨN ĐẦU RA CỦA KỸ SƯ

20/10/2011

Chuẩn đầu ra của Kỹ sư Bảo vệ Thực vật

22/09/2011

Chuẩn đầu ra của Kỹ sư Nông học

22/09/2011

Chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn AUN

28/03/2019

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ

05/09/2011

Chương trình cử nhân quốc tế chuyên ngành Sản xuất Rau hoa quả và tiếp thị quốc tế (Hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Van Hall Larenstein – Hà Lan và Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)

05/09/2011

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

21/01/2008

Chuyên gia tổ chức JICA đến làm việc và kiểm tra các hoạt động của dự án CaSPS

18/09/2018

CƠ HỘI VIỆC LÀM

05/05/2014

Công ty AJINOMOTO Việt Nam tuyển dụng

27/08/2017

Công ty AJINOMOTO VIETNAM tuyển dụng

28/07/2017

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành tuyển dụng

24/08/2017

Cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp

15/05/2019

Cuộc thi: ĐẠI SỨ CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT AN TOÀN

12/11/2018

D

Danh mục minh chứng

13/07/2018

Danh sách giảng viên

05/10/2019

DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI LỚP TC10NH VÀ BỔ SUNG (CẬP NHẬT 23/09/2014)

23/09/2014

Danh sách phân công tạm thời KLTN tháng 09/2016

07/09/2016

DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM - HÀ LAN

30/08/2008

DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM - HÀ LAN

30/08/2008

Đ

Đề cương các môn học chương trình đại học

15/09/2018

Đề cương môn bảo quản nông sản

06/10/2008

Đề cương môn bảo tồn đất và nước

06/10/2008

Đề cương môn bảo vệ môi trường nông nghiệp

08/10/2009

Đề cương môn bệnh cây chuyên khoa

06/10/2008

Đề cương môn bệnh cây đại cương

08/10/2009

Đề cương môn cây ăn quả nhiệt đới

06/10/2008

Đề cương môn cây bắp

06/10/2008

Đề cương môn cây bông vải

06/10/2008

Đề cương môn cây ca cao

08/10/2009

Đề cương môn cây cà phê

06/10/2008

Đề cương môn cây cao su

08/10/2009

Đề cương môn cây chè

06/10/2008

Đề cương môn cây đậu nành

08/10/2009

Đề cương môn cây đậu phụng

06/10/2008

Đề cương môn cây đay

09/10/2009

Đề cương môn cây dược liệu

06/10/2008

Đề cương môn cây khoai lang

08/10/2009

Đề cương môn cây khoai mì

08/10/2009

Đề cương môn cây lúa

06/10/2008

Đề cương môn cây mè

08/10/2009

Đề cương môn cây mía

06/10/2008

Đề cương môn cây rau

06/10/2008

Đề cương môn cây tiêu

06/10/2008

Đề cương môn chọn giống cây trồng

03/10/2008

Đề cương môn côn trùng chuyên khoa

06/10/2008

Đề cương môn côn trùng đại cương

03/10/2008

Đề cương môn di truyền thực vật

03/10/2008

Đề cương môn độ phì nhiêu đất đai và phân bón

03/10/2008

Đề cương môn hệ thống canh tác

08/10/2009

Đề cương môn hệ thống thông tin địa lí

06/10/2008

Đề cương môn Hóa cơ bản

08/10/2009

Đề cương môn Hóa cơ bản

08/10/2009

Đề cương môn hóa phân tích

03/10/2008

Đề cương môn hoa và cây kiểng

06/10/2008

Đề cương môn khí tượng nông nghiệp

26/09/2008

Đề cương môn khoa học đất cơ bản

03/10/2008

Đề cương môn khuyến nông

09/10/2009

Đề cương môn kĩ năng giao tiếp

03/10/2008

Đề cương môn lâm nghiệp đại cương

06/10/2008

Đề cương môn marketing nông nghiệp

06/10/2008

Đề cương môn máy nông nghiệp

06/10/2008

Đề cương môn nông học đại cương

03/10/2008

Đề cương môn phương pháp thí nghiệm

06/10/2008

Đề cương môn phương pháp tiếp cận khoa học

08/10/2009

Đề cương môn quan hệ công chúng

06/10/2008

Đề cương môn quản lý cỏ dại

06/10/2008

Đề cương môn quản trị nông trại

06/10/2008

Đề cương môn rèn nghề 1

08/10/2009

Đề cương môn rèn nghề 2

08/10/2009

Đề cương môn sản xuất nấm

09/10/2009

Đề cương môn sinh hoá thực vật

08/10/2009

Đề cương môn sinh học đại cương

08/10/2009

Đề cương môn sinh lí và tồn trữ hạt giống

27/11/2008

Đề cương môn sinh lý thực vật

03/10/2008

Đề cương môn thực tập cơ sở 1

03/10/2008

Đề cương môn thực tập cơ sở 2

08/10/2009

Đề cương môn thực vật và phân loại thực vật

08/10/2009

Đề cương môn thuốc bảo vệ thực vật

08/10/2009

Đề cương môn thủy nông

03/10/2008

Đề cương môn thuỷ sản đại cương

09/10/2009

Đề cương môn tiếp thị nông nghiệp

09/10/2009

Đề cương môn tin học ứng dụng

08/10/2009

Đề cương môn toán cao cấp B1

03/10/2008

Đề cương môn toán cao cấp B2

03/10/2008

Đề cương môn vật lý đại cương

03/10/2008

Đề cương môn vi sinh vật nông nghiệp

08/10/2009

Đề cương môn xã hội học

08/10/2009

Đề cương môn xác suất thống kê

03/10/2008

Đề cương môn xây dựng và quản lý dự án

08/10/2009

Định hướng nghiên cứu và hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp

04/12/2014

Đón tân sinh viên khoá 2018

11/09/2018

G

Giảng viên

08/09/2008

Giới thiệu

14/12/2007

Giới thiệu về AUN

13/07/2018

H

HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN & PHÂN PHỐI THỰC PHẨM HỮU CƠ ORGANICA TUYỂN DỤNG

01/08/2017

Hoạt động đào tạo

16/01/2008

Hợp tác quốc tế

16/01/2008

K

Khung chương trình đào tạo ngành Nông học (2018)

 

Khung chương trình đào tạo ngành Nông học (2014)

 

Khung chương trình đào tạo ngành BVTV (2014)

Chương trình đào tạo đại học ngành Nông Học theo hệ tín chỉ (Bsc)
Chương trình đào tạo đại học ngành BVTV theo hệ tín chỉ (Bsc) Khung chương trình đào tạo ngành Nông học theo hệ tín chỉ (Bsc) Khung chương trình đào tạo ngành Bảo vệ Thực vật theo hệ tín chỉ (Bsc)

 

 

 

Khung chương trình đào tạo ngành Nông học vừa học vừa làm theo hệ tín chỉ (Bsc) 

 

 

 

Khung chương trình đào tạo ngành Nông học (áp dụng từ năm học 2007 - 2008, cho tất cả các hệ đào tạo) (Bsc) 

Khung chương trình đào tạo ngành Bảo vệ Thực vật (áp dụng từ năm học 2007 - 2008, cho tất cả các hệ đào tạo) (Bsc)  

 

 

Khung chương trình cho Ngành Nông học và BVTV (Áp dụng từ khóa 2014)

26/09/2014

Khung chương trình cho Ngành Nông học và BVTV (Áp dụng từ khóa 2014) mới nhất

26/09/2014

Khung chương trình cho Ngành Nông học và BVTV (Áp dụng từ khóa 2014) mới nhất (cập nhật 15/09/2014)

15/09/2014

Kỉ yếu khoa Nông học - kỷ niệm 55 năm thành lập khoa

02/12/2010

KỶ YẾU KHOA NÔNG HỌC 2010

30/09/2011

L

Lễ kí kết MoU hợp tác giữa Khoa Nông học và các đơn vị trong lĩnh vực trồng trọt

28/05/2019

Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa 2014 (Khóa 40)

03/09/2014

M

Mẫu đăng kí danh sách hướng dẫn khóa luận

19/08/2014

Mẫu đăng kí đề tài tốt nghiệp

19/08/2014

Mẫu đề xuất thay đổi đề tài

19/08/2014

Mẫu phiếu chấm của giảng viên hướng dẫn

19/08/2014

Mẫu phiếu chấm LVCK

08/12/2009

Mẫu phiếu chấm phản biện

20/08/2014

Mẫu thang điểm chấm báo cáo tốt nghiệp

19/08/2014

Mẫu theo dõi tiến độ thực hiện đề tài tốt nghiệp

19/08/2014

Một số qui định, qui trình liên quan đến khóa luận tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

04/01/2011

N

Nghiên cứu khoa học

15/01/2008

Nội dung của dự án POHE - hồ sơ năng lực giảng viên

30/08/2008

NỘI QUY TRẠI THỰC NGHIỆM

16/10/2012

P

PGS. TS. Lê Quang Hưng

27/11/2008

PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI KHÓA 2011 VÀ BỔ SUNG

25/02/2015

PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI THÁNG 12/2012 (cập nhật 15/01/2013)

22/06/2012

PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ĐỢT 9/2013-4/2014

04/09/2013

Phân công khóa luận đợt tháng 1/2018

23/03/2018

Phân công thực hiện Khóa luận tốt nghiệp lớp TC10NHDL và bổ sung (08/05/2015)

13/05/2015

Phân công thực hiện khoá luận tốt nghiệp tháng 04 năm 2019

30/03/2019

PHẦN MỀM XỬ LÝ THỐNG KÊ

17/01/2008

Phát triển hệ thống sản xuất sắn bền vững

14/09/2018

Q

Qui định về hình thức luận văn cuối khóa (cập nhật tháng 7/2015)

04/01/2011

Qui trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp

04/01/2011

Quy chế học vụ (Áp dụng từ năm 2014)

10/09/2014

Quy định về thực hiện khóa luận sớm

19/08/2014

Quy định về thực hiện khóa luận tốt nghiệp

17/07/2017

Quyết định phân công sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp (tháng 11/2019 - 03/2020)

11/11/2019

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI LỚP TC10NH VÀ BỔ SUNG

23/09/2014

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP TC10NH VÀ BỔ SUNG

23/09/2014

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TC10NH VÀ BỔ SUNG (CẬP NHẬT 23/09/2014)

23/09/2014

T

Thông báo tuyển dụng từ Cty CP đầu tư NLX (07.12.2019)

THẾ GIỚI VIỆC LÀM

07/12/2019

15/05/2013

Thỏa thuận hợp tác giữa khoa Nông học và Công ty CP khử trùng giám định Việt Nam

20/06/2010

Thông báo

24/01/2019

THÔNG BÁO (v/v điều kiện và thủ tục đăng ký thực hiện sớm Khóa luận tốt nghiệp) mới nhất

18/06/2014

THÔNG BÁO 3 CÔNG KHAI

16/12/2011

Thông báo chuẩn đầu ra tin học theo chuẩn quốc tế

03/10/2016

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục Đại học

19/04/2010

Thông báo thực hiện khóa luận (tháng 3/2017)

17/07/2017

Thông báo thực hiện khóa luận (tháng 7/2017)

17/07/2017

Thông báo thực hiện khóa luận (tháng 7/2017)

17/07/2017

Thông báo thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 4/2018 (mới cập nhật)

15/04/2018

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KLTN TC10NH VÀ BỔ SUNG (CẬP NHẬT 23/09/2014)

23/09/2014

Thông báo tuyển dụng - Công ty BAT (Tháng 1, 2019)

21/01/2019

Thông báo tuyển dụng - Cty cổ phần Nông nghiệp HP

17/04/2019

Thông báo tuyển dụng - Cty TNHH Garsoni Việt Nam (13/05/2019)

13/06/2019

Thông báo tuyển dụng (30.10.2018)

31/10/2018

Thông báo tuyển dụng (tháng 02, 2019)

20/02/2019

Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần Thiên Sinh (14/06/2019)

14/06/2019

Thông báo tuyển dụng của công ty CP Giống - Thực phẩm sữa

15/04/2019

Thông báo tuyển dụng của Cty CP Bình Điền - Mekong

22/08/2019

Thông báo tuyển dụng của Cty CP Quốc tế Hải Dương

16/05/2019

Thông báo tuyển dụng ngày 14/05/2018

14/05/2018

Thông báo tuyển dụng từ công ty SUMMIT AGRO

01/03/2019

Thông báo tuyển dụng từ Cty thuốc lá BAT

22/05/2019

Thông báo v/v cấp phiếu điểm cho sinh viên khóa 2013

05/10/2014

THÔNG BÁO V/V PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP THÁNG 10 (Mới)

05/10/2014

Thông báo về việc phối hợp thực hiện đề tài thạc sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng

17/10/2019

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

15/08/2014

Thông tin tuyển dụng - Công ty ACOM

19/10/2018

Thông tin tuyển dụng - Công ty TNHH Đầu Tư INVESTO (tháng 05/2019)

12/06/2019

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (MỚI)

25/06/2014

Thông tin tuyển dụng 29/03/2018

29/03/2018

Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của khoa Nông học

19/04/2010

THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN KHOA NÔNG HỌC

29/09/2011

Thông tin về lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với các đơn vị trong lĩnh vực trồng trọt

20/05/2019

Thư cảm ơn

02/12/2010

Thư mời tham dự Họp mặt truyền thống Khoa Nông học năm 2019 - Kỷ niệm 64 năm thành lập Khoa

22/10/2019

Thư mời tham dự ngày họp mặt truyền thống Khoa Nông hoc năm 2017

31/10/2017

Thư mời tham gia viết kỷ yếu cho khoa Nông học

07/09/2010

Thư mời: họp mặt truyền thống vào ngày 18.11.2018

05/11/2018

Thư ngỏ: về việc phối hợp thực hiện đề tài

16/10/2019

THƯ VIỆN

02/02/2013

THƯ VIỆN VÀ NGUỒN TÀI LIỆU MỞ

26/01/2013

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp các lớp hệ chính qui đợt bảo vệ ngày 18/05/2009

23/07/2009

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp các lớp hệ vừa học vừa làm đợt bảo vệ ngày 18/5/2009

16/09/2009

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp các lớp TC05NHBD, TC04NHBX, DH05NHGL, DH05NHA, DH05NHB, DH03NH, TC03NHBD, TC04NHBX

14/06/2010

Tóm tắt khoá luận tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy đợt bảo vệ ngày 18 - 19/6/2009

01/10/2009

Tóm tắt khoá luận tốt nghiệp của sinh viên hệ vừa học vừa làm đợt bảo vệ ngày 18 - 19/6/2009

06/10/2009

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp lớp TC03NH

21/01/2008

Tóm tắt Luận Văn Tốt Nghiệp của sinh viên Nông học khóa 2007-2011

25/09/2011

Tóm tắt Luận Văn Tốt Nghiệp của sinh viên Nông học, phân hiệu Gia Lai, khóa 2007-2011

02/10/2011

Tóm tắt Luận Văn Tốt Nghiệp lớp BVTV khóa 2007-2011

24/09/2011

Tóm tắt Luận Văn Tốt Nghiệp lớp BVTV khóa 2007-2011

24/09/2011

Tóm tắt LVCK các lớp TC03NH, TC03NHBD, TC04NH, TC04NHBX, TC04NHA, DH05NHA, DH05NHB, DH05NHGL, DH06NH, DH06BV, TC05NH

13/06/2011

TUYỂN DỤNG

13/08/2013

TUYỂN DỤNG

18/08/2014

V

Vận động sáng tác logo Khoa Nông học

23/02/2019

 

Số lần xem trang: 13542
Điều chỉnh lần cuối: 06-07-2021

Thông báo tuyển dụng từ Công Ty Liên Doanh Thuốc lá BAT – Vinataba (21-11-2021)

Thông báo tuyển dụng từ Cty Global ecotech và hạt giống Number One (03-03-2021)

Thông báo tuyển dụng từ Cty TNHH SX TM DV Nông nghiệp GOFARMS (18-11-2020)

Thông báo tuyển dụng từ Cty TNHH ĐỨC THÀNH (17.11.2020) (17-11-2020)

Thông báo tuyển dụng từ Cty thuốc lá BRITISH AMERICAN TOBACCO (17.11.2020) (17-11-2020)

Thông báo tuyển dụng từ tập đoàn Lộc Trời (05-10-2020)

Thông báo tuyển dụng từ Cty Tanixa (18.07.2020) (18-07-2020)

Thông báo tuyển dụng từ Cty CPQT Cuộc sống Việt (01.07.2020) (01-07-2020)

Thông tin tuyển dụng từ Công ty CK (22.05.2020) (22-05-2020)

Thông tin tuyển dụng - Cty Vlife (10/05/2020) (10-05-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một một ba bảy

Xem trả lời của bạn !