Dự án “Phát triển hệ thống sản xuất sắn bền vững thông qua quản lý sâu bệnh hại tại Việt Nam, Campuchia và Thái Lan” (tên tiếng Anh: The project for development and dissemination of sustainable production system based on invasive pest management of cassava in Vietnam, Cambodia and Thailand, viết tắt: CaSPS project) do JICA tài trợ.

 

Dự án được thực hiện trong 4 năm, bắt đầu từ năm 2016 và kết thúc và năm 2020. Các đơn vị tham gia thực hiện gồm:

  • Viện Di truyền Nông nghiệp (đơn vị chủ trì)
  • Viện Bảo vệ thực vật
  • Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nan
  •  Đại học Nông Lâm TP. HCM

Khoa Nông học, Đại học Nông Lâm là đơn vị tham gia thực hiện các hợp phần của dự án (thông tin chi tiết các hoạt động của dự án xin truy cập: http://jica-casps.com/project-overview/).

Tính đến ngày 18 tháng 9 năm 2018, dự án đã qua hơn ½ thời gian thực hiện, các chuyên gia của tổ chức JICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản -  The Japan International Cooperation Agency) đến làm việc và kiểm tra các hoạt động của dự án tại Khoa Nông học trong khuôn khổ hoạt động đánh giá giữa kỳ của dự án. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi kiểm tra thí nghiệm.

  

Thí nghiệm đánh giá bệnh khảm lá CMD (CMD viết tắt từ Cassava Mosaic Diseasem do tác nhân Sri Lankan Cassava Mosaic Virus gây ra)

  

Thí nghiệm nhân nuôi thiên địch của rệp sáp và nhện đỏ

     

Thí nghiệm đánh giá hiệu quả của thiên địch trừ rệp sáp và nhện đỏ

    

Thí nghiệm xác định ký chủ phụ và mức độ truyền bệnh CMD của bọ phấn (vetor truyền bệnh CMD trên cây sắn)

Số lần xem trang: 12099
Điều chỉnh lần cuối: 18-09-2018

Đường link Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến ngày 15.10.2021 (13-10-2021)

Thông báo nộp khóa luận tốt nghiệp trực tuyến đối với sinh viên thực hiện khoá luận tháng 05/2021 (04-10-2021)

Công bố danh sách sinh viên đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến lần 2 năm 2021 (28-09-2021)

Thông báo tạm hoãn nộp khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh đối với sinh viên bảo vệ ngày 09/9/2021 (23-09-2021)

Thông báo đăng ký bảo vệ khoá luận theo hình thức trực tuyến (20.09.2021) (21-09-2021)

Thông báo đăng ký bổ sung học phần trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (14-09-2021)

Thông báo kế hoạch báo cáo tốt nghiệp và nộp khoá luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến (25-08-2021)

Thông báo đăng ký môn học - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 (09-08-2021)

Thông báo về việc tạm hoãn nộp khoá luận tốt nghiệp của sinh viên (02-08-2021)

Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 (12-07-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu một một chín

Xem trả lời của bạn !