Căn cứ theo nguyện vọng và cam kết của sinh viên; đăng ký của giáo viên hướng dẫn và tiêu chuẩn được thực hiện luận văn cuối khóa; Khoa Nông học công bố danh sách phân công chính thức 47 sinh viên các lớp TC06NHCC (01 sinh viên); DH08BV (01 sinh viên); lớp DH09NH (01 sinh viên); lớp DH10NH (03 sinh viên); lớp DH11BV (02 sinh viên); lớp DH11NH (02 sinh viên); lớp TC10NH (03 sinh viên) và lớp TC10NHDL (34 sinh viên) thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ tháng 06 đến tháng 12/2015 theo tên đề tài và nội dung đã đăng ký và thông qua, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên (Danh sách kèm theo)

Thông báo thực hiện Khóa luận tốt nghiệp

Quyết định phân công Khóa luận tốt nghiệp

Phân công Khóa luận tốt nghiệp

Số lần xem trang: 252
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không sáu một bốn

Xem trả lời của bạn !