THÔNG BÁO

(v/v thực hiện Khóa luận tốt nghiệp đợt 2, tháng 5/2021)

1. Căn cứ theo danh sách sinh viên đã bảo vệ thành công đề cương đề tài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khoa Nông học tại Phân hiệu Gia Lai; Khoa Nông học công bố danh sách phân công 20 sinh viên các lớp DH16NHGL (01 sinh viên), DH17NHGL (19 sinh viên) thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ tháng 05/2021 theo danh sách đính kèm.

2. Thời gian thực hiện luận văn cuối khóa của sinh viên các lớp cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện thí nghiệm, thu thập số liệu: 04 tháng (từ ngày 14/05/2021 đến 14/09/2021).

- Hạn chót nộp khóa luận tốt nghiệp cho cho BQL Đào tạo tại PH Gia Lai: 15/10/2021. 

- Số lượng: 02 cuốn.

- Dự kiến thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 12/11/2021.

3. Mọi sự thay đổi liên quan đến đề tài, sinh viên có trách nhiệm thông báo cho Trưởng khoa Nông học trước ngày 11/06/2021. Sau ngày này, mọi sự thay đổi liên quan đến đề tài đều không được chấp nhận. Các trường hợp cá biệt (do tác động của thiên tai, dịch hại, …) sẽ được xem xét cụ thể trên cơ sở tường trình của sinh viên và đề xuất của giảng viên hướng dẫn.

4. Khi thực hiện đề tài, các sinh viên phải lưu ý ghi chép nhật ký thí nghiệm đầy đủ (theo mẫu), có xác nhận của giảng viên hướng dẫn. Sinh viên phải thường xuyên giữ  liên lạc với giảng viên hướng dẫn để báo cáo hoặc trao đổi các vấn đề liên quan đến đề tài. Sau khi hoàn tất đề tài, sinh viên phải nộp lại cho bộ môn nhật ký thực hiện đề tài.

5. Các sinh viên chủ động liên hệ với các Phòng/Ban chức năng để đăng ký và hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi thực hiện đề tài.

 

TRƯỞNG KHOA

 

TS. Nguyễn Duy Năng

 

 

Số lần xem trang: 12289
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo tuyển dụng từ Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ nông nghiệp (21-11-2021)

Một số hình ảnh hoạt động của Trại thực nghiệm Khoa Nông học (19-08-2021)

Thông tin về Trại thực nghiệm Khoa Nông học (19-08-2021)

Sản phẩm tinh dầu bạc hà từ nghiên cứu của sinh viên (07-07-2021)

Thông báo tuyển dụng từ tập đoàn Lộc Trời (25.11.2020) (25-11-2020)

Thông báo tuyển dụng từ Cty Hoàng Phúc (17.11.2020) (17-11-2020)

Thông tin tuyển dụng - Cty CP Nông Trang Eden (10/05/2020) (10-05-2020)

Sản phẩm từ đề tài nghiên cứu - Mộc lam (16-11-2019)

GÓC HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN KHOA NÔNG HỌC (16-11-2019)

Chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn AUN (28-03-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai ba sáu một

Xem trả lời của bạn !