Các chương trình hợp tác quốc tế

+ Chương trình qui hoạch thủy lợi vùng bán đảo Cà Mau (IRRI).

+ Chương trình áp dụng các kỹ thuật sạ khô lúa trên vùng sử dụng nước trời (IRRI).

+ Chương trình cải tạo đất phèn (IRRI).

+ Chương trình lúa - tôm (ACIAR).

+ Chương trình cây có củ (CIAT).

+ Chương trình bảo vệ tài nguyên vùng cao (Ford Foundation).

+ Chương trình phát triển nông thôn giữa Ðại học Nông Lâm và Thụy Sỹ.

+ Chương trình cacao (ACRI, Mỹ).

+ Nghiên cứu tác động hóa bảo vệ thực vật lên cộng đồng vi sinh vật đất (IRRI).

+ Nghiên cứu ô nhiễm đất và cây trồng (ACIAR).

+ Ðiều tra và thiết lập bản đồ đất đồng bằng sông Cửu Long (SAREC - UB Mekong).

+ Bảo tồn nguồn gene hạt cây (Darwin Initiative và ÐH Reading,   UK)

Số lần xem trang: 2533
Điều chỉnh lần cuối: 25-10-2019

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn ba tám năm

Xem trả lời của bạn !