Các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học của khoa hướng vào việc phục vụ sản xuất và xây dựng một nền nông nghiệp bền vững. Địa bàn thực hiện các nghiên cứu khoa học thuộc các tỉnh từ miền Trung trở vào và chủ yếu là vùng miền Đông Nam Bộ.

Các hướng nghiên cứu khoa học chính


+ Cải thiện các biện pháp kỹ thuật trên các loại cây trồng.

+ Nghiên cứu cơ cấu giống cây trồng.

+ Xây dựng qui trình kỹ thuật trồng và nhân giống các loại cây trồng.

+ Chọn lọc các giống cây trồng thích hợp cho từng vùng sinh thái.

+ Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng.

+ Xác định nhu cầu và hiệu quả sử dụng phân bón.

+ Nghiên cứu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm cây trồng.

+ Nghiên cứu sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn.

+ Dự án phát triển nông thôn miền núi…


       Khoa Nông học đã chủ trì và tham gia nhiều chương trình nghiên cứu khoa học. Tính từ năm 1990 đến nay đã triển khai các đề tài: cấp nhà nước (23 đề tài), cấp bộ (29 đề tài), cấp thành phố, tỉnh (11 đề tài), cấp trường (30 đề tài), liên kết với địa phương (65 đề tài) và hợp tác quốc tế (14 đề tài).


Các chương trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện:


+ Chương trình cây ăn trái tại thành phố Hồ Chí Minh

+ Chương trình sản xuất rau an toàn tại Đồng Nai

+ Chương trình xây dựng vùng lúa cao sản cho các vùng ngập lũ

+ Chương trình cây lương thực thực phẩm quốc gia

+ Chương trình nâng cao năng suất mía, lúa, đậu nành, thuốc lá tại Đồng Nai

+ Chương trình chọn giống và tăng năng suất bắp, khoai mì vùng miền Đông Nam Bộ Chương trình nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trên các loại cây trồng: cà phê,trà,điều, đậu phộng…

+ Chương trình xác định cơ cấu giống mía trên vùng đất phèn

+ Chương trình nghiên cứu sử dụng phân hữu cơ trên đất xám

 

Các chương trình nghiên cứu khoa học đang triển khai:


+ Chương trình nghiên cứu sự tạp nhiễm các vi sinh vật, thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng vào nông lâm thủy sản ở một số tỉnh phía Nam.

+ Hiện trạng và giải pháp những vấn đề kinh tế – xã hội và môi trường trong vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

+ Ứng dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học trong chọn tạo các dòng lúa kháng sâu bệnh.

+ Dự án phát triển nông thôn miền núi tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận.

+ Sản xuất hạt lai F1 cây cacao tỉnh Bình Phước.

+ Chương trình Bọ Dừa.

 

Biện pháp kỹ thuật tăng năng suất cây cà phê tỉnh Bình Phước…

+
Chương trình Hỗ trợ Hợp tác Ngành làm vườn

 

 

 Hợp tác và chuyển giao kỹ thuật:

Các chương trình hợp tác trong nước: bao gồm các chương trình hợp tác với Sở khoa học công nghệ và môi trường TP.Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai, Lâm Đồng; Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam; Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long…

Số lần xem trang: 13216
Điều chỉnh lần cuối: 08-11-2019

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một chín một năm

Xem trả lời của bạn !