Tác giả
: Nguyễn Thị Thuý Liễu
Tên tài liệu
: Cây đay
Số trang
: 13
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 336896
Tài liệu được lưu lần cuối
: 17-Aug-09
Hiệu chỉnh bởi
: PT

        

   Thông tin tài liệu:

 

 

·        Tên môn học: CÂY ĐAY
·        Mã môn học: 204516
·        Bộ môn quản lý: Bm. Cây công nghiệp
·        Nhóm môn học: chuyên ngành
·        Tính chất môn học:
·        Bố trí giảng dạy: năm thứ: 3             học kỳ: 6
·        Tổng số tiết giảng dạy: 30 tiết. Lý thuyết: 17 tiết. Thực hành: 13 tiết
·        Tổng số chương/môn học:
·        Số bài trong tuần
·        Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
Vai trò vị trí của cây đay trong nền nông nghiệp Việt Nam; các đặc điểm về sinh trưởng, phát triển và kỹ thuật trồng, thu hoạch chế biến đay
Trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quát và chuyên sâu về đời sống của cây đay. Nắm được quy luật sinh trưởng và phát triển, các yêu cầu ngoại cảnh cũng như các kỹ thuật cơ bản về trồng, chăm sóc, nghiên cứu giống trên cây đay từ đó vận dụng vào thực tiễn sản xuất nhằm đem lại hiệu quả cao về kinh tế và môi trường.
Giải thích được các hiện tượng về sinh trưởng và phát triển của cây đay
Giải thích được các vấn đề phát sinh về kỹ thuật trong sản xuất và biết được hướng giải quyết các vấn đề đó.
Vận dụng kiến thức đã có để xây dựng quy trình sản xuất cho cây đay cho từng vùng sản xuất
-         Kiến thức: Nắm bắt được những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về cây đay cũng như kỹ thuật trồng và chăm sóc đay
-         Hiểu biết: Giải thích được những vấn đề liên quan đến cây đay, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng đay
-         Ứng dụng: Kiểm soát, khống chế những tác động ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển cây đay. Nghiên cứu, thử nghiệm những kỹ thuật mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng đay
-         Tổng hợp: Xây dựng kế hoạch sản xuất đay cho các vùng nguyên liệu của nhà máy
Khí tượng đại cương, Sinh lý thực vật, Nông học đại cương, Khoa học đất cơ bản, Độ phì và phân bón, Chọn giống cây trồng, Côn trùng, Bệnh cây.


 

Chương mục
Số tiết
 
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
Phương pháp giảng dạy
Tương quan của chương mục đối với môn học
1
LT
TH
3
4
5
6
Chương 1.Giới thiệu về cây đay
§1. Nguồn gốc và giá trị cây đay
§2. Tình hình sản xuất đay
2
 
2
- Nắm được nguồn gốc, sự phân bố, giá trị và tình hình sản xuất đay
- Trình bày và giải thích
Giới thiệu chung về cây đay và hiện trạng sản xuất, tiêu thụ đay trên thế giới và Việt Nam
Chương 2. Đặc điểm cây đay
§1. Đặc điểm thực vật học
§2. Đặc điểm sinh học
4
 
2
- Nhận biết các nhóm Đay cũng như đặc điểm của chúng và đặc điểm về sự sinh trưởng của đay
- Mô tả, minh họa bằng hình ảnh
- SV lập bảng so sánh đặc điểm những nhóm đay
Chương mô tả đặc điệm thực vật học và các ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp liên quan đến các đặc điểm này
Chương 3. Điều kiện sinh thái
§1. Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh
§2. Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh lên sự sinh trưởng và phát triển
2
 
2
- Tìm hiểu những yêu cầu ngoại cảnh và ảnh hưởng của các yếu tố này lên năng suất và chất lượng đay
- Trình bày và giải thích
- SV thảo luận ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên lên cây đay
Chương nói về yêu cầu ngoại cảnh sinh thái và tác động của nó đến năng suất và chất lượng đay sợi
Chương 4. Giống đay
§1. Nghiên cứu và nhân giống đay
§2. Giới thiệu các giống đay
2
 
2
- Tìm hiểu công tác nghiên cứu và nhân giống Đay. Biết được đặc điểm một số giống đay trong sản xuất
- Trình bày và giải thích
-SV: Thảo luận về các phương pháp nhân giống
Chương nói về giống, các thành tựu trong chọn giống và biện pháp tăng năng suất, chất lượng thông qua các giống có triển vọng
Chương 5. Kỹ thuật trồng Đay
§1. Chế độ luân canh trồng gối
§2. Thời vụ trồng
§3. Phân bón cho đay
§4. Kỹ thuật trồng và chăm sóc
4
 
4
- Nắm được kỹ thuật đay trên các vùng khác nhau để cho năng suất và chất lượng cao
- Mô tả, trình bày và giải thích
- SV thảo luận
Kỹ thuật trồng đay và các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng đay
Chương 6. Thu hoạch và chế biến đay
§1. Thu hoạch
§2. Chế biến
3
 
2
- Biết cách thu hoạch đay. Tìm hiểu quy trình chế biến đay cũng như cách phân hạng đay sợi
- Mô tả, trình bày và giải thích.
- Hình ảnh minh họa
 
Đề cập đến các phương pháp thu hoạch, bảo quản và tồn trữ tốt nhất cho đay
Seminar
 
5
 
- Tìm hiểu thêm những vấn đề có liên quan đến sản xuất đay trên thế giới
- Chia nhóm SV
-SV
Tìm hiểu thêm những tiến bộ kỹ thuật mới.
Quan sát sự hình thành và phát triển của bó sợi
 
5
 
- Quan sát được sự hình thành và phát triển các bó sợi đay qua các thời kỳ sinh trưởng
- Chia nhóm SV
- Thực hành phương pháp nhuộm mẫu và quan sát dưới KHV. Báo cáo kết quả
Tìm hiểu quá trình phát triển của sợi đay từ đó có biện pháp canh tác thích hợp
Tham quan vùng sản xuất và nhà máy chế biến
 
3
 
- Tìm hiểu rõ hơn về quy trình chế biết đay tại nhà máy và thực tế sản xuất đay
- SV tham quan tìm hiểu. Viết báo cáo sau chuyến đi
Tìm hiểu thực tế qua việc tham quan vùng nguyên liệu và nhà máy


4.2. Cấu trúc chi tiết nội dung môn học

Tên chương 1: Giới thiệu về cây đay
Bài 1: Nguồn gốc và giá trị cây đay
Hoạt động
1 tiết. Giảng và giải thích nội dung 
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Nguồn gốc lịch sử của cây đay và những giá trị, công dụng của cây đay
Trước khi học
Đọc thêm chương 5 trong Giáo giáo trình Cây công nghiệp – Đoàn Thị Thành Nhàn (chủ biên)
Sau khi học
Tìm hiểu: công dụng của cây đay trong đời sống hàng ngày và vai trò của nó trong nền nông nghiệp nước ta. Đọc kỹ lại bài học
Phương pháp và phương tiện
Trình bày, giải thích nội dung
Máy projecter
Tổ chức thực hiện
Theo lớp
Bài 2: Tình hình sản xuất Đay trên thế giới và Việt Nam
Hoạt động
1 tiết. Giảng và giải thích nội dung 
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đay trên thế giới và giới thiệu các nước trồng đay lớn.
Trước khi học
Đọc chương 5 mục I trong giáo trình Cây công nghiệp – Đoàn Thị Thành Nhàn (chủ biên), trang 98 – 99
Sau khi học
Tìm hiểm thêm về tình hình giá cả, mức tiêu thụ đay trên thế giới
và Việt Nam. Đọc kỹ lại bài học
Phương pháp và phương tiện
Trình bày và giải thích 
Máy projecter
Tổ chức thực hiện
Theo lớp

Tên chương 2: Đặc điểm sinh vật học cây đay
Bài 1: Đặc điểm thực vật học
Hoạt động
2 tiết. Giảng, giải thích nội dung
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Phân loại cây đay, đặc điểm các nhóm đay cũng như đặc điểm về thực vật học đặc biệt sự sinh trưởng của bó sợi đay
Lập bảng so sánh sự khác biệt về đặc điểm thực vật học của các nhóm đay
Trước khi học
Đọc lại giáo trình Sinh lý thực vật
Sau khi học
Sinh viên hoàn chỉnh bảng so sánh sự khác biệt giữa các nhóm đay. Đọc kỹ lại bài học
Phương pháp và phương tiện
Giải thích, mô tả bằng hình ảnh và bằng trực quan, thảo luận
Sử dụng máy projecter và mẫu cây thực
Tổ chức thực hiện
Theo lớp
Bài 2: Đặc điểm sinh trưởng cây đay
Hoạt động
1 tiết. Giảng và giải thích nội dung 
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Các giai đoạn sinh trưởng của cây đay và những tác động ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của chúng
Trước khi học
Đọc lại giáo trình Sinh lý thực vật
Sau khi học
Mô tả sự sinh trưởng và phát triển của đay. Đọc kỹ lại bài học
Phương pháp và phương tiện
Giải và giải thích
Sử dụng máy projecter
Tổ chức thực hiện
Theo lớp

Tên chương 4: Điều kiện sinh thái của cây đay
Bài 1: Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh
Hoạt động
1,5 tiết. Giảng và giải thích nội dung 
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Các yêu cầu về điều kiện tự nhiên đáp ứng tốt cho sự sinh trưởng của đay
Trước khi học
Đọc chương 2 mục 2 sách Cây Đay tại cách tỉnh phía Nam từ trang 16 – 18 của Nguyễn Thị Kim Nguyệt, Trần Thị Mai, Phan Hữu Trinh, Vũ Đình Thắng
Sau khi học
Tìm hiểu điều kiện tự nhiên của 1 số tỉnh trồng đay. Đọc kỹ lại bài học
Phương pháp và phương tiện
Giảng và giải thích. Nghe và ghi nhận
Sử dụng máy projecter
Tổ chức thực hiện
Theo lớp
Bài 2: Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh lện sự sinh trưởng của cây đay
Hoạt động
0,5 tiết. Hướng dẫn nội dung thảo luận và thảo luận
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Tác động của điều kiện tự nhiên lên sinh trưởng của đay
Trước khi học
Đọc kỹ lại bài trước
Sau khi học
Ghi nhận những ý kiến thảo luận và đọc lại
Phương pháp và phương tiện
Hướng dẫn cách thảo luận
Thảo luận theo nhóm và đưa ý kiến
Tổ chức thực hiện
Chia nhóm thảo luận, ghi nhận ý kiến
Tổng hợp các ý kiến

Tên chương 4: Giống Đay
Bài 1: Nghiên cứu về giống đay và phương pháp nhân giống
Hoạt động
1,5 tiết. Giảng và giải thích nội dung 
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Vai trò của giống đay trong sản xuất và công tác nghiên cứu giống
Trước khi học
Đọc sách Chọn giống cây trồng của Bùi Chí Bửu & Nguyễn Thị Lang, từ trang 127 – 135   
Sau khi học
Đọc kỹ bài học và sách tham khảo các tài liệu khác có liên quan
Phương pháp và phương tiện
Giảng và giải thích
Sử dụng máy projecter
Tổ chức thực hiện
Theo lớp
Bài 2: Giới thiệu một số giống đay trong sản xuất
Hoạt động
0,5 tiết. Giảng và giải thích nội dung 
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Giới thiệu các giống đay đang trồng trong sản xuất và những giống mới có triển vọng
Trước khi học
Đọc lại chương 2 trong bài học
Sau khi học
Tìm hiểu các giống đay trồng tại một số nước. Đọc kỹ lại bài học
Phương pháp và phương tiện
Giới thiệu, liệt kê thông tin, hình ảnh minh họa
Sử dụng máy projecter
Tổ chức thực hiện
Theo lớp

Tên chương 5: Kỹ thuật trồng Đay
Bài 1: Chế độ luân canh trồng gối
Hoạt động
1 tiết. Giảng, giải thích nội dung và thảo luận
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Các công thức luân canh trồng gối đay tại các vùng sản xuất chính và thảo luận những ưu nhược điểm của các chế độ luân canh trồng gối
Trước khi học
Đọc chương 5 mục 4 trong Giáo trình Cây công nghiệp
Sau khi học
Đọc bài và hoàn chỉnh nội dung thảo luận trên lớp. Đọc kỹ lại bài học
Phương pháp và phương tiện
Giảng và giải thích nội dung. Hướng dẫn nội dung thảo luận
Sử dụng máy projecter, bảng và viết.
Tổ chức thực hiện
Theo lớp và nhóm
Bài 2: Thời vụ trồng đay
Hoạt động
1 tiết. Giảng, giải thích nội dung, thảo luận
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Các thời vụ trồng đay ở các vùng sản xuất và thảo luận những ưu nhược điểm của các thời vụ
Trước khi học
Tìm hiểu điều kiện tự nhiên của từng vùng sản xuất
Sau khi học
Đọc kỹ lại bài và hoàn chỉnh nội dung thảo luận. Đọc kỹ lại bài học
Phương pháp và phương tiện
Giảng và giải thích, hướng dẫn nội dung thảo luận
Sử dụng máy projecter, bảng và viết.
Tổ chức thực hiện
Theo lớp và nhóm
Bài 3: Phân bón cho đay
Hoạt động
1 tiết. Giảng và giải thích nội dung 
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng đối với sự sinh trưởng của Đay và nhu cầu phân bón cho đay trong sản xuất
Trước khi học
 Đọc lại giáo trình Sinh lý thực vật phần Dinh dưỡng khoáng và giáo trình Độ phì và phân bón
Sau khi học
Đọc kỹ bài học
Phương pháp và phương tiện
Giảng, giải thích
Sử dụng máy projecter
Tổ chức thực hiện
Theo lớp
Bài 4: Kỹ thuật trồng và chăm sóc
Hoạt động
2 tiết. Giảng và giải thích nội dung 
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Các kỹ thuật trồng và chăm sóc đay trong sản xuất
Trước khi học
 Đọc chương 5 trong giáo trình Cây công nghiệp – Đoàn Thị Thành Nhàn (chủ biên), trang 111 – 119
Sau khi học
Tìm hiểu quy trình kỹ thuật trồng Đay ở từng vùng. Đọc kỹ lại bài học
Phương pháp và phương tiện
Giảng, giải thích
Sử dụng máy projecter
Tổ chức thực hiện
Theo lớp

Tên chương 6: Thu hoạch và chế biến đay
Bài 1: Thu hoạch đay
Hoạt động
1 tiết. Giảng và giải thích nội dung 
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Thời gian và phương pháp thu hoạch đay
Trước khi học
Đọc lại chương 2 bài 2 trong bài học
Sau khi học
Tìm hiểu phương pháp thu hoạch đay ở các vùng khác nhau. Đọc kỹ lại bài học
Phương pháp và phương tiện
Giảng và giải thích; hình ảnh minh họa
Sử dụng máy projecter
Tổ chức thực hiện
Theo lớp
Bài 2: Chế biến đay
Hoạt động
2 tiết. Giảng và giải thích nội dung 
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Các phương pháp chế biến đay, kiểm nghiệm và phân hạng phẩm chất Đay
Trước khi học
 Đọc chương 2 mục 2 sách Cây Đay tại cách tỉnh phía Nam từ trang 44 – 54 của Nguyễn Thị Kim Nguyệt, Trần Thị Mai, Phan Hữu Trinh, Vũ Đình Thắng
Sau khi học
Tìm hiểu chất lượng đay sợi ở một số nước. Đọc kỹ lại bài học
Phương pháp và phương tiện
Giảng, giải thích, hình ảnh minh họa
Sử dụng máy projecter
Tổ chức thực hiện
Theo lớp

- Phần thực hành

Bài 1: Seminar
Hoạt động
5 tiết. Báo cáo và thảo luận   
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Báo cáo và thảo luận những tiến bộ kỹ thuật đang được nghiên cứu và được áp dụng trong sản xuất đay
Trước khi học
Đọc tài liệu và chuẩn bị bài báo cáo
 
Sau khi học
Ghi nhận các nội dung của từng nhóm. Đọc cẩn thận các nội dung được báo cáo
Phương pháp và phương tiện
Báo cáo nội dung
Thảo luận qua những nội dung được báo cáo
Tổ chức thực hiện
Phân nhóm, chọn lọc nội dung
Mỗi nhóm 5SV
Bài 2: Quan sát sự hình thành và phát triển của bó sợi
Hoạt động
5 tiết. Thực hành nhuộm và quan sát mẫu
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Quan sát sự hình thành và phát triển của bó sợo qua các giai đoạn sinh trưởng và phát triển
Trước khi học
Đọc kỹ về đặc tính và đặc điểm về sợi đay. Phương pháp nhuộm mẫu và các thao tác thực hiện trên kính hiển vi
Sau khi học
Ghi nhận bằng hình ảnh và những nội dung quan sát được.
Phương pháp và phương tiện
Hướng dẫn phương pháp nhuộm mẫu và cách quan sát qua kính.
Thực hiện công việc nhuộm mẫu và quan sát mẫu trên kính
Kính hiển vi, các dụng cụ, hóa chất nhuộm mẫu
Tổ chức thực hiện
Chia nhóm lớp thành các nhóm, mỗi nhóm từ 20 – 25 SV
Bài 2: Tham quan nhà máy chế biến và vùng sản xuất
Hoạt động
3 tiết.
Giảng viên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nội dung
Tham quan vùng sản xuất và quy trình chế biến đay tại nhà máy
Trước khi học
 Đọc toàn bộ nội dung bài học, chuẩn bị những vật dụng cần thiết
Sau khi học
Báo cáo nội dung buổi thực tế. Hoàn thành quy trình chế biến đay tại nhà máy
Phương pháp và phương tiện
Quan sát và lắng nghe. Đặt câu hỏi
Máy ảnh, tập viết ghi chép
Tổ chức thực hiện
Chia nhóm lớp thành các nhóm, mỗi nhóm từ 20 – 25 SV

- Seminar 20%
- Thi cuối khóa 80%
Kinh nghiệm: đã qua tập sự và giảng thử đạt chuyên môn yêu cầu
Chuyên môn: tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành        
1.      Trần Văn Lài, 1997. Trồng Đay. Nxb. Nông nghiệp
2.      Trần Thị Mai, Nguyễn Thị Kim Nguyệt, Phan Hữu Trinh, Vũ Đình Thắng, 1985. Cây Đay tại các tỉnh phía Nam. Nxb. Nông nghiệp, 68 trang.
3.      Đoàn Thị Thanh Nhàn (chủ biên), 1996. Giáo trình Cây Công nghiệp. ĐHNNI, Nxb. Hà Nội    
4.      Josef Berger, 1969. The World’s Major Fibre Crops – their cultivation and     Manuring. Centre D’etude de l’Azote
Ngày biên soạn: 13 tháng 12 năm 2007
Người biên soạn
 
 
Nguyễn Thị Thuý Liễu
 
 
-         Bộ môn
 
-         Hội đồng Khoa học Khoa

 

Số lần xem trang: 2339
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín hai ba sáu

Xem trả lời của bạn !

logolink