Tác giả
: ThS. Văn Công Đức
 ThS. Nguyễn Đức Bình
 ThS. Đặng Kiên Cường
Tên tài liệu
: Tin học ứng dụng
Số trang
: 19
Ngày in
: 09-Aug-17
Dung lượng
: 155648
Tài liệu được lưu lần cuối
: 09-Aug-17
Người lưu
: PT 

 

1. DỮ LIỆU MÔN HỌC

·        Tên môn học: Tin học ứng dụng - NHẬP MÔN TIN HỌC (C)
·        Mã môn học: 214102
·        Bộ môn/Khoa quản lý: Bộ môn Tin Cơ Sở/Khoa CNTT
·        Nhóm môn học: đại cương
·        Tính chất môn học:
·        Bố trí giảng dạy: năm thứ: 1 học kỳ: 1 hoặc 2
·        Số tiết giảng dạy: tổng số: 3 tín chỉ (45 tiết)          lý thuyết: 15   thực hành: 60
·        Yêu cầu phục vụ môn học: do chương trình được biên soạn theo hướng học và thực hành cụ thể trên máy tính nên yêu cầu lớp học chỉ được bố trí tối đa 50sv/ lớp/phòng máy (25 máy)
Sinh viên đạt trình độ tin học gần tương đương chứng chỉ A
Làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ phục vụ học tập một cách hiệu quả.
- Kiến thức: có kiến thức cơ bản về việc sử dụng máy tính dựa trên các phần hoc từ Windows, Winword, Excel đến khả năng sử dụng internet.
- Hiểu biết: hiểu rỏ cách thức hoạt động của máy tính. Nắm chắc qui trình làm việc và sử dụng máy đúng cách.
- Ứng dụng: biết ứng dụng kiến thức đã học một cách tổng hợp để giải quyết tốt các bài tập và bài toán được giao
- Tổng hợp: sử dụng tin học như là công cụ phục vụ cho việc học tập trong chuyên ngành.
N/A (không)

Chương Mục
Số tiết
LT/TH
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
Phương pháp giảng dạy
Tương quan với môn học
01
02
03
04
05
06
Phần 1-Kiến thức cơ bản và hệ điều hành Windows
LT: 10
TH:10
02
- Cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính.
- Sinh viên làm quen và nắm vững các thao tác cơ bản với hệ đuều hành cụ thể
- Giảng và trình bày với máy chiếu.
- Hướng dẫn TH trực tiếp trên máy
 
Phần 2-Xử lý văn bản với MSWord
TH: 20
04
- Cung cấp kiến thức để sinh viên xử lý văn bản với MS Word đúng cách
- Giảng và hướng dẫn trực tiếp tại phòng máy
 
Phần 3-Xử lý bảng tính với MS Excel
TH: 25
05
- Cung cấp kiến thức để sinh viên xử lý dữ liệu với MS Excel đúng cách.
- Đạt kiến thức cơ bản về xử lý dữ liệu bảng tính để làm nền tảng cho việc học xử lý thống kê trong chuyên ngành
- Giảng và hướng dẫn trực tiếp tại phòng máy
 
Phần 4-Trình bày báo cáo với MS PowerPoint
LT: 2
TH: 3
01
- Cung cấp kiến thức cơ bản để sinh viên có khả năng soạn bài trình bày trên máy tính với MS PowerPoint
Giảng và hướng dẫn trực tiếp tại phòng máy
 
Phần 5 – Internet và email
LT: 3
TH: 2
01
- Cung cấp kiến thức cơ bản về mạng máy tính và hệ thống Internet
- Giảng và trình bày với máy chiếu.
 

Hoạt động
05 tiết – Giảng Lý thuyết
Nội dung
Chương 1 THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
1.1 -    THÔNG TIN
1.1.1.       Khái niệm về thông tin
1.1.2.       Đơn vị đo thông tin
1.1.3.       Sơ đồ tổng quát của một quá trình xử lý thông tin
1.1.4.       Xử lý thông tin bằng máy tính điện tử
1.2 -    BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
1.2.1.       Biểu diễn số trong các hệ đếm
1.2.1.1.    Hệ đếm thập phân (Decimal system, b=10)
1.2.1.2.    Hệ đếm nhị phân (Binary system, b=2)
1.2.1.3.    Hệ đếm bát phân (Octal system, b=8)
1.2.1.4.    Hệ đếm thập lục phân (Hexa-decimal system, b=16)
1.2.2.       Chuyển đổi biểu diễn một giá trị giữa các hệ đếm
1.2.2.1.    Đổi một số nguyên từ hệ thập phân sang hệ b
1.2.2.2.    Đổi phần thập phân từ hệ thập phân sang hệ cơ số b
1.2.2.3.    Mệnh đề logic
1.2.3.       Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử
1.3 -    TIN HỌC
1.3.1.       Các lĩnh vực nghiên cứu của tin học
1.3.2.       Ứng dụng của tin học
1.3.3.       Máy tính điện tử và lịch sử phát triển
Chương 2 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA   MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
2.1 -    PHẦN CỨNG (HARDWARE)
2.1.1.       Bộ nhớ
2.1.2.       Bộ xử lý trung ương (CPU)
2.1.3.       Các thiết bị xuất/ nhập
2.2 -    PHẦN MỀM (SOFTWARE)
2.2.1.       Khái niệm phần mềm
2.2.2.       Phân loại phần mềm
2.2.2.1.    Phần mềm hệ thống (Operating System Software)
2.2.2.2.    - Phần mềm ứng dụng (Application Software)
Chương 3 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
3.1 -    KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH
3.2 -    CÁC ĐỐI TƯỢNG DO HỆ ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ
3.2.1.       Tập tin (File)
3.2.2.       Thư mục (Folder/ Directory)
3.2.3.       Ổ đĩa (Drive)
3.2.4.       Đường dẫn (Path)
3.3 -    GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
3.3.1.       Sơ lược về sự phát triển của Windows
3.3.2.       Khởi động và thoát khỏi Windows XP
3.3.3.       Một vài thuật ngữ thường sử dụng
3.3.4.       Giới thiệu màn hình nền (Desktop) của Windows XP
3.3.5.       Cửa sổ chương trình
3.3.6.       Hộp hội thoại (Dialogue box)
3.3.7.       Sao chép dữ liệu trong Windows
3.3.8.       Cách khởi động và thoát khỏi các chương trình
3.3.9.       Menu Documents
3.3.10.     Tìm kiếm dữ liệu
3.4 -    THAY ĐỔI CẤU HÌNH MÁY TÍNH
3.5 -    MÁY IN
Trước khi học
Đọc tài liệu bài giảng: Phần 1- chương 1, 2, 3
Sau khi học
Đọc lại tiều liệu kèm theo bài giảng.
Đọc trước các bài tập: 1, 2 của phần 1
Phương pháp và phương tiện
Giảng và trình bày minh hoạ với máy chiếu Projector
Tổ chức & thực hiện
 

 

Buổi 02
PHẦN 1 – KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
Hoạt động
05 tiết – Giảng Lý thuyết
Nội dung
Chương 4 QUẢN LÝ DỮ LIỆU BẰNG WINDOWS EXPLORER
4.1 -    GIỚI THIỆU
4.2 -    THAO TÁC VỚI CÁC THƯ MỤC VÀ TẬP TIN
4.2.1.       Mở tập tin/ thư mục
4.2.2.       Chọn tập tin/ thư mục
4.2.3.       Tạo thư mục
4.2.4.       Sao chép thư mục và tập tin
4.2.5.       Di chuyển thư mục và tập tin
4.2.6.       Xoá thư mục và tập tin
4.2.7.       Phục hồi thư mục và tập tin
4.2.8.       Đổi tên thư mục và tập tin
4.2.9.       Thay đổi thuộc tính tập tin và thư mục
4.3 -    THAO TÁC VỚI CÁC LỐI TẮT (Shortcuts)
Chương 5 SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT TRONG WINDOWS
5.1 -    GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TIẾNG VIỆT
5.1.1.       Vấn đề tiếng Việt trong Windows
5.1.2.       Font chữ và Bảng mã
5.1.3.       Các kiểu gõ tiếng Việt
5.2 -    SỬ DỤNG VIETKEY
5.3 -    SỬ DỤNG UNIKEY
5.4 -    LUYỆN ĐÁNH MÁY VỚI KP Typing Tutor
Chương 6 BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ PHÒNG CHỐNG VIRUS
6.1 -    BẢO VỆ DỮ LIỆU
6.1.1.       Giới thiệu
6.1.2.       Nguyên tắc bảo vệ
6.2 -    VIRUS MÁY TÍNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG
6.2.1.       Virus máy tính là gì?
6.2.2.       Tính chất và phân loại Virus
6.2.3.       Các phương pháp phòng và diệt virus
6.2.4.       Giới thiệu Chương trình diệt virus
Trước khi học
Đọc tài liệu bài giảng: Phần 1- chương 4, 5, 6
Sau khi học
Đọc lại tiều liệu kèm theo bài giảng.
Đọc trước các bài tập: 1, 2, 3, 4 của phần 1
Phương pháp và phương tiện
Giảng và trình bày minh hoạ với máy chiếu Projector
Tổ chức & thực hiện
 

 

Buổi 03
PHẦN 1 – KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
Hoạt động
05 tiết – Giảng và hướng dẫn thực hành trực tiếp trên máy
Nội dung
Chương 4 QUẢN LÝ DỮ LIỆU BẰNG WINDOWS EXPLORER
Trước khi học
Đọc tài liệu bài giảng: Phần 1- chương 4
Đọc trước các bài tập: 1, 2, 3, 4 của phần 1
Sau khi học
Hoàn thành được các bài tập 1, 2
Phương pháp và phương tiện
Giảng và hương dẫn thực hành tại phòng máy
Tổ chức & thực hiện
 

 

Buổi 04
PHẦN 1 – KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
Hoạt động
05 tiết – Giảng và hướng dẫn thực hành trực tiếp trên máy
Nội dung
Chương 4 QUẢN LÝ DỮ LIỆU BẰNG WINDOWS EXPLORER (tiếp theo)
Chương 5 SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT TRONG WINDOWS
(Hướng dẫn sử dụng chương trình hổ trợ gõ tiếng Việt)
Chương 6 BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ PHÒNG CHỐNG VIRUS
(Hướng dẫn sử dụng chương trình diệt virus)
Trước khi học
Đọc tài liệu bài giảng: Phần 1- chương 4, 5, 6
Đọc trước các bài tập: 3, 4 của phần 1
Sau khi học
Hoàn thành được các bài tập 1, 2, 3, 4
Biết sử dụng chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt
Hiểu và sử dụng được chương trình phòng/chống Virus
Phương pháp và phương tiện
Giảng và hương dẫn thực hành tại phòng máy
Tổ chức & thực hiện
 

 

Hoạt động
05 tiết – Giảng và hướng dẫn trực tiếp trên máy
Nội dung
Bài 1: Làm quen với MS-Word 2000
1.1-          Bước đầu làm việc với MS Word
1.1-1.    Các thao tác với đối tượng tài liệu-Document: mở tài liệu đã có, tạo mới tài liệu , lưu trữ.
1.1-2.    Điều chỉnh các tham số cơ bản
1.2-          Điều khiển cửa sổ làm việc
Bài 2: Các thao tác soạn thảo văn bản
2.1-          Vấn đề tiếng Việt
2.2-          Nhập nội dung văn bản
2.3-          Các xử lý với văn bản: sao chép, di chuyển, xoá
2.4-          Tìm kiếm và thay thế
Trước khi học
Đọc tài liệu kèm theo
Xem các yêu cầu của bài tập: 1,1 – Phần 2
Sau khi học
Hoàn thành bài tập 1, 2
Phương pháp và phương tiện
Giảng và hương dẫn thực hành tại phòng máy
Tổ chức & thực hiện
 

 

Buổi 06
PHẦN 2 – XỬ LÝ VĂN BẢN VỚI MICROSOFT WORD
Hoạt động
05 tiết – Giảng và hướng dẫn trực tiếp trên máy
Nội dung
Bài 3: Thao tác định dạng
3.1-          Định dạng ký tự
3.2-          Các định dạng cho đoạn (Paragraph)
3.2-1.    Drop Cap
3.2-2.    Border/Shading
3.2-3.    Các thuộc tính của đoạn
3.2-4.    Định dạng Tab
3.2-5.    Bullets/Numberings
3.3-          Định dạng trang
3.4-          Dấu ngắt – Break
3.5-          Tạo tiêu đề Header/Footer
3.6-          Định dạng văn bản dạng cột (Column)
Trước khi học
Đọc tài liệu kèm theo
Xem các yêu cầu của bài tập: 3, 4, 5, 6 – Phần 2
Sau khi học
Hoàn thành một phần bài tập 1, 2, 3, 4
Phương pháp và phương tiện
Giảng và hương dẫn thực hành tại phòng máy
Tổ chức & thực hiện
 

 

Buổi 07
PHẦN 2 – XỬ LÝ VĂN BẢN VỚI MICROSOFT WORD
Hoạt động
05 tiết – Giảng và hướng dẫn trực tiếp trên máy
Nội dung
Bài 4: Đối tượng bảng biểu và hình ảnh
4.1-          Thao tác với bảng biểu
4.1-1.    Tạo bảng
4.1-2.    Nhập và chỉnh sửa nội dung
4.1-3.    Các định dạng trong Table
4.2-          Kết hợp hình ảnh trong tài liệu
Trước khi học
Đọc tài liệu kèm theo
Xem các yêu cầu của bài tập: 3,4,5,6 – Phần 2
Sau khi học
Hoàn chỉnh bài tập 3,4,5
Phương pháp và phương tiện
Giảng và hương dẫn thực hành tại phòng máy
Tổ chức & thực hiện
 

 

Buổi 08
PHẦN 2 – XỬ LÝ VĂN BẢN VỚI MICROSOFT WORD
Hoạt động
05 tiết – Giảng và hướng dẫn trực tiếp trên máy
Nội dung
Bài 5: Tiện ích in ấn
Ôn tập
Trước khi học
Đọc tài liệu kèm theo
Xem các yêu cầu của bài tập: 3,4,5,6 – Phần 2
Sau khi học
Hoàn chỉnh bài tập 3,4,5,6
Phương pháp và phương tiện
Giảng và hương dẫn thực hành tại phòng máy
Tổ chức & thực hiện
 

 

Hoạt động
05 tiết – Giảng và hướng dẫn trực tiếp trên máy
Nội dung
Bài 1 - Giới thiệu tổng quan về EXCEL
1.1.        Các thao tác cơ bản với EXCEL
o    Giới thiệu chức năng, giao diện Excel, cách thoát khỏi Excel.
o    Các thao tác cơ bản với tập tin bảng tính: tạo mới, lưu trữ, mở 1 tập tin bảng tính, lưu những sự thay đổi trên tập tin bảng tính đã có.
1.2.        Các thao tác với cửa sổ ứng dụng Excel
o    Sử dụng thanh công cụ
o    Làm việc với các cửa sổ bảng tính đang mởi: sắp xếp, chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ bảng tính.
o    Di chuyển trong trang bảng tính.
o    Thanh công thức, thanh SheetTab
1.3.        Qui định cấu hình hệ thống
Sử dụng Regional Setting trong Control Panel
o    Thẻ Number
o    Thẻ Currency
o    Thẻ Time
o    ‘Thẻ Date
1.4.        Tổ chức dữ liệu trong Excel
o    Khái niệm WorkBook.
o    Khái niệm WorkSheet: chèn thêm Sheet, Xoá Sheet, đổi tên Sheet
o    Khái niệm cơ bản về Column, Row, Cell.
1.5.        Nhập dữ liệu trong Excel
o    3 kiểu dữ liệu cơ bản: kiểu số, kiểu chuỗi và kiểu luận lý
o    Nhập dữ liệu
o    Thao tác căn bản khi nhập dữ liệu vào 1 Cell: Nhập, Xóa, sửa đổi
o    Phục hồi lại trạng thái trước đó
1.6.        Bài tập
o    Thao tác với Workbook, WorkSheet
o    Nhập dữ liệu
Bài 2 - Xử lý dữ liệu
2.1.    Các xử lý trên ô
o    Chèn, xoá ô.
o    Sao chép, di chuyển dữ liệu từ ô đến ô, đến nhiều ô
o    Điền số thứ tự trong 1 dảy ô liên tiếp
o    Định dạng dữ liệu trong ô: định dạng cho từng kiểu dữ liệu
o    Canh lề dữ liệu trong ô; Font chữ; đường viền; màu sắc.
2.2.    Một số kỹ thuật xử lý nhanh
o    Dùng chuột để lấy địa chỉ ô
o    Chuyển đổi qua lại giữa các loại địa chỉ ô bằng phím F4
o    Điền một dãy giá trị bằng chuột
o    Điền cùng một giá trị vào khối ô
o    Xuống dòng trong ô
2.3.    Công thức và các toán tử cơ bản
o    Khái niệm công thức; nhập công thức vào Cell
o    Khái niệm về toán tử: toán tử số học, toán tử luận lý, toán tử chuổi (&)
o    Chú ý phép toán cho dữ liệu Date/Time
o    Sao chép công thức
o    Địa chỉ ô: tương đối, tuyệt đối, hỗn hợp
2.4.    Bài tập
Trước khi học
Đọc tài liệu kèm theo
Xem các yêu cầu của bài tập: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Phần 3
Sau khi học
Hoàn chỉnh bài tập 1, 2, 3
Phương pháp và phương tiện
Giảng và hương dẫn thực hành tại phòng máy
Tổ chức & thực hiện
 

 

Buổi 10
PHẦN 3 – XỬ LÝ BẢNG TÍNH VỚI MICROSOFT EXCEL
Hoạt động
05 tiết – Giảng và hướng dẫn trực tiếp trên máy
Nội dung
Bài 3 - Xử lý dữ liệu (tt)-Một số hàm thông dụng
3.1.Thao tác trên dòng, cột
o    Chọn 1 cột, chọn 1 dòng, 1 cột, chọn toàn bộ bảng tính
o    Chèn cột, dòng
o    Xoá cột, dòng
o    Thay đổi kích thước.
o    Hiện / ẩn cột , dòng.
3.2.Một số lệnh trong menu Edit
o    Paste Special
o    Fill
o    Clear
o    Find/Replace
3.3.Tác dụng 1 số nút công cụ
o    Center Across column
o    Tính Tổng, %, fx, Sort A' Z
o    Định dạng (Tăng/Giảm); số số lẻ thập phân
3.4.Giới thiệu và sử dụng các hàm
o    Khái niệm
o    Cách nhập hàm vào bảng tính:
-         Nhập trực tiếp dạng thức hàm.
-         Sử dụng Function Wizard
o    Một số hàm thông dụng
-         Hàm toán học: MOD, INT, SQRT, POWER, PRODUCT
-         Hàm luận lý: IF, AND, OR, NOT
3.5.Bài tập
Bài 4 - Quản lý môi trường làm việc- Một số hàm thông dụng (tt)
4.1.Quản lý mội trường làm việc
o    Bố trí thanh công thức
o    Bố trí sử dụng các thanh công cụ cần thiết
o    Sử dụng thanh trạg thái
o    Cách Zoom màn mình
4.2.Qui định một số tham số tuỳ chọn trong trình đơn Tools > Options
4.3.Sử dụng các lệnh trong trình đơn Window
o    Hiện / ẩn WorkBook
o    FreePanel: tạo vùng đóng băng
4.4.Hàm thống kê
o    Hàm thống kê: MAX, MIN, AVERAGE, SUM
4.5.Hàm ngày/giờ
o    Hàm về thời gian: DAY, MONTH, YEAR, HOUR, MINUTE, SECOND, NOW, TODAY
4.6.Bài tập
Trước khi học
Đọc tài liệu kèm theo
Xem các yêu cầu của bài tập: 4, 5, 6, 7, 8 – Phần 3
Sau khi học
Hoàn chỉnh bài tập 4,5,6
Phương pháp và phương tiện
Giảng và hương dẫn thực hành tại phòng máy
Tổ chức & thực hiện
 

 

Buổi 11
PHẦN 3 – XỬ LÝ BẢNG TÍNH VỚI MICROSOFT EXCEL
Hoạt động
05 tiết – Giảng và hướng dẫn trực tiếp trên máy
Nội dung
Bài 5 - Làm việc với nhiều bảng tính
5.1.Sao chép dữ liệu
o    Sao chép dữ liệu giữa các Sheet trong cùng 1 Workbook.
o    Sao chép dữ liệu từ Sheet qua 1 Sheet của Workbook khác
5.2.Xây dựng công thức tham chiếu đến các Sheet khác nhau
5.3.Hàm xử lý chuỗi
o    UPPER, LOWER, PROPER, LEFT, RIGHT, MID, TRIM, LEN
5.4.Sự phối hợp các hàm
5.5.Bài tập
Bài 6 - Hàm tìm kiếm, tham chiếu
6.1.Hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu
o    VALUE
o    DATE, DATEVALUE, TIMEVALUE
6.2.Hàm dò tim, tham chiếu
o    HLOOKUP, VLOOKUP, CHOOSE, …
Trước khi học
Đọc tài liệu kèm theo
Xem các yêu cầu của bài tập: 7-14 – Phần 3
Sau khi học
Hoàn chỉnh bài tập 7, 8, 9
Phương pháp và phương tiện
Giảng và hương dẫn thực hành tại phòng máy
Tổ chức & thực hiện
 

 

Buổi 12
PHẦN 3 – XỬ LÝ BẢNG TÍNH VỚI MICROSOFT EXCEL
Hoạt động
05 tiết – Giảng và hướng dẫn trực tiếp trên máy
Nội dung
Bài 7 - Định dạng trang và in ấn
7.1.Giới thiệu
7.2.Xem trước khi in
7.3.In ấn
7.4.Qui định các thông số về trang in
o    Thẻ Page
o    Thẻ Margin
o    Thẻ Header/Footer
o    Thẻ Sheet
7.5.Dùng Page Break
Bài 8 - Đồ thị
8.1.Quy trình vẽ đồ thị
o    Dạng Column, Pie, …
o    Dạng Bar, …
8.2.Định dạng đồ thị
8.3.Cách in đồ thị
8.4.Hàm thống kê theo điền kiện
o    COUNTA, COUNTIF, SUMIF (Sử dụng với biểu thức điều kiện là một hằng trị, sử dụng các ký tự thay thế trong biểu thức điều kiện)
8.5.Bài tập
Trước khi học
Đọc tài liệu kèm theo
Xem các yêu cầu của bài tập – Phần 3
Sau khi học
Hoàn chỉnh bài tập 10-14
Phương pháp và phương tiện
Giảng và hương dẫn thực hành tại phòng máy
Tổ chức & thực hiện
 

 

Buổi 13
PHẦN 3 – XỬ LÝ BẢNG TÍNH VỚI MICROSOFT EXCEL
Hoạt động
05 tiết – Giảng và hướng dẫn trực tiếp trên máy
Nội dung
            Ôn tập
Trước khi học
Đọc tài liệu kèm theo
Xem các yêu cầu của bài tập: 15-18 – Phần 3
Sau khi học
Hoàn chỉnh bài tập
Phương pháp và phương tiện
Giảng và hương dẫn thực hành tại phòng máy
Tổ chức & thực hiện
 

 

Hoạt động
05 tiết – Giảng và hướng dẫn trực tiếp trên máy
Nội dung
Bài 1. Giới thiệu PowerPoint
1. Giới thiệu PowerPoint
1.1. Những khả năng của PowerPoint
1.2. Khảo sát giao diện PowerPoint
1.3. Mở và đóng chương trình Powerpoint
2. Tạo một trình diễn cơ bản
2.1. Tạo một trình diễn sử dụng AutoContent Wizard
2.2. Tạo một trình diễn dựa trên một trình diễn đang có
2.3. Tạo một trình diễn sử dụng một mẫu dựng sẵn (design template)
2.4. Tự thiết kế một trình diễn (blank presentation)
2.5. Các thao tác vơi tập tin (files) và thư mục (folders)
Bài 2. Hiệu chỉnh trình diễn
1. Các thao tác soạn trình bày Slide
1.1. Các thao tác với các slide
1.2. Sử dụng Slide master và Title Master
1.3. Thay đổi dáng vẻ của trình diễn sử dụng mẫu dựng sẵn
1.4. Tạo các hiệu ứng phối màu và màu nền
1.5. Thêm văn bản vào slide và định dạng văn bản
2. Chèn các đối tượng vào Slide
2.1. Thêm các WordArt
2.2. Vẽ các hình trên slide
2.3.. Thêm các ClipArt
2.4. Thêm các đồ thị vào slide (Chart)
2.5. Thêm các bảng biểu (Table)
2.5. Thêm sơ đồ hình cây vào slide (Organization Chart)
2.6 . Thêm âm thanh (audio) và các đoạn phim (video) vào slide
Bài 3. Tạo các hiệu ứng – Trình bày bài báo cáo và các kỹ thuật trình bày với MS PowePoint
1. Tạo hiệu ứng
1.1. Thiết lập các hiệu ứng chuyển tiếp slide
1.2. Sử dụng các hiệu ứng hoạt hình có sẵn
1.3. Tự tạo các hiệu ứng hoạt hình
1.4. Sử dụng hộp thoại Action Settings
1.5. Sử dụng các nút tác động
2. Trình diễn & Các kỹ thuật trình diễn
2.1. Thiết kế một cuộc trình diễn
2.2. Tạo một Custom show
2.3. Trình diễn
Trước khi học
Đọc tài liệu kèm theo
Xem các yêu cầu của bài tập: 1,2,3,4 – Phần 4
Sau khi học
Hoàn chỉnh bài tập
Phương pháp và phương tiện
Giảng và hương dẫn thực hành tại phòng máy
Tổ chức & thực hiện
 

 
 

Hoạt động
05 tiết -
Nội dung
CHƯƠNG 1: INTERNET VÀ DỊCH VỤ WORLD WIDE WEB
1.1.GIỚI THIỆU INTERNET
1.1.1. Internet đã bắt đầu như thế nào?
1.1.2. Thông tin gì được cho phép đưa lên Internet?
1.1.3. Nguyên lý hoạt động của Internet
1.2.MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1.2.1. Địa chỉ Internet
     a.   Địa chỉ IP (Internet Protocol Address)
     b.   Hệ thống tên miền DNS (Domain Name System)
1.2.2. Một số thành phần trên Internet
     a.   Nhà cung cấp truy cập Internet IAP (Internet Access Provider)
     b.   Nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP (Internet Service Provider)
     c.   ISP dùng riêng
     d.   Người sử dụng Internet
     e.   Tài khoản người dùng trên Internet
1.3.CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNG TRÊN INTERNET
1.3.1. Dịch vụ Telnet (Telephone Internet)
1.3.2. Dịch vụ thư điện tử (Mail Service)
1.3.3. Dịch vụ tin điện tử (News)
1.3.4. Dịch vụ truyền tập tin (FTP: File Transfer Protocol)
1.3.5. Dịch vụ Web (World Wide Web – WWW)
1.4.TRÌNH DUYỆT WEB
1.4.1. Ý nghĩa của trình duyệt WEB
1.4.2. Sử dụng một trình duyệt Web
1.4.3. Làm việc với các trang Web
     a. Lưu nội dung trang Web
     b. Lưu các địa chỉ thường dùng
     c. Tải tập tin từ Internet
     d. In trang Web
1.4.4. Tìm kiếm thông tin
     a. Công cụ tìm kiếm Google
     b. Tìm kiếm nâng cao với Google
     c. Các công cụ tìm kiếm khác
CHƯƠNG 2: DỊCH VỤ THƯ ĐIỆN TỬ
2.1.GIỚI THIỆU
2.1.1. Nguyên lý hoạt động của dịch vụ thư điện tử
2.1.2. Cấu trúc một địa chỉ Email
2.1.3. Cấu trúc một Email
2.1.4. Webmail
2.2. Chương trình Mail Client
2.3. SỬ DỤNG CÁC WEBMAIL (HOTMAIL, YAHOOMAIL, GOOGLE)
Trước khi học
Đọc tài liệu kèm theo
Sau khi học
Hiểu và biết cách sử dụng Internet làm công cụ để tìm kiếm tài liệu phục vụ học tập
Phương pháp và phương tiện
 
Tổ chức & thực hiện
 

 
5.1. Kiểm tra đánh giá
- Kiểm tra giữa kỳ: chiếm 30%
- Kiểm tra cuối kỳ:
+ cuối kỳ 1: 40% - Kiểm tra với hình thức trắc nghiệm về kiến thức lý thuyết
+ cuối kỳ 2: 30% - Kiểm tra thực hành trực tiếp trên máy
- Điểm môn học = (giữa kỳ*3 + cuối kỳ1*4+ cuối ky2*3) / 10
5.2. Hình thức kiểm tra
Kiểm tra lý thuyết với hình thức trắc nghiệp và kiểm tra thực hành trực tiếm trên máy
- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm giảng dạy tin học cho khối không chuyên tin ít nhất 2 năm. Có năng lực gợi ý, hướng dẫn thực hành
- Chuyên môn: Kỹ sư Tin Học
1.      Giáo trình Windows, Word, Excel
Hoàng Đức Hải, Nguyễn Đình Tê (2000). Nhà xuất bản Giáo Dục - Hà Nội
2.      Microsoft Office 2000 thông qua hình ảnh (Tập 1, 2)
Nhóm tác giả Elicom - Nhà xuất bản Thống Kê
3.      Microsoft Office – Word 2000 toàn tập
Trần Văn Tư, Nguyễn Ngọc Tuấn, Hoàng Phương - Nhà xuất bản Thống Kê
4.      Giáo trình Tin Học A
PGS.TS Hoàng Kiếm
5.      Microsoft word 2000 và PowerPoint 2000
Phạm Thanh Minh -. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
6.      Các bài thực hành Microsoft Word 2000 cho người làm văn phòng
Lê Hoàng Phong, Phương Mai (2000)- Nhà xuất bản Thống Kê
7.      Giáo rình Tin học chứng chỉ A
Đỗ Thanh Liên Ngân, Hồ Văn Tú (2005) Giáo rình Tin học chứng chỉ A-Đại học Cần Thơ
8.      Trình diễn báo cáo bằng PowerPoint 2000
Trần Thanh Phong 2004 – Chương trình giảng dạy Kinh Tế FullBright
Ngày biên soạn: 15 tháng 12 năm 2007
Nhóm biên soạn: Bộ môn Tin Cơ Sở
ThS Văn Công Đức, giảng viên Bộ Môn Tin Cở Sở, Trưởng Bộ Môn
ThS Nguyễn Đức Bình, giảng viên Trung Tâm Tin Học ĐH Nông Lâm
ThS Đặng Kiên Cường, giảng viên Bộ Môn Tin Cở Sở
- Bộ môn Tin Cơ Sở
 
 
 
 
- Hội Đồng Khoa Học Khoa CNTT

 

Số lần xem trang: 1021
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy không tám năm

Xem trả lời của bạn !