TÊN SINH VIÊN
LỚP
TÊN ĐỀ TÀI
GV HƯỚNG DẪN
Nguyễn Văn Tiến
DH04NHA
Ảnh hưởng của liều lượng phân bón lá Gapa 02 đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của khổ qua (Momordica charantia L.) trồng tại xã Hoài Hảo – Hoài Nhơn – Bình Định
Phạm Hữu Nguyên
Phạm Văn Đô
DH04NHA
Phạm Hữu Nguyên
Võ Nguyễn Phạm Trí
DH04NHA
Lê Trọng Hiếu
Lê Trọng Huy
DH04NHB
Hoàng Kim
Trần Thị Tố Loan
DH04NHB
Hoàng Kim
Nguyễn Ngọc Xuân Thanh
DH05BV
Nguyễn Hữu Trúc
Lê Thị Thủy Tiên
DH05BV
Nguyễn Hữu Trúc
Trần Hồng Quyến
DH05BV
Lê Cao Lượng
Ngô Hoàn Toàn
DH05BV
Lê Cao Lượng
Nguyễn Thị Thuận
DH05BV
Lê Cao Lượng
Ngô Thị Thu Hằng
DH05BV
Lê Đình Đôn
Trần Thị Ngọc Giàu
DH05BV
Võ Thị Thu Oanh
Nguyễn Anh Rin
DH05BV
Võ Thị Thu Oanh
Lê Thành Việt
DH05BV
Võ Thị Thu Oanh
Mai Tấn Năng
DH05BV
Nguyễn Thị Chắt
Võ Thị Bảo Trang
DH05BV
Lê Cao Lượng
Võ Thị Thủy
DH05BV
Nguyễn Thị Chắt
Lê Mạnh Cường
DH05BV
Võ Thị Thu Oanh
Vũ Thị Thùy Linh
DH05BV
Lê Đình Đôn
Nguyễn Minh Duy Anh
DH05BV
Trần Tấn Việt
Nguyễn Đỗ Hoàng Việt
DH05BV
Trần Tấn Việt
Trần Việt Huy
DH05BV
Trần Tấn Việt
Đoàn Thị Lan Anh
DH05BV
Lê Đình Đôn
Lê Thị Thanh Mai
DH05BV
Trần Tấn Việt
Trần Thị Như Phương
DH05BV
Trần Tấn Việt
Nguyễn Minh Vương
DH05BV
Trần Tấn Việt
Phạm Thị Mỹ Hiệp
DH05BV
Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh học của ong Spalangia nigroaenea Curtis (Hymenoptera: Pteromalidae) ký sinh trên nhộng ruồi nhà Musca domestica L.
Trần Tấn Việt
Huỳnh Thị Tố Quyên
DH05BV
Nguyễn Thị Chắt
Nguyễn Thị Hoàng Nữ
DH05BV
Nguyễn Thị Chắt
Hoàng Thị Huỳnh
DH05BV
Nguyễn Hữu Trúc
Võ Thị Ngọc Diệp
DH05BV
Phân lập và nghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm Colletotrichum spp. gây bệnh khô cành khô rễ trên cà phê.
Lê Đình Đôn
Nguyễn Thị Bé
DH05NHA
Nguyễn Hữu Trúc
Nguyễn Tiến Bước
DH05NHA
Lê Cao Lượng
Đỗ Đặng Ngọc Trâm
DH05NHA
Điều tra thành phần sâu hại chính và đánh giá hiệu lực của một số thuốc phòng trị bọ trí trên dưa leo (Cucumis sativus L.) tại hai huyện Hóc Môn và Củ Chi – TP.Hồ Chí Minh
Lê Cao Lượng
Đào Thị Tuyết Nhung
DH05NHA
Điều tra tình hình gây hại và đánh giá hiệu quả một số nông dược phòng trị bệnh mốc sương (Phytopthora infestans (Mont.) de Bary) trên khoai tây (Solanum tuberosum L.) Tại Đà Lạt – Lâm Đồng
Lê Cao Lượng
Phạm Ngọc Bình Phương
DH05NHA
Võ Thị Thu Oanh
Lê Thị Ngọc Diễm
DH05NHA
Nguyễn Hữu Trúc
Nguyễn Phương Vinh
DH05NHA
Nguyễn Hữu Trúc
Phạm Thị Mến
DH05NHA
Lê Đình Đôn
Nguyễn Hữu Trúc
Lê Hoàng Lâm
DH05NHA
Nguyễn Thị Chắt
Nguyễn Thị Kim Uyên
DH05NHA
Trần văn Lợt
Nguyễn Năng
Huỳnh Thị Ngọc Hương
DH05NHA
Trần Văn Lợt
Đỗ Kim Thành
Nguyễn Hà Duy
DH05NHA
Võ Thái Dân
Nguyễn Thị Thúy An
DH05NHA
Trần Văn Lợt
Phạm Thị Dịu
DH05NHA
Võ Thái Dân
Trần Thế Đông
DH05NHA
Trần Văn Lợt
Nguyễn Thị Mỵ Nương
DH05NHA
Trần Văn Lợt
Trần Quang Cường
DH05NHA
Nguyễn Đức Xuân Chương
Nguyễn Thành Công
DH05NHA
Nguyễn Thị Thúy Liễu
Hoàng Thị Thúy Tình
DH05NHA
Nguyễn Văn Kế
Võ Minh Luân
DH05NHA
Nguyễn Văn Kế
Lê Thị Thủy Ngân
DH05NHA
Trần Thị Dung
Hồ Minh Thuận
DH05NHA
Trần Thị Dạ Thảo
Đặng Ngọc Hà
DH05NHA
Nguyễn Văn Kế
Nguyễn Thị Ái Thiên
DH05NHA
Trần Thị Dung
Nguyễn Long Thuận
DH05NHA
Trần Thị Dung
Nguyễn Thị Mỵ
DH05NHA
Nguyễn Văn Kế
Ngô Trần Ngọc Quí
DH05NHA
Phan Thanh Kiếm
Phạm Tuân
DH05NHA
Phan Thanh Kiếm
Bùi Hà Anh Thư
DH05NHA
Phan Thanh Kiếm
Hoàng Thị Hiền
DH05NHA
Nguyễn Châu Niên
Trần Thị Bảo Ngọc
DH05NHA
Lê Văn Dũ
Nguyễn Ngọc Hạnh
DH05NHA
Lê Văn Dũ
Phạm Hồng Đức Phước
Nguyễn Thị Loan
DH05NHA
Lê Văn Dũ
Mai Thanh Liêm
DH05NHA
Lê Văn Dũ
Lê Quý Hòa Bình
DH05NHA
Lê Trọng Hiếu
Đỗ Tấn Lợi
DH05NHA
Phạm Hồng Đức Phước
Lê Minh Hảo
DH05NHA
Phạm Hồng Đức Phước
Nguyễn Lượng Khánh Toàn
DH05NHA
Khảo sát hiệu quả của một số loại phân bón lá đến sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa lài (Jasminum sambac L.) trên địa bàn quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Trì
Nguyễn Lê Kim Yến
DH05NHB
Trần Thị Thiên An
Võ Thanh Trung
DH05NHB
Nguyễn Hữu Trúc
KHoa
DH05NHB
Điều tra và đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc hóa học đối với dòi đục lá khoai tây Liriomyza huidobrensis B. (Diptera: Agromyzidae) ở Đà Lạt – Lâm Đồng
Lê Cao Lượng
Đinh Thị Thắm
DH05NHB
Nguyễn Đức Xuân Chương
Lê Thị Trang
DH05NHB
Nguyễn Đức Xuân Chương
Hà Viết Văn
DH05NHB
Phan Gia Tân
Nguyễn Minh Tân
DH05NHB
Lê Quang Hưng
Trần Thị Lan Anh
DH05NHB
Nguyễn Đức Xuân Chương
Nguyễn Văn Hưng
DH05NHB
Lê Quang Hưng
Nguyễn Thị Thúy An
DH05NHB
Trần Văn Lợt
Hoàng Văn Thảo
DH05NHB
Trần Văn Lợt
Trần Thiên Duật
DH05NHB
Trần Văn Lợt
Hrim Byă
DH05NHB
Lê Quang Hưng
Nguyễn Thị Thúy Ngân
DH05NHB
Trần Thị Dung
Hoàng Thị Phượng
DH05NHB
Hoàng Kim
Nguyễn Thị Kim Hồng
DH05NHB
Hoàng Kim
Đào Thị Hiền
DH05NHB
Hoàng Kim
Trần Quốc Bền
DH05NHB
Cao Xuân Tài
Nguyễn Văn Thừa
DH05NHB
Cao Xuân Tài
Triệu Thị Bé Nhi
DH05NHB
Nguyễn Văn Kế
Võ Văn Luyến
DH05NHB
Cao Xuân Tài
Phạm Phan Yến Thơ
DH05NHB
Trần Thị Dung
Nguyễn Thị Út
DH05NHB
Nguyễn Văn Kế
Nguyễn Kim Khôi
DH05NHB
Nguyễn Châu Niên
Trần Thị Kiều Oanh
DH05NHB
Nguyễn Châu Niên
Đinh Thị Kiều Diễm
DH05NHB
Nguyễn Châu Niên
Huỳnh Thị Mỹ Loan
DH05NHB
Phan Thanh Kiếm
Lê Thị Mận
DH05NHB
Phan Thanh Kiếm
Lê Thị Kim Thoa
DH05NHB
Nguyễn Châu Niên
Nguyễn Lê Ngọc Xuân Thanh
DH05NHB
Lê Văn Dũ
Trần Quốc Tuấn
DH05NHB
Lê Văn Dũ
Đặng Minh Nguyệt
DH05NHB
Huỳnh Thanh Hùng
Trương Huỳnh Đức Lâm
DH05NHB
Huỳnh Thanh Hùng
Võ Đức Tạo
DH05NHB
Nguyễn Ngọc Trì
Lê Thị Mai
DH05NHB
Nguyễn Ngọc Trì
Nguyễn Thị Kim Nhung
DH05NHGL
Nguyễn Hữu Trúc
Trương Thị Thu Thủy
DH05NHGL
Trần Thị Thiên An
Trương Thị Hậu
DH05NHGL
Từ Thị Mỹ Thuận
Bùi Thị Thu Trinh
DH05NHGL
Nguyễn Thị Chắt
Đỗ Văn Hiên
DH05NHGL
Võ Thái Dân
Trương Thị Kim Thoa
DH05NHGL
Lê Quang Hưng
Huỳnh Thị Ánh Vi
DH05NHGL
Điều tra về giống và kỹ thuật canh tác cây tiêu (Piper nigrum L.) tại huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai.
Phan Gia Tân
Bùi Thị Luận
DH05NHGL
Lê Quang Hưng
Võ Thị Thùy Trang
DH05NHGL
Phan Gia Tân
Phan Thị Vân
DH05NHGL
Lê Quang Hưng
Nguyễn Thị Hoài Thảo
DH05NHGL
Lê Quang Hưng
Nguyễn Thị Đào
DH05NHGL
Võ Thái Dân
Đinh Thị Tuyết Mai
DH05NHGL
Phan Gia Tân
Nguyễn Thị Như Ngọc
DH05NHGL
Trần Thị Dung
Bùi Nữ Ly Na
DH05NHGL
Nguyễn Văn Kế
Trần Thị Thơ
DH05NHGL
Khảo sát ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát riển và năng suất của bắp CP.888 và B9698 tại An Khê – Gia Lai.
Trần Thị Dạ Thảo
Bùi Thị Hà
DH05NHGL
Cao Xuân Tài
Phạm Thị Trang
DH05NHGL
Nguyễn Văn Kế
Trần Thị Hằng
DH05NHGL
Nguyễn Văn Kế
Võ Xuân Phú
DH05NHGL
Trần Thị Dung
Tạ Thị Thảo
DH05NHGL
Phạm Hữu Nguyên
Lương Thị Mỹ Loan
DH05NHGL
Phạm Hữu Nguyên
Trần Thị Phương Lan
DH05NHGL
Trần Thị Dung
Huỳnh Thị Liên
DH05NHGL
Cao Xuân Tài
Nguyễn Thị Huyền
DH05NHGL
Trần Thị Dung
Nguyễn Thị Thanh Duyên
DH05NHGL
Hồ Tấn Quốc
Trần Thị Thùy Dung
DH05NHGL
Nguyễn Châu Niên
Phan Thị Quế Châu
DH05NHGL
Nguyễn Châu Niên
Lê Thị Hồng Ngọc
DH05NHGL
Phạm Trí Thông
Trần Cao Quỳnh Ly
DH05NHGL
Lê Văn Dũ
Nguyễn Thị Hồng Thịnh
DH05NHGL
Huỳnh Thanh Hùng
Hồ Thị Minh Châu
DH05NHGL
Phạm Thị Ngọc

Số lần xem trang: 359
Điều chỉnh lần cuối: 05-07-2010

Khóa luận tốt nghiệp năm 2009

Tóm tắt khoá luận tốt nghiệp của sinh viên hệ vừa học vừa làm đợt bảo vệ ngày 18 - 19/6/2009 (06-10-2009)

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp các lớp hệ vừa học vừa làm đợt bảo vệ ngày 18/5/2009 (16-09-2009)

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp các lớp hệ chính qui đợt bảo vệ ngày 18/05/2009 (23-07-2009)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm năm chín bảy

Xem trả lời của bạn !