Tên sinh viên
Lớp
Tên đề tài
GV hướng dẫn
Phạm Xuân Trinh
TC03NH
Ảnh hưởng của chất kích thích mầm đến sinh trưởng của cây chè đốn lửng tại Lâm Đồng.
Võ Thái Dân
Lê Bá Phong
TC03NH
Đánh giá hiệu lực trừ cỏ của hỗn hợp Glufosinate và 2,4D trên vườn kiến thiết cơ bản vùng đất xám nông trường Trần Văn Lưu.
Nguyễn Hữu Trúc
Nguyễn Thành Nam
TC03NH
Nghiên cứu biện pháp phòng trừ cỏ bằng hóa chất trên ruộng đậu phộng (lạc) tại vùng đất xám Trảng Bàng – Tây Ninh vụ Đông Xuân 2008-2009.
Nguyễn Hữu Trúc
Nguyễn Văn Ngà
TC03NHBD
Trần Văn Lợt
Trần Thị Nữ
TC03NHBD
Trần Văn Lợt
Phan Hải Triều
TC03NHBD
Nguyễn Châu Niên
Phạm Viết Hồng
TC04NH
Nguyễn Ngọc Trì
Nguyễn Quốc Cường
TC04NH
Nguyễn Ngọc Trì
Võ Minh Sơn
TC04NH
Nguyễn Đ X Chương
Đinh Hoàng Hà
TC04NH
Trần Văn Lợt
Trần Văn Tiến
TC04NH
Trần Văn Lợt
Huỳnh Văn Vân
TC04NH
Trần Văn Lợt
Lê Đình Quốc Vương
TC04NH
Khảo sát kỹ thuật ghép non và đánh giá các phương pháp trồng (Bầu cắt ngọn, bầu một tầng lá, bầu hai tầng lá, Stump bầu hai tầng lá) năm thứ nhất tại Cty cao su Bà Rịa.
Trần Văn Lợt
Phan Văn Lâm
TC04NH
Trần Văn Lợt
Trần Thị Hoài Thương
TC04NH
Khảo sát một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến nuôi cấy và ra cây lõi thọ (Gmelina arboreo Roxb.) nuôi cấy In Vitro.
Nguyễn Phương
Lê Quang Hữu
TC04NH
Nguyễn Phương
Nguyễn Thị Tân
TC04NH
Phan Thanh Kiếm
Trần Văn Tuấn
TC04NH
Nguyễn Phương
Trần Văn Ngọc
TC04NH
Phan Thanh Kiếm
Đỗ Trọng Lạc
TC04NH
Đánh giá năng suất và hàm lượng mủ năm dòng cao su vô tính tại nông trường Hàng Gòn, Cty cao su Đồng Nai.
Phan Thanh Kiếm
Hứa Văn Nhật
TC04NH
Phan Thanh Kiếm
Lê Thị Hồng
TC04NH
Khảo sát hiện trạng sản xuất sầu riêng trong vùng dự án Aseangap và điều tra ba giống sầu riêng chủ lực tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Nguyễn Văn Kế
Lê Duy Sơn
TC04NH
Trần Thị Dung
Phạm Thị Kim Anh
TC04NH
Phạm Hữu Nguyên
Đặng Tấn Lộc
TC04NH
Nguyễn Văn Kế
Nguyễn Xuân Đồng
TC04NH
Trần Thị Dạ Thảo
Nguyễn Thị Bích Đào
TC04NH
Phạm Hữu Nguyên
Hoàng Hồng Thanh
TC04NH
Nguyễn Văn Kế
Bùi Đức Dân
TC04NH
Ảnh hưởng của phân lân và nấm cộng sinh Glomus .sp đến sinh trưởng, phát triển và năng suất ngô vụ Đông Xuân năm 2008-2009 trên nền đất xám tỉnh Đồng Nai.
Trần Thị Dạ Thảo
Trần Phạm Ngọc Trung
TC04NH
Nguyễn Văn Kế
Tăng Thị Mỹ Hằng
TC04NH
Lê Văn Dũ
Nguyễn Hoàng Minh
TC04NH
Lê Văn Dũ
Huỳnh Minh Mẫn
TC04NH
Lê Văn Dũ
Nguyễn Thị Thúy Anh
TC04NH
Nguyễn Thị Thanh Hương
Huỳnh Thanh Phong
TC04NH
Nguyễn Hữu Trúc
Trần Phú Lịch
TC04NH
Đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc hóa học phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ (Cnaphalocrocis medinalis) hại lúa tại huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp.
Trần Tấn Việt
Nguyễn Văn Khoa
TC04NH
Trần Thị Thiên An
Phan Đình Bổng
TC04NH
Trần Thị Thiên An
Đinh Xuân Hiệp
TC04NH
Trần Thị Thiên An
Nguyễn Thị Yến
TC04NH
Trần Tấn Việt
Nguyễn Ngọc Vi
TC04NH
Trần Tấn Việt
Nguyễn Vũ Quang Tuân
TC04NH
Võ Thị Thu Oanh
Lê Công Thành
TC04NH
Nguyễn Hữu Trúc
Đào Văn Vinh
TC04NH
Nguyễn Hữu Trúc
Nguyễn Chí
TC04NH
Từ Thị Mỹ Thuận
Đoàn Thị Ánh Nguyệt
TC04NH
Lê Đình Đôn
Đào Văn Quang
TC04NH
Nguyễn Hữu Trúc
Lê Hữu Phúc
TC04NH
Trần Tấn Việt
Tăng Bửu Thạch
TC04NH
Võ Thị Thu Oanh
Ngô Thanh Trà
TC04NH
Trần Tấn Việt
Trần Trọng Hải
TC04NH
Điều tra tình hình bệnh héo đen đầu lá (Colletotrichum gloeosporoides (Penz)) và đánh giá hiệu quả của một số loại thuốc hóa học trong việc điều trị cho cây cao su trên vườn nhân tại Cty cao su Bình Dương.
Võ Thị Thu Oanh

Số lần xem trang: 583
Điều chỉnh lần cuối: 05-07-2010

Khóa luận tốt nghiệp năm 2009

Tóm tắt khoá luận tốt nghiệp của sinh viên hệ vừa học vừa làm đợt bảo vệ ngày 18 - 19/6/2009 (06-10-2009)

Tóm tắt khoá luận tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy đợt bảo vệ ngày 18 - 19/6/2009 (01-10-2009)

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp các lớp hệ chính qui đợt bảo vệ ngày 18/05/2009 (23-07-2009)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một bảy sáu sáu

Xem trả lời của bạn !