Tên sinh viên
Lớp
Tên đề tài
GV hướng dẫn
Huỳnh Vẩng
DH01NHA
Trần Văn Lợt
Lương Văn Hoàn
DH03NH
Khảo sát 5 giống chuối, kỹ thuật trồng và hiệu quả kinh tế tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Nguyễn Văn Kế
Tạ Khánh Sơn
DH04NHA
Hồ Tấn Quốc
Nguyễn Thành Hải
DH04NHA
Trần Thị Dạ Thảo
Ngô Văn Hào
DH04NHA
Ảnh hưởng nấm cộng sinh Scutellospra sp. đến sinh trưởng phát triển của bắp C919 trên nền đất bị nhiễm mặn.
Trần Thị Dạ Thảo
Đặng Hữu Hùng
DH04NHA
Lê Trọng Hiếu
Nguyễn Thị Hiển
DH04NHA
Lê Văn Dũ
Nguyễn Thị Kim Dung
DH04NHA
Huỳnh Thanh Hùng
Hứa Thị Thắm
DH04NHA
Lê Văn Dũ
Lê Đỗ Thành Hòa
DH04NHA
Lê Trọng Hiếu
Đỗ Thị Lịch Sa
DH04NHB
Khảo sát ảnh hưởng của các nồng độ NAA và tuổi hom đến khả năng ra rễ của hom Đỗ Quyên hoa hồng (Rhododendron spp.) trong phương pháp giâm canh.
Nguyễn Ngọc Trì
Phan Hải Đường
DH04NHB
Võ Thái Dân
Trần Đắt Quỳnh
DH04NHB
Nguyễn Văn Kế
Võ Thị Bích Chi
DH04NHB
Nguyễn Văn Kế
Nguyễn Dư Thành
DH04NHB
Nguyễn Thị Chắt
Trịnh Hưng An
DH04NHB
Nguyễn Thị Chắt

Số lần xem trang: 315
Điều chỉnh lần cuối: 05-07-2010

Khóa luận tốt nghiệp năm 2009

Tóm tắt khoá luận tốt nghiệp của sinh viên hệ vừa học vừa làm đợt bảo vệ ngày 18 - 19/6/2009 (06-10-2009)

Tóm tắt khoá luận tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy đợt bảo vệ ngày 18 - 19/6/2009 (01-10-2009)

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp các lớp hệ vừa học vừa làm đợt bảo vệ ngày 18/5/2009 (16-09-2009)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám chín ba một

Xem trả lời của bạn !