LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
THÔNG TIN CHUNG
Họ tên: Nguyễn Phương
Sinh ngày: 10/04/1974              Gii tính: Nam
Quê quán: Quảng Trị
Địa chỉ liên lạc: Bộ môn Di truyền - Chọn Giống, Khoa Nông học, Đại học Nông lâm, Tp. HCM
E-Mail: phuongdtg@yahoo.com          :
Chuyên ngành: Nông học, Di truyền và chọn giống cây trồng
Môn giảng dạy: Di truyền đại cương
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
2000: Kỷ sư Nông học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
2006: Thạc sĩ Nông nghiệp nhiệt đới, chuyên ngành Nông học, Trường Đại học Kasetsart, Bangkok, Thailand.
2009: Theo học tiến sĩ (NCS) tại CHLB Đức.
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
2000 – nay: Giảng viên, Bộ môn Di truyền và chọn giống cây trồng, Khoa Nông học, ĐH Nông Lâm TP.HCM.
CÔNG TRÌNH, BÀI BÁO CÔNG BỐ
Nguyen Phuong, Krisda Samphantharak and Vatcharee Lertmongkol 2007. Sử dụng phương pháp dòng phối hợp để phát triển nhanh giống bắp lai (Zea mays).  Kasetsart Journal (Natural Science) 41: 242-250.

Số lần xem trang: 417
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy một bảy tám

Xem trả lời của bạn !