HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
 
1. Thông tin cá nhân
 Họ tên: LÊ QUANG HƯNG
 Ngày sinh: 04-05-1954, tại Bình Dương       Nam
 Chức danh: Phó giáo sư , Học vị: Tiến sĩ    Ngoại ngữ: Anh      
 Địa chỉ nhà riêng: 24/9 Đoàn Thị Điểm, P1, Phú Nhuận, TP HCM.
 Địa chỉ cơ quan: Khoa Nông học, ĐH Nông Lâm TP HCM
 Điện thoại: 0918039117, Email:lqlqhung@yahoo.com
 Chuyên ngành: Nông học 
Các môn giảng dạy:           Khoa học và công nghệ hạt giống (Cao học)
                               Nông học đại cương, Sản xuất cà phê, trà, Anh văn chuyên ngành (Đại học)
2. Quá trình đào tạo:
2007-đến nay: PGS.TS, Trưởng bộ môn Cây công nghiệp, Khoa Nông học, ĐH Nông lâm TP HCM.
FRS (2000-2001). Sau Tiến sĩ (Post-doc) do Hội Khoa học hàn lâm, Anh tài trợ.
T.S. (1997), ĐH Nông Lâm TP HCM.
G. Dip. Agric. tại Charles Sturt University (CSU), New South Wales, Australia.
K.S. (1972-1977), ĐH Nông Lâm TP HCM.
       
3. Công trình đã xuất bản:
3.1. Tiếng Việt
Lê Quang Hưng. 1997. Các dòng chè và năng suất chất lượng chè. Hội thảo phát triển chè, Lâm Đồng, tr 9-11.
Lê Quang Hưng. 1998.  Một số ứng dụng Gibberellin kết hợp Ethrel làm tăng năng suất và quả chín tập trung của cà phê phê Robusta (Coffea canephora var robusta Pierre). TS KHKT, ĐH Nông Lâm TP HCM, số 3, 74-77.
Lê Quang Hưng. 2002. Ảnh hưởng của các nồng độ đạm và thạch cao đến năng suất cà phê Robusta tại Bù Đăng, Bình Phước. TS KHKT, ĐH Nông Lâm TP HCM, số 2, 6-10.
Lê Quang Hưng. 2002. Đặc điểm tồn trữ của hạt gõ đỏ (Afzelia xylocarpa Craib.)
TS KHKT. ĐH Nông Lâm TP HCM, số 2, 22-25.
Lê Quang Hưng. 2002. TS KHKT, Ảnh hưởng của mức độ chín của quả đến bản chất tồn trữ hạt dưa leo. ĐH Nông Lâm TP HCM, số 3, 1-4.
3.2. Tiếng Anh:
Hung, L.Q. 2001. Seed Longevity of Tomato and Eggplant of Vietnam under Different Temperature Conditions. Workshop on Seed and Seedlings Science & Technology, Taichung, Taiwan, ROC, 11-15 June, 1-6, (speaker).   
Hung, L.Q., Hong, T.D, and R.H. Ellis. 2001.Effective Temperature and Seed Longevity: a Tomato(Lycopersicon esculentumMill.) Exemplar. Annals of Botany No. 3, 465-470.
Hung, L.Q. 2003. Effects of Maturation on Seed Germination of Dalbergia cochichinensis Pierre, Seed TechnologyVol. 25, no. 2, 124-127. 
Hung, L.Q. 2003. Germination of Citrus grandis L. Seeds and Seed Greening Disease Testing by PCR (Polymerase Reaction Chain), (abstract), Seed Technology Vol. 25, no. 2, 192.
Hung, L.Q., Hong, T.D, and R.H. Ellis. 2004.Factors influencing the germination of myrtle (Lagerstromia speciosa (L.) and L. floribunda Jack) Seeds. Seed Sci. & Technol., 32,35-41.
Ellis, R.H., Mai-Hong, T., Hong, T.D., Tan, T.T., Xuan-Chuong, N.D., Hung, L.Q., Ngoc-Tam, B. and Le-Tam, V.T. 2007. Comparative Analysis by Protocol and Key of Seed Storage Behaviour of Sixty Vietnamese Tree Species. Seed Sci. & Technol., 35, 460-476.
 
3.3. Sách giảng dạy đã xuất bản:
Lê Quang Hưng. 1999. Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê xuất khẩu. NXB Giáo dục. 179 tr.
Lê Quang Hưng. 2003. Nông học đại cương, nguyên lý và ứng dụng, NXB ĐH Quốc Gia, 182 tr.
Lê Quang Hưng. 2007. Công nghệ hạt giống, sinh lý và tồn trữ. nguyên lý và ứng dụng, NXB Nông nghiệp, 103 tr.

Lê Quang Hưng. 2008 Công nghệ hạt giống, nguyên lý và ứng dụng, NXB Nông nghiệp, 136tr.

Số lần xem trang: 446
Điều chỉnh lần cuối: 30-06-2009

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu sáu chín sáu

Xem trả lời của bạn !