Kích gửi các anh/chị sinh viên của Khoa Nông học. Các anh chị có tên trong danh sách mượn dụng cụ thí nghiệm dưới đây, nhanh chóng hoàn trả lại cho ban quản lý Trại Thực nghiệm Khoa.

Chân thành cảm ơn các anh chị. 

STT

Họ và tên

Lớp

Dụng cụ nợ

Ngày mượn

1

Đô Danh Việt

DH12NHC

1 bình phun

16/03/2018

2

Bùi Hoài Sơn

DH17BVA

2 cuốc

15/11/2018

3

Nguyễn Hoàng Huy

DH17BVB

2 cuốc

15/11/2018

4

Nguyễn Trung Đức

DH16NHA

1 cuốc, 1 cào

21/02/2019

5

Bùi Thị Hoài Thương

DH16NHA

2 cuốc

14/03/2019

6

Đặng Trương Anh Duy

DH17NHC

2 cuốc, 1 cào

23/03/2019

7

Lê Thanh Đạt

DH18BV

2 cuốc, 1 cào

06/04/2019

8

Long Văn Tân

DH16NHA

2 cuốc

22/04/2019

9

Điểu Trung Tiến

DH17NHA

1 cuốc

24/04/2019

10

Trần Trí Thức

DH15NHNT

2 cuốc, 1 cào

05/09/2019

11

Nguyễn Thị Thúy Liễu

DH16NHGL

6 cuốc

19/09/2019

12

Lê Thanh Quí

DH17BV

11 cuốc, 03 cào

23/09/2019

13

Hoàng Trọng Gia Huy

DH17NHC

03 cuốc

04/10/2019

14

Lộ Ngọc Đang

DH14BV

02 cuốc

07/11/2019

15

Nguyễn Xuân Kỳ

DH18NHA

02 cào

27/11/2019

16

Nguyễn Linh Đô

DH16BV

01 máy bơm chìm 1.5 HP

21/11/2019

 ĐỀ NGHỊ CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRÊN DANH SÁCH NHANH CHÓNG KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU THÔNG TIN VỚI ANH NGUYỄN TIẾN DŨNG ĐT: 0349067777 TẠI VĂN PHÒNG TRẠI THỰC NGHIỆM VÀ TRẢ DỤNG CỤ                                               

                                                                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 3 năm 2020

TRƯỞNG TRẠI THỰC NGHIỆM

 PHẠM HỮU NGUYÊN

Số lần xem trang: 12517
Điều chỉnh lần cuối: 20-04-2020

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO (v/v điều kiện và thủ tục đăng ký thực hiện sớm Khóa luận tốt nghiệp) mới nhất (18-06-2014)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn tám sáu năm

Xem trả lời của bạn !