Ngoài học tập thì nghiên cứu khoa học là hoạt động ý nghĩa giúp các bạn sinh viên có cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Các bạn sinh viên lớp DH16BV, Khoa Nông học đã thực hiện đề tài NCKH "Ảnh hưởng của giá thể và phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển cây hoa cát tường (Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn) trồng chậu tại Thành Phố Hồ Chí Minh" từ tháng 10/2018 đến tháng 03/2019 tại Trại thực nghiệm Khoa Nông học. Kết quả đề tài đã được trình bày tại Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019 (ngày 08/11/2019) do Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tổ chức. Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động:

 

 

Số lần xem trang: 12647
Điều chỉnh lần cuối: 23-11-2019

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không hai bảy bảy

Xem trả lời của bạn !