Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Khoa Nông học dựa theo tiêu chuẩn AUN (xem và tải file pdf tại đây)

Số lần xem trang: 2619
Điều chỉnh lần cuối: 18-10-2019

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không sáu năm tám

Xem trả lời của bạn !