Căn cứ theo nguyện vọng và cam kết của sinh viên; đăng ký của giáo viên hướng dẫn và đề cương khóa luận tốt nghiệp đã được các bộ môn thông qua; Khoa Nông học công bố danh sách phân công chính thức 147 sinh viên (DH13BVA (01 sinh viên), DH13BVB (01 sinh viên), DH13NHB (01 sinh viên), DH14BV (27 sinh viên), DH14NHA (25 sinh viên), DH14NHB (19 sinh viên), DH14NHNT (32 sinh viên), DH14NHGL (32 sinh viên), TC14NHBL (08 sinh viên) và DH15NHB (01 sinh viên))  thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ tháng 04/2018.

Xem nội dung chi tiết :

1. Thông báo thực hiện khóa luận

2. Quyết định phân công khóa luận

3. Danh sách phân công khóa luận

Số lần xem trang: 302
Điều chỉnh lần cuối: 26-04-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một chín bảy ba

Xem trả lời của bạn !