Liên kết đến Thư viện Đại học Nông Lâm

 

Nguồn tài liệu mở

Gồm nhiều tài liệu, sách chuyên ngành (dưới dạng pdf) phục vụ cho nghiên cứu và học tập.

Lưu ý: Bản quyền của các tài liệu này được tôn trọng một cách tuyệt đối. Không dùng các tài liệu này vào mục đích kinh doanh.

The open resource including textbooks, handbooks of the relavent disciplines stored via pdf files which serve for study and research purposes only.

Notes: All copyrights reserved and respected completely. Do not use these materials for business and other purposes.

 

Bạn có tuân thủ bản quyền tác giả và cam kết dùng tài liệu vào mục đích học tập và nghiên cứu không?

(Do you respect the materials' copyrights and assure to use them for study and research merely?)

                                                                                          

                                                   

Vui lòng phản hồi lại Email: hongduc@hcmuaf.edu.vn  nếu gặp sự cố trong quá trình download tài liệu.

 

 

 

Số lần xem trang: 2346
Điều chỉnh lần cuối: 12-11-2019

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn hai chín không

Xem trả lời của bạn !