Lớp: TC03NH

TT
TÊN SINH VIÊN
TÊN ĐỀ TÀI
GV HƯỚNG DẪN
1
 Đỗ Thị Mỹ Hạnh
 Phan Gia Tân
2
 Lê Khắc Cảnh
 Trần Văn Lợt
3
 Lê Hồng Sinh
 Nguyễn Văn Kế
4
 Phan Minh Hòa
 Nguyễn Văn Kế
5
 Lê Công Trình
 Nguyễn Văn Kế
6
 Nguyễn Thế Hùng
 Phan Gia Tân
7
 Lê Thị Kim Hằng
 Nguyễn Văn Kế
8
 Nguyễn Thị Minh Trang
 Phan Thanh Kiếm
9
 Đặng Trọng Dũng
 Phạm Văn Hiền
10
 Nguyễn Hữu Phước
 Phan Gia Tân
11
 Phạm Phú Thịnh
 Lê Hữu Trung
12
 Trần Quang Trừng
 Lê Hữu Trung
13
 Đặng Văn Ban
 Lê Hữu Trung
14
 Lê Quang Cử
 Cao Xuân Tài
15
 Trần Minh Cương
 Nguyễn Văn Kế
16
 Hồ Thị Ngọc Hải
 Trần Tấn Việt
17
 Trần Thị Lê Hoài
 Trần Văn Lợt
18
 Nguyễn Thị Ánh Hồng
 Trần Thị Dạ Thảo
19
 Phạm Thị Xuân Hương
 Trần Thị Dạ Thảo
20
 Đoàn Thanh Hiền
 Trần Thị Dung
21
 Lê Minh Thanh
 Trần Thị Dung
  22
 Dương Minh Nhựt
 Phạm Hồng Đức Phước
23
 Nguyễn Thị Thanh Hải
 Trần Văn Lợt
24
 Đặng Thị Lệ Nga
 Phan Thanh Kiếm
25
 Văn Hắn Khén
 Phan Thanh Kiếm
26
 Trần Thị Thu Tâm
 Phan Thanh Kiếm
27
 Nguyễn Văn Hậu
 Phan Gia Tân
28
 Lâm Tý Phụng
 Võ Thị Thu Oanh
29
 Nguyễn Duy Hải
 Nguyễn Văn Định
30
 Nguyễn Doãn Hải
 Nguyễn Văn Định
31
 Nguyễn Thái Lam
 Võ Thái Dân
32
 Võ Văn Hoanh
 Nguyễn Văn Định
33
 Trần Thanh Mỹ
 Trần Thị Dạ Thảo
34
 Đoàn Tấn Cảnh
 Nguyễn Phương
35
 Kim Nguyễn Lăng Biên
 Trần Tấn Việt
36
 Nguyễn Thị Tuyết Anh
 Trần Văn Lợt
37
 Bùi Thị Phụng Anh
 Trần Thị Dung
38
 Nguyễn Vũ Sơn
 Nguyễn Văn Kế
39
 Nguyễn Minh Tâm
 Thử nghiệm dung dịch lục bình và bánh dầu ủ trên 4 giống lan (Oncidium sp., Dendrobium, Mokara, Catleya)
 Lê Văn Dũ
40
 Lâm Duy Khoa
 Phạm Hữu Nguyên
41
 Bùi Mai Hoàng Tùng
 Phạm Hữu Nguyên
42
 Lê Thanh Trà
 Phạm Hồng Đức Phước
43
 Nguyễn Hữu Phúc
 Phạm Hữu Nguyên
44
 Đỗ Thị Phượng Kiều
 Nguyễn Hữu Trúc
45
 Nguyễn Minh Tuấn
 Nguyễn Văn Kế
 

Số lần xem trang: 430
Điều chỉnh lần cuối: 23-07-2009

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám ba tám không

Xem trả lời của bạn !