1. Nhân sự

 1.1. Cựu thành viên bộ môn

- TS. Tô Phúc Tường

- KS. Trần Văn Hội

- KS. Nguyễn Thanh Bình

- KS. Huỳnh Trung Phu

- KS. Trịnh Thị Tiến

- CN. Nguyễn Văn Tài

- ThS. Trần Ngọc Lâm

- ThS. Trần Công Thiện

- ThS. Lê Văn Dũ

- TS. Ngô Đằng Phong

- KS. Trần Văn Mỹ

- TS. Huỳnh Thị Thùy Trang

- TS. Nguyễn Đình Phú

 

 1.2. Thành viên hiện nay

- TS. Nguyễn Duy Năng, Trưởng bộ môn, Trưởng Khoa Nông học

- ThS. Trần Hoài Thanh

- ThS. Nguyễn Thị Ái Hà

2. Chức năng và những hoạt động hiện nay của bộ môn

2.1. Chức năng giảng dạy – đào tạo

Hiện nay của bộ môn là phụ trách giảng dạy và thực hành các môn học (hệ Đại học) trong khoa Nông học và các khoa bạn như sau:

- Khoa Nông học: Thủy nông; Khí tượng Nông nghiệp; Phương pháp thí nghiệm I (điều tra) và II (thiết kế thí nghiệm)

- Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản: uy hoạch và quản lý tài nguyên nước.

2.2. Các đề cương bài giảng/giáo trình hiện nay

- Thủy nông

- Phương pháp nghiên cứu 1 và 2

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm MSTATC

- Khí tượng nông nghiệp

2.3. Những hoạt động hiện nay

- Giảng dạy các môn học đã nêu trên đây

- Phân tích Đất – nước – phân bón – cây trồng

- Tư vấn và thiết các hệ thống tưới - tiêu trên đồng ruộng

- Hợp tác nghiên cứu các vấn đề về tài nguyên nước

3. Các công trình nghiên cứu đã thực hiện

- Chương trình đất có vấn đề ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) (SAREC), 1989 - 1991.

- Quản lý đất phèn bằng biện pháp thủy lợi (SIDA), 1989 - 1993.

- Lúa sạ khô (dry seeding) tại Long An (IRRI), 1998.

- Dự án chiến lược phát triển và quản lý nước bền vững vùng duyên hải Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, 1993 - 1995.

- Quản lý nước trong mô hình lúa – tôm vùng nước lợ ĐBSCL (ACIAR), 1999 - 2000.

- Quản lý nước cho hệ thống Quản lộ-Phụng Hiệp, tỉnh Bạc Liêu, bán đảo Cà Mau (chương trình xoá đói giảm nghèo (IRRI, DFID), 2001.

- Cân bằng nước và hiệu quả sử dụng nước kênh Đông ở Củ Chi (ACIAR - Củ Chi), 2001.

- Dự án nghiên cứu tồn lưu kim loại nặng (ACIAR), 2001.

- Dự án Wetland, tỉnh Bến Tre.

 

Số lần xem trang: 2950
Điều chỉnh lần cuối: 17-08-2021

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không bốn bảy một

Xem trả lời của bạn !