I. Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức:

1. PGS. TS. Phan Thanh Kiếm, Giảng viên chính, đã nghỉ hưu
         Kỹ sư Nông học tại Đại học Nông nghiệp II, Hà Bắc
         Tiến sỹ Nông nghiệp, chuyên ngành: Chọn giống và nhân giống cây
          trồng tại Liên Xô.
         Tel: 08.5533826     E-mail: ptkiem@hotmail.com
 
 
2. ThS. Nguyễn Châu Niên, Giảng viên
         Kỹ sư Nông học tại Đại học Nông Lâm Tp. HCM
         Thạc sỹ Nông nghiệp, chuyên ngành Nông học tại Nhật Bản
Tel:08.8961710      E-mail: ncnien@yahoo.com
(đang NCS tại Cộng hòa Liên bang Đức)
 
 
 

  3. TS. Nguyễn PhươngGiảng viên                                                            
Kỹ sư Nông học tại Đại học Nông Lâm Tp. HCM
Thạc sỹ Nông nghiệp, chuyên ngành Nông học tại Thái Lan
Tiến sỹ Nông nghiệp tại Đức
Tel: 08.8961710     E-mail: phuongdtg@yahoo.com
 
 
 
4. ThS. Hồ Tấn Quốc, Giảng viên, Trưởng bộ môn.                                                                          
Kỹ sư Nông học tại Đại học Nông Lâm Tp. HCM
Thạc sỹ Nông nghiệp, chuyên ngành Nông học tại ĐHNL Tp. HCM
Tel: 08.8961710     E-mail: hotanquoc2002@yahoo.com
 
5. CN. Bùi Thùy Linh, Giảng viên                                                                         
Cử nhân Công nghệ sinh học Đại học Khoa học tự nhiên Tp. HCM
(đang học Cao học và NCS tại Hoa Kỳ)
Tel: 08.8961710     E-mail: thuylinh2811@yahoo.com
 

II. Các hoạt động đào tạo
- Hàng năm giảng dạy 8 - 10 lớp, hướng dẫn 25 - 30 sinh viên thực tập đề tài tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
- Đào tạo kỹ thuật viên nuôi cấy mô.
- Giáo trình, tài liệu:
+ Phan Thanh Kiếm, 2008. Công nghệ hạt giống một số cây ngắn ngày, NXB Nông nghiệp, 162 trang.
+ Phan Thanh Kiếm, 2007. Di truyền số lượng: nguyên lý và bài toán ứng dụng trong nghiên cứu cây trồng, NXB Nông nghiệp, 164 trang.
+ Phan Thanh Kiếm, 2006. Giáo trình Giống cây trồng, NXB Nông nghiệp, 288 trang.
+ Từ Bích Thủy, 2004. Giáo trình Chọn tạo giống cây trồng, NXB ĐH Quốc gia Tp. HCM.
      + Nguyễn Phương, Hồ Tấn Quốc, 2007. Bài giảng Di truyền đại cương (lưu hành nội bộ).
+ Từ Bích Thủy, 1993, 1998, 2002. Giáo trình Di truyền đại cương (lưu hành nội bộ).
+ Từ Bích Thủy, 1995, 1998, 2002. Giáo trình Chọn giống cây trồng (lưu hành nội bộ).
III. Nghiên cứu khoa học
- Tham gia điều tra thu thập giống một số cây trồng, so sánh và khảo nghiệm các giống triển vọng. Chọn tạo giống mới bằng phương pháp lai hữu tính, gây đột biến thực nghiệm.
- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ.
- Hợp tác với một số Viện và Trung tâm nghiên cứu trong nước để thực hiện một số chương trình nghiên cứu về chọn tạo và phục tráng giống một số cây trồng, khảo nghiệm các giống mới.
- Nuôi cấy mô các loại giống cây: nhóm cây hoa kiểng, cây công nghiệp và cây ăn quả
- Chuyển giao các giống cây nuôi cấy mô và rau quả

 

Số lần xem trang : :8718
Nhập ngày : 21-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :04-03-2014

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai bảy ba bốn

Xem trả lời của bạn !