CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO,

CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA KHOA NÔNG HỌC

TP.HCM, ngày 11 tháng  4  năm 2010

 

 STT

Nội dung

 Tổng số

Chức danh

Trình độ đào tạo

GS

PGS

TS

ThS

ĐH

Khác

I

Giảng viên

39

 

4

11

21

7

 

 

1

Bộ môn  Bảo Vệ Thực Vật

9

 

1

4

2

3

 

 

2

Bộ môn Cây Công Nghiệp

6

 

1

2

3

1

 

 

3

Bộ môn Cây Lương Thực – Rau Hoa Quả

6

 

1

3

3

 

 

 

4

Bộ môn Di Truyền – Giống

5

 

1

1

3

1

 

 

5

Bộ môn Nông Hóa – Thổ Nhưỡng

5

 

 

 

3

2

 

 

6

Bộ môn Sinh Lý – Sinh Hóa

4

 

 

 

4

 

 

 

7

Bộ môn Thủy Nông

4

 

 

1

2

1

 

 

II

Cán bộ quản lý và nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trưởng khoa

1

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó khoa

2

 

 

2

 

 

 

 

3

Nhân viên

8

 

 

 

 

2

 

6